Màster Universitari en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes (Especialitat Llengua i Literatura Catalana)

Tipus de programa
Màsters oficials
Durada
D’octubre a juny
Crèdits
60 ECTS
Preu
58,30€ / ECTS x 60 = 3.498,00€ (+ 480,00€ Drets d'Admissió). *Preus corresponents a l’any acadèmic 2021-2022.
Places
60
Campus
Online
Horari
Dilluns, dimecres i divendres a la tarda
Language
Català, castellà i algunes assignatures en anglès
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis
 • Pràctiques
 • Prerequisits i admissió
 • Beques i finançament
 • Preguntes freqüents
 • Contact

Raons per estudiar aquest màster

 1. Es tracta d’un màster universitari habilitador (antic CAP) per a la professió reglada de professor a secundària, batxillerat, formació professional i ensenyament d’idiomes, segons consta en les normes de l’exercici professional, tant en centres dependents de les administracions públiques, com en centres d’ensenyament concertat i privat.
 2. Modalitat a través de videoconferència síncrona. Compatible amb alumnes en actiu o amb una jornada laboral que els impediria una presencialitat total. Aquesta modalitat afavoreix que l’alumnat interactuï “en directe” amb el professorat i la resta d’estudiants a través de videoconferència.
 3. Adquisició dels coneixements teoricopràctics necessaris sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge de la llengua (català, castellà i anglès).
 4. Formació en estratègies d’autoconeixement i coaching útils per afrontar el repte del professional de la docència a secundària.

 

 

Especialitats

 • Especialitat en Llengua i Literatura Castellana
 • Especialitat en Llengua i Literatura Catalana     
 • Especialitat en Anglès

Sortides professionals

Exercir la docència en:

 • Educació secundària obligatòria (ESO) i postobligatòria (batxillerat)
 • Cicles de grau mitjà i superior
 • Ensenyament d’idiomes

Perfil dels estudiants

L’accés a les diverses especialitats docents d’aquest màster es fa en funció de la titulació exigida per a l’ingrés als diferents cossos docents. El web del Departament d’Ensenyament té habilitades dues taules en què es pot consultar la relació entre les especialitats del màster, les especialitats docents i les titulacions:

Presentació

Aquest màster, eminentment professionalitzador, pretén proporcionar a l’alumnat els recursos humans, pedagògics i didàctics necessaris per exercir la docència en educació secundària obligatòria (ESO) i postobligatòria (batxillerat), cicles de grau mitjà i superior i ensenyament d’idiomes.

Objectius

 • Formar especialistes que tinguin un coneixement teoricopràctic sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge de la llengua (català, castellà i anglès).
 • Proporcionar al futur docent els coneixements i les habilitats necessàries per exercir la professió.
 • Integrar les experiències professionals amb els processos de formació.
 • Potenciar una actitud positiva i crítica cap al desenvolupament de la identitat professional docent.
 • Potenciar la col·laboració amb els altres professionals de l’àmbit educatiu.
 • Promoure l’ús dels processos de recerca a l’aula.
 • Afavorir el reconeixement, l’anàlisi i l’atenció de les característiques diferencials de l’alumnat.

Pla d'estudis i assignatures 2021-2022

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Acció Tutorial Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 2
Història de l'Educació i Legislació Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 2
Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 4
Didàctica de la Llengua Oral i Escrita Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 4
El Currículum de l'Especialitat Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 4
Innovació i Recursos Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 2
Complements per a la Formació Disciplinària Tipus: OP Període: Primer semestre, Segon semestre ECTS: 5
Didàctica de la Literatura Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 4
Escriptura Acadèmica Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
Metodologies de Recerca Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 4
Didàctica de la Llengua Oral i Escrita Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 4
El Currículum de l'Especialitat Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 4
Innovació i Recursos Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 2
Complements per a la Formació Disciplinària Tipus: OP Període: Primer semestre, Segon semestre ECTS: 5
Didàctica de la Literatura Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 4
Escriptura Acadèmica Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
Metodologies de Recerca Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 2
Didàctica de la Llengua Oral i Escrita Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 4
El Currículum de l'Especialitat Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 4
Innovació i Recursos Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 2
Complements per a la Formació Disciplinària Tipus: OP Període: Primer semestre, Segon semestre ECTS: 5
Didàctica de la Literatura Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 4
Escriptura Acadèmica Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
Metodologies de Recerca Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
Organització i Gestió de Centres Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 2
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat Tipus: OB Període: Primer semestre, Segon semestre ECTS: 5
Tipus: OP Període: Primer semestre, Segon semestre ECTS: 5
Didàctica de la Llengua Oral i Escrita Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 4
El Currículum de l'Especialitat Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 4
Innovació i Recursos Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 2
Complements per a la Formació Disciplinària Tipus: OP Període: Primer semestre, Segon semestre ECTS: 5
Didàctica de la Literatura Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 4
Escriptura Acadèmica Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
Metodologies de Recerca Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
Treball de Fi de Màster Tipus: TF Període: Primer semestre, Segon semestre ECTS: 6
Antropologia Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 2
Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 4
Didàctica de la Llengua Oral i Escrita Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 4
El Currículum de l'Especialitat Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 4
Innovació i Recursos Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 2
Complements per a la Formació Disciplinària Tipus: OP Període: Primer semestre, Segon semestre ECTS: 5
Didàctica de la Literatura Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 4
Escriptura Acadèmica Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
Metodologies de Recerca Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
Didàctica de la Llengua Oral i Escrita Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 4
El Currículum de l'Especialitat Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 4
Innovació i Recursos Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 2
Complements per a la Formació Disciplinària Tipus: OP Període: Primer semestre, Segon semestre ECTS: 5
Didàctica de la Literatura Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 4
Escriptura Acadèmica Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
Metodologies de Recerca Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
Didàctica de la Llengua Oral i Escrita Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 4
El Currículum de l'Especialitat Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 4
Innovació i Recursos Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 2
Complements per a la Formació Disciplinària Tipus: OP Període: Primer semestre, Segon semestre ECTS: 5
Didàctica de la Literatura Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 4
Escriptura Acadèmica Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
Metodologies de Recerca Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
Sociologia de l'Educació Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 2
Sociologia de la Família Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 2
Pràctiques Externes Tipus: PR Període: Anual ECTS: 14
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Prerequisits i admissió

L'accés al màster de secundària es gestiona integrament des de l'Oficina d'accés a la universitat de la Generalitat de Catalunya.

Beques i finançament

Preguntes freqüents

Sobre l’accés al programa

 

Quina especialitat ofereix UIC Barcelona?

A UIC Barcelona oferim l’especialitat en Llengua i Literatura Catalana i Castellana i

l’especialitat en Anglès.

 

Quina especialitat puc cursar segons els meus estudis o titulacions?

Per saber quina especialitat pots cursar, has de consultar l’apartat en què s’especifica dins el web del Departament d’Educació. Per la preinscripció del Màster en Formació deProfessorat s’estableixen titulacions universitàries preferents per accedir a les especialitats en Anglès, així com en Llengua i Literatura Catalana i Llengua i Literatura Castellana. Tota aquesta informació la podeu consultar en els enllaços següents:

En aquest enllaç, hi trobaràs la informació que el Departament d’Educació presenta sobre la relació entre les especialitats del màster, les especialitats docents i les titulacions que s’exigeixen per poder impartir un ensenyament determinat.

En aquest enllaç, hi trobaràs la llista d’estudis amb preferència d’accés.

feina. En aquest enllaç, hi pots trobar la capacitació necessària per impartir les àrees i matèries curriculars corresponents a l’especialitat del lloc de treball que s’ha d’ocupar.

 

Quin és el procediment per accedir al màster? Quines són les dates de preinscripció?

 

El Departament d’Educació des de l’Oficina d’Accés a la Universitat i(OAU) gestionen la preinscripció i l’accés al Màster Universitari en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes. Aquest procediment es porta a terme a través dels mitjans establerts, garantint els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat. La preinscripció s’ha de formalitzar del 28 de juliol al 13 de setembre de 2021 al portal d’accés a la universitat.

 

He d’acreditar un nivell mínim de català o d’anglès per cursar l’especialitat?

 

Quant a l’acreditació de les llengües, cal tenir en compte que s’ha de tenir una titulació en un ensenyament concordant amb l’especialitat docent associada a l’especialitat del Màster.

Les especialitats es poden cursar en funció de la titulació prèvia. Pots consultar els requisits a acreditació de llengües oficials i estrangeres.

 

Com i on he de sol·licitar una plaça a UIC Barcelona?

 

En primer lloc, cal seguir el procés de preinscripció universitària previst pel Departament d’Educació. En aquest procés els estudiants poden triar fins a sis preferències d’estudi. Un cop s’hagi fet l’assignació de places haurà de dirigir-se al centre universitari per cursar la matrícula.

 

On puc dirigir-me per demanar informació sobre el procés de preinscripció i l’assignació de places?

 

Trobaràs la informació sobre el procés de preinscripció i assignació de places al portal d’accés a la universitat.

 

Quin és el preu del programa i les condicions de pagament?

 

El programa té un total de 60 ECTS, a un preu de 58,30 € l’ECTS, té un preu global de 3.498 € més 480 € de drets  d’inscripció. S’ha d’abonar el 100 % de l’import de la matrícula en el moment de la matriculació.

 

Sobre el màster

 

Qui organitza el màster com a institució?

 

La Facultat de Ciències de l’Educació de UIC Barcelona.

 

Quantes places ofereix UIC Barcelona de cadascuna de les especialitats?

 

S’ofereixen 30 places per a cada especialitat.

 

Es tracta d’un màster oficial i reconegut a tot el territori espanyol?

 

Sí.

 

Quina és la modalitat del màster?

 

Es tracta d’un màster per videoconferència síncrona, i amb pràctiques presencials als centres educatius.

 

Estic obligat/a a assistir a un mínim de classes sincròniques o ho puc fer tot en diferit?

 

És convenient, necessari i recomanable assistir a totes les classes síncrones.

 

Quin horari té el màster?

Les sessions sincròniques s’imparteixen els dilluns, dimecres i divendres a partir de les 17.00 h i fins a les 21.00 h.

 

Quina durada té el programa?

 

D’octubre a juny.

1r semestre: del 18 d’octubre a l’11 de febrer.

2n semestre: del 14 de febrer a l’1 de juliol.

Pràctiques

1r període, durant el mes de novembre.

2n període, durant el mes de maig.

 

Es pot dur a terme en temps parcial, és a dir, distribuir els crèdits de manera que en comptes de fer-lo en un any es pugui fer en dos?

 

Sí, és possible. El màster es pot cursar en dos anys: 30 crèdits cada any repartits en els dos semestres.

 

Quina dedicació en hores necessita aquest programa?

 

Les sessions síncrones són dilluns, dimecres i divendres (2 mòduls de 2 hores) en l’horari previst, i els seminaris de pràctiques i TFM. A totes aquestes hores, cal sumar-hi la dedicació personal (estudi individual i treball grupal).

 

Es poden convalidar assignatures?

 

S’estudiarà cada cas.

 

En quin idioma s’imparteix el màster?

 

La part comuna s’imparteix en català i l’específica en les llengües de l’especialitat.

 

Sobre les pràctiques

 

Aquest màster inclou pràctiques? Són obligatòries?

 

Sí, aquest màster inclou pràctiques obligatòries.

 

Quina durada tenen les pràctiques?

 

Vuit setmanes.

 

En quin horari es fan les pràctiques? I durant quins mesos?

 

En l’horari lectiu dels centres de secundària.

 

On es fan les pràctiques?

 

Les pràctiques es desenvolupen als centres formadors seleccionats pel Departament d’Educació. Pots consultar els centres amb convenis de pràctiques.

 

Puc escollir el centre on fer les pràctiques?

 

S’estudiarà cada cas; el centre proposat sempre haurà de formar part dels centres formadors seleccionats pel Departament d’Educació.

 

Puc fer les pràctiques fora de Catalunya?

 

No.

 

Puc convalidar les pràctiques?

 

L’assignatura de Pràctiques Externes no es convalida. S’estudiarà cada cas per veure si es pot fer una adaptació.