Innovació a l'aula: metodologies per a un aprenentatge actiu

  • Inici

Aquesta jornada es proposa promoure l'excel·lència i la formació integral per competències, dels professors i alumnes dels graus en educació, mitjançant metodologies actives que motivin als alumnes, millorin el seu aprenentatge i, com a conseqüència, millorin el seu rendiment acadèmic.

Organitzada per Facultat d'Educació - Aula d'Innovació - Fundació Puig