Flipped Classroom, la classe del revés

  • Inici
  • Presentació
  • Contacte

Convertir una classe magistral en una calsse en la qual els alumnes es converteixen en protagonistes de l’aprenentatge de manera activa. Aquest és l’objectiu que es persegueix amb el model Flipped Classroom que es donarà a conèixer en aquest curs perquè puguis experimentar l’aula invertida en primera persona. La feina es dividirà en dos espais: casa i aula. Així, amb aquest taller, es veuran i es faran activitats pensades per a tots dos espais.

Objectius

  • Coneixeràs el model pedagògic Flipped Classroom i el contrastaràs amb el model de classe tradicional.
  • Identificaràs aplicacions amb les quals es pot utilitzar el model Flipped Classroom.
  • Produiràs material per invertir la classe i dissenyaràs un model flipped propi.

Dirigit a

Professionals del món de l’educació (professors, directors, coordinadors de col·legis i instituts…) que estiguin interessats a conèixer aquest model pedagògic.

Presentació

Impartit per

Iñaki Fernández

Material addicional

Dossier del curs

Metodologia

El curs alternarà classes presencials i seguiment en línia en xarxes.

Contacte

Facultat d’Educació. C/ Terré, 11-19