Màster Universitari en Psicopedagogia - Oficial (Online)

Tipus de programa
Màsters oficials
Durada
2 semestres
Crèdits
60 ECTS
Preu
75,00€ / ECTS x 60 = 4.500,00€ (+ 480,00€ Drets d'Admissió). *Preus corresponents a l’any acadèmic 2021-2022.
Places
60
Idioma
Català, castellà i algunes assignatures en anglès
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis
 • Beques i finançament

Dirigit a

Graduats en Educació Infantil i Primària, Pedagogia, Sociologia, Psicologia, Treball Social i Educació Social, així com en altres titulacions de l’àrea de Ciències Socials i Jurídiques.

El Màster universitari en Psicopedagogia de UIC Barcelona et prepararà per afrontar els reptes de la psicopedagogia i per abordar amb rigor la recerca en aquest camp, gràcies a una formació sistemàtica i multidisciplinària.

Les persones que s’especialitzin en psicopedagogia adquiriran competències en el camp de la intervenció psicopedagògica, seran capaços d’analitzar les variables que componen una determinada situació pràctica i interpretar-la per prendre decisions, tant per modificar-les com per fer recerca de la innovació en diferents contextos educatius (escolar o sociolaboral). 

El procés d’admissió i informació es gestiona des de l’Instituto de Altos Estudios Universitarios.

Raons per cursar aquest postgrau

Millorar les competències com a professional de l’educació per poder:

 1. Identificar necessitats educatives
 2. Facilitar estratègies d’acció basades en criteris psicopedagògics
 3. Intervenir i col·laborar en la millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge

Presentació

Objectius

 • Formar professionals competents en l’àmbit psicopedagògic que puguin intervenir o investigar en l’orientació educativa i professional, en l’atenció a la diversitat i en l’assessorament sobre processos d’ensenyament i aprenentatge i les seves dificultats.
 • Identificar les necessitats educatives que permetin avaluar el procés psicoeducatiu de l’alumnat per aconseguir-ne la inclusió escolar.
 • Proposar adaptacions significatives en diferents contextos d’aprenentatge formal i no formal.
 • Proporcionar estratègies educatives d’atenció a l’alumnat amb NEE (dificultats d’aprenentatge, trastorns generalitzats del desenvolupament).
 • Facilitar la creació de programes d’intervenció psicopedagògica específics (entorn escolar i sociolaboral).
 • Aportar elements d’anàlisi i interpretació de les polítiques, les pràctiques i els contextos d’intervenció psicopedagògics per actuar de manera òptima i ser capaços de millorar els processos d’ensenyament i aprenentatge que es desenvolupen.
 • Facilitar els instruments de treball i les estratègies d’acció que millorin la planificació i la gestió dels serveis psicopedagògics: orientació, assessorament i avaluació.
 • Mostrar com cal actuar de manera ètica i professional davant els casos teòrics i pràctics que es desenvolupin al llarg de la formació i en el futur exercici professional.

Direcció i coordinació

Direcció

 • Dra. Carme Balaguer Fàbregas
 • Dra. Maria Teresa Fuertes Camacho

Coordinació

 • Dra. Mónica Fernández Morilla

Pla d'estudis i assignatures 2020-2021

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Avaluació Psicopedagògica i Diagnòstic Curricular Tipus: OB Període: Anual ECTS: 6
Bases Antropològiques de l'assessorament Psicopedagògic Tipus: OB Període: Anual ECTS: 6
Dificultats d'Aprenentatge, Trastorns del Desenvolupament i Educació Inclusiva Tipus: OB Període: Anual ECTS: 6
Models i Contextos d'intervenció Psicopedagògica Tipus: OB Període: Anual ECTS: 6
Tipus: OP Període: Anual ECTS: 8
Assessorament Psicopedagògic a Projectes Comunitaris i Socioeducatius Tipus: OP Període: Anual ECTS: 7
Intervenció Psicopedagògica en Educació Infantil i Primària Tipus: OP Període: Anual ECTS: 7
Orientació Educativa i Assessorament Psicopedagògic en l'etapa Educativa de 12 a 18 Anys Tipus: OP Període: Anual ECTS: 7
Pràctiques Professionals Tipus: OP Període: Anual ECTS: 8
Pràctiques de Recerca Tipus: OP Període: Anual ECTS: 8
Psicopedagogia de les Organitzacions Tipus: OP Període: Anual ECTS: 7
Tipus: OP Període: Anual ECTS: 14
Assessorament Psicopedagògic a Projectes Comunitaris i Socioeducatius Tipus: OP Període: Anual ECTS: 7
Intervenció Psicopedagògica en Educació Infantil i Primària Tipus: OP Període: Anual ECTS: 7
Orientació Educativa i Assessorament Psicopedagògic en l'etapa Educativa de 12 a 18 Anys Tipus: OP Període: Anual ECTS: 7
Pràctiques Professionals Tipus: OP Període: Anual ECTS: 8
Pràctiques de Recerca Tipus: OP Període: Anual ECTS: 8
Psicopedagogia de les Organitzacions Tipus: OP Període: Anual ECTS: 7
Polítiques Educatives, Gestió de Serveis Psicopedagògics i d'orientació Tipus: OB Període: Anual ECTS: 6
Treball de Fi de Màster Tipus: TF Període: Anual ECTS: 8
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Beques i finançament