III Jornades per a mestres de religió

  • Inici

Contribuir a la reducció de la pobresa i a la promoció de la pau des de l’escola

Amb motiu de la I Jornada Mundial dels Pobres que convoca el papa Francesc el 19 de novembre de 2017, la Facultat d’Educació de UIC Barcelona organitza les III Jornades per a mestres de religió catòlica. En aquestes jornades es reflexionarà sobre valors i virtuts cristianes, fent especial èmfasi en la pobresa i la promoció de la pau.

El missatge del papa Francesc recorda que els cristians no hem d’estimar amb frases i paraules, sinó amb obres i de veritat (1 Jn 3,18). Però com podem portar-ho a la pràctica en el dia a dia i a través de la feina de mestre?

La finalitat d’aquestes jornades és, d’una banda, reflexionar sobre les situacions de misèria humana com a reptes que cal superar i, de l’altra, reconèixer el valor que té la pobresa en si mateixa.