Doble Grau en Educació Infantil + Psicologia

Dues grans ciències es donen la mà
Tipus de programa
Graus oficials
Durada
11 semestres
Crèdits
480 ECTS totals (399 cursats i 81 convalidats)
Preu
9.770 €* (1r curs 2022-2023) *Subjecte a revisió cada any
Places
10
Horari
Matí i tarda
Idioma
Català, castellà i algunes assignatures en anglès
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis i equip docent
 • Requisits d'admissió
 • Beques i finançament
 • Test d'aptitud
 • Preguntes freqüents
 • Mobilitat internacional
psicologia
T'obrim un món de noves oportunitats

Prepara't per tenir més oportunitats laborals

A UIC Barcelona, som conscients del constant canvi en el sistema d'aprenentatge i de la necessitat de la psicologia per entendre'l.

 • Docent
 • Psicologia educativa
 • Psicologia clínica i psicoteràpia
 • Recursos humans
 • Psicologia social
 • Psicoterapeuta
 • Coach
 • Psicologia esportiva
 • Psicologia forense
 • Neuropsicologia
 • Investigador
docència

Professors que fan bons mestres

L'equip docent de la Facultat d'Educació està format per professionals que formen els futurs mestres amb les metodologies més innovadores. Així mateix, tots ells desenvolupen una àmplia activitat investigadora tant dins com fora de la universitat. El nostre professorat manté contacte directe amb el món educatiu, la qual cosa els permet traslladar als alumnes una visió integral, multidisciplinària i humana de la realitat del sector.

Presentació

La UNESCO, a través del seu informe “Repensar l’educació” (2015), i la Unió Europea, mitjançant l’Estratègia Europa 2020, han mostrat la seva ferma aposta per l’educació inclusiva.

Una aposta que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha adoptat en la Llei 12/2009, de 10 de juliol, en la qual exposa la necessitat d’adequar l’activitat educativa per atendre la diversitat dels alumnes i aconseguir més igualtat d’oportunitats.

En aquest context, UIC Barcelona aposta per la formació transversal del mestre del futur mitjançant el doble Grau en Educació Infantil i Psicologia. La combinació de tots dos graus permet conèixer les aptituds i actituds dels alumnes, el seu comportament a l’aula, la incidència del seu entorn i el seu procés d’aprenentatge.

També aporta les bases per donar suport a la resta del professorat i a altres professionals externs, la qual cosa suposa una millora de l’ensenyament i del desenvolupament i aprenentatge de cada alumne.

"Convalidació d'assignatures: 10 % del preu del crèdit ECTS"

Pla d'estudis i assignatures 2022-2023

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Música, Expressió Plàstica i Corporal 1 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Sociologia I: Sociologia de l'educació Tipus: FB Període: Primer semestre ECTS: 6
Educació I: Didàctica i Curriculum Tipus: FB Període: Primer semestre ECTS: 6
Educació IV: Observació Sistemàtica i Anàlisi de Contextos Tipus: FB Període: Primer semestre ECTS: 6
Habilitats Comunicatives II: Expressió Oral Tipus: FB Període: Primer semestre ECTS: 3
Aprenentatge de Llengües i Lectoescriptura 1 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Educació II: Fonaments i Desenvolupament Històric de l'educació Tipus: FB Període: Segon semestre ECTS: 9
Educació III: Organització de l'espai Escolar i Materials Tipus: FB Període: Segon semestre ECTS: 6
Infància, Salut i Alimentació Tipus: FB Període: Segon semestre ECTS: 6
Música, Expressió Plàstica i Corporal 2 Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
Pràctiques Escolars 1 Tipus: PR Període: Segon semestre ECTS: 5
Aprenentatge de Llengües i Lectoescriptura 2 Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
Habilitats Comunicatives I: Expressió Escrita Tipus: FB Període: Anual ECTS: 6
Habilitats Comunicatives III: Llengua Anglesa 1 Tipus: FB Període: Anual ECTS: 6
Assignatures del curs 2 Tipus Període ECTS
Habilitats Comunicatives IV: Llengua Anglesa 2 Tipus: FB Període: Primer semestre ECTS: 6
L'escola d'educació Infantil Tipus: FB Període: Segon semestre ECTS: 7
Assignatures del curs 3 Tipus Període ECTS
Aprenentatge de les Ciències de la Naturalesa, de les Ciències Socials i de la Matemàtica I Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Aprenentatge de les Ciències de la Naturalesa, de les Ciències Socials i de la Matemàtica III Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
Didàctica de la Llengua Estrangera: Anglès Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Pràctiques Escolars 2 Tipus: PR Període: Segon semestre ECTS: 15
Assignatures del curs 4 Tipus Període ECTS
Aprenentatge de les Ciències de la Naturalesa, de les Ciències Socials i de la Matemàtica II Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Sociologia II: Sociologia de la Familia Tipus: FB Període: Primer semestre ECTS: 6
Assignatures del curs 5 Tipus Període ECTS
Aprenentatge de Llengües i Lectoescriptura 3 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Música, Expressió Plàstica i Corporal 3 Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
Aprenentatge de Llengües i Lectoescriptura 4 Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Professors

Requisits d'admissió

Per accedir a aquest doble grau s’han de superar les proves bàsiques d’admissió com són les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) i la Prova d’Aptitud Personal (PAP), essencial per accedir al grau en Educació. A més a més, s’ha de tenir una nota mitjana d’expedient superior o igual a 7 si la via d’accés és Batxillerat, o superior o igual a 8 si la via d’accés és Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS).

Les proves d’admissió a aquesta doble titulació seran les proves d’admissió pròpies de tots dos graus.

Beques i finançament

Aptitud

Què és la prova d'aptitud personal? 

La prova d’aptitud personal (PAP) és una prova obligatòria per accedir als graus en Educació Infantil i Primària de totes les universitats, públiques i privades, del sistema universitari català. Consisteix en dos exàmens que avaluen la competència comunicativa i el raonament crític i la competència logicomatemàtica

Per què cal fer la prova d’aptitud personal?

La vocació és fonamental perquè, com a futur mestre, et convertiràs en un exemple a seguir d’actituds i valors, formaràs i educaràs persones que seran la societat del futur. No obstant això, també és essencial demostrar que disposes de les competències necessàries per convertir-te en mestre. És imprescindible superar aquesta prova, al costat de les PAU, per poder accedir als graus d’Educació. 

Com es qualifica la prova d’aptitud personal? 

La qualificació final de la prova d’aptitud personal és apte/no apte.

La prova es considera superada (apte) quan la qualificació final és igual o superior a cinc punts sobre deu. Aquesta qualificació final s’obté de la mitjana dels exàmens de les dues competències avaluades. Una vegada superada, la prova d’aptitud personal tindrà validesa indefinida. 

Quan es realitza la prova d’aptitud personal?

Hi ha dues convocatòries:

 • Dissabte 2 d'abril
 • Divendres 15 de juliol (convocatòria extraordinària) 

Pots consultar els terminis i tràmits per realitzar la matrícula aquí.

Els resultats de la prova d’aptitud personal es publiquen al Portal d’accés a la universitat

Qui ha de presentar-se a la prova d’aptitud personal?

 • Estudiants de batxillerat
 • Estudiants de cicles formatius de grau superior
 • Estudiants procedents de sistemes educatius estrangers
 • Estudiants que accedeixen als graus en Educació per trasllat d’expedient.
 • Estudiants que accedeixen a la universitat per mitjà de les proves específiques per a majors de 25, de 40 o de 45 anys.
 • Estudiants que, havent-se presentat a les PAU o les proves d’accés per a majors de 25 i de 45 anys abans de l’any 2017, no compleixen les condicions de la prova d’aptitud personal definides per a la preinscripció 2014, 2015 i 2016. 

Qui queda exempt de fer la prova d’aptitud personal?

 • Estudiants que tenen superada la PAP en alguna convocatòria anterior.
 • Estudiants d’anys anteriors al 2017 que compleixen les condicions de la PAP definides per a la preinscripció universitària 2014, 2015 i 2016*.
 • Titulats universitaris o equivalents.

Si suspenc la prova d’aptitud personal a l’abril puc tornar a presentar-me a la convocatòria de juliol? 

Pots presentar-te a la prova totes les vegades que vulguis. No obstant això, has de tenir en compte que, si aproves en la convocatòria extraordinària de juliol, no disposaràs de la teva plaça reservada dels estudis seleccionats en la preinscripció de juny. D’altra banda, si has realitzat les proves d’admissió per a estudiar en la Facultat d’Educació de UIC Barcelona, les has superat i has formalitzat la reserva de plaça, te la guardem fins a conèixer els resultats de la convocatòria de juliol de la PAP. 

Com puc preparar la prova d’aptitud personal? 

Els mateixos estudiants heu de preparar-vos pel vostre compte a partir dels models de prova disponibles al web o consultant aquí com podem ajudar-vos des de la Facultat d’Educació de UIC Barcelona.

Curs preparatori pels Graus en Educació

Curs virtual per reforçar les competències logicomatemàtica i comunicativa. Es treballaran continguts i exercicis similars als que es trobaran en les proves d'aptitud personal (PAP). Les classes s'impartiran a la Facultat d'Educació.

Preu: 180 € (aquest import es descomptarà de la matrícula del grau)

Classes virtuals

Hora de les classes virtuals 

 • Els dimarts de 18.00 h a 21.00 h: Competència Logicomatemàtica
 • Els dijous de 18.00 h a 21.00 h - Competència Comunicativa

Calendari: 

 • Primera Convocatòria: De l'1 de març al 31 de març de 2022.
 • Segona Convocatòria: Del 14 de juny al 14 de juliol de 2022.

Preguntes freqüents

Dades generals del Grau

Quantes places hi ha a Educació? 

Als graus d’Educació Infantil tenim 80 places i als graus d’Educació Primària en tenim 90. El total de places es distribueixen en grups més reduïts depenent de l’assignatura.

Els nous dobles graus en Educació Infantil amb Psicologia i en Educació Primària amb Psicologia disposen de 10 places en total.

Quin és el preu del Grau en Educació?

El preu dependrà de la titulació triada, pots consultar-lo a uic.es/educacio

S’han de comprar llibres  per  a  les classes o altres materials addicionals?

No, el material docent el podràs trobar a la plataforma electrònica de la Universitat i a la biblioteca. No hi ha despeses significatives associades al material.

Quin tipus de beques o ajudes puc obtenir per estudiar Ciències de l’Educació a UIC Barcelona?

Pots consultar a la nostra pàgina web totes les opcions

de beques, descomptes, gratuïtat així com les condicions de finançament. Si tens un 8 de mitjana a primer de batxillerat o un 9 en el primer any del CFGS, ets candidat a optar a una Beca d’Excel·lència Acadèmica (uic.es/beques).

Quin és l’horari de les proves?

De 15.00 h a 17.30 h aproximadament.

Com i on es fan les proves?

Per garantir la seguretat dels candidats, hem decidit

realitzar les proves d’admissió 100 % en línia. Abans de la prova, us farem arribar tota la informació necessària per accedir-hi (com connectar-se, usuari, contrasenya, horaris...).

Quan comencen les pràctiques?

A partir del primer curs l’alumne ja fa pràctiques a l’aula. Les pràctiques externes d’Educació comencen a segon curs, tres setmanes en alternança, a tercer curs se’n fan sis setmanes, i a quart curs, tres mesos.

Vies d’accés

Puc accedir a les proves d’admissió des de qualsevol batxillerat?

Sí, a partir de qualsevol tipus de batxillerat.

Puc accedir a les proves d’admissió des d’un CFGS qualsevol?

Sí. I a més a més segons el CFGS es poden arribar a convalidar fins a un màxim de 30 ECTS.

Si ja tinc una carrera finalitzada, haig de fer la prova d’admissió?

Sí, has de fer les proves d’admissió.

Puc demanar convalidació d’assignatures en cas d’haver iniciat estudis universitaris?

Sí, sempre es poden demanar estudis de convalidacions, sobretot en el cas de graus dins de la mateixa branca de coneixement: Ciències Socials.

Proves i procés d’admissió

Quina és la nota de tall per accedir a qualsevol grau en Educació?

L’admissió dependrà del resultat de les proves d’admissió corresponents de la nostra universitat, a més d’aprovar les EBAU/PAU (avaluació del batxillerat per a l’accés a la universitat/selectivitat) i les PAP (prova d’aptitud personal).

En què consisteixen les proves d’admissió?

Consisteixen en: test psicotècnic, test d’anglès, test específic de llengua castellana i catalana, test de cultura general, entrevista personal. Totes aquestes proves es fan el mateix dia.

Puc consultar models d’examen de les proves?

No facilitem models d’exàmens d’anys anteriors. En el cas de la prova específica suggerim que revisis un o diversos llibres de primer de batxillerat.

I en el cas del test psicotècnic pots buscar-ne exemples a internet per tenir una idea de la mena d’examen.

L’examen és tipus test?

Sí, no restaran les preguntes errònies. Només els aspirants a la Beca d’Excel·lència Acadèmica faran una prova extra de desenvolupament de text.

Quin és el nivell d’anglès requerit per a l’examen?

No hi ha un nivell mínim d’anglès per accedir als graus en Educació, únicament és demana un nivell igual o superior al B2 en el cas dels itineraris bilingües dels graus i dobles graus.

Quin és el pes de la nota de l’expedient i de les proves?

Un 65 %, la nota d’expedient, un 25 %, les proves d’admissió i un 10 %, l’entrevista personal.

Puc triar la data de la prova d’admissió?

Pots sol·licitar una data concreta, però has d’esperar la notificació per part del Servei d’Informació i Admissions que, després de revisar la teva documentació, et confirmarà per correu electrònic la data de proves assignada definitivament. La quantitat de places va disminuint a mesura que les convocatòries van tenint lloc. En general, sempre recomanem venir a les primeres convocatòries. Pots consultar les dates d’admissió a través de: uic.es/ca/admissions/ graus/proves-admissio

Quan sabré els resultats de les proves d’admissió?

Els resultats es comunicaran via correu electrònic aproximadament 15 dies hàbils després d’haver realitzat les proves.

Si obtinc un “no admès”, puc presentar- me a la convocatòria següent dins del mateix curs?

No, només pots presentar-te a una convocatòria per curs.

Si he estat admès quin és el pas següent?

Rebràs una carta d’admissió amb els passos a seguir per poder fer la reserva de plaça, que correspon al 20 % de l’import del primer curs. El 80 % restant es pagarà durant el període de matriculació, entre juliol i setembre.

En el cas que finalment no cursi els meus estudis a UIC Barcelona després d’haver realitzat la reserva de plaça recupero l’import de la reserva

La reserva de plaça només es retorna en el cas que no superis el batxillerat o les proves d’accés a la universitat o les PAP. Aquesta clàusula es reflecteix en el document de condicions generals.

Haig de superar les PAP per poder accedir a un grau en Educació a UIC Barcelona?

Sí, per cursar qualsevol grau en Educació a UIC Barcelona, has d’aprovar les PAP. Només estan exempts de les PAP els titulats universitaris.

Mobilitat internacional

Estudia temporalment a l'estranger

Com a alumne d’aquest grau pots cursar una part dels teus estudis o fer les pràctiques a l’estranger, amb reconeixement acadèmic.

Participa durant un semestre o un curs en una de les universitats sòcies de la teva facultat, o busca una empresa a l'estranger on realitzar les teves pràctiques. A més a més, també pots:

Per saber tot el que has de fer abans, durant i després de la mobilitat, consulta aquí la secció “Estudia a l’estranger” i descarrega’t aquí tota la documentació específica de la teva facultat

Si curses una de les dobles titulacions també pots accedir a les oportunitats de mobilitat d'aquestes facultats.

Estudia temporalment amb nosaltres

Si ets estudiant a una altra universitat d'Espanya, o d'un altre país, pots venir a fer una estada de mobilitat a UIC Barcelona durant un semestre o un any acadèmic.

Per saber tot el que has de fer abans, durant i després de la mobilitat, consulta aquí la secció “Estudia a UIC Barcelona” i descarrega’t aquí tota la documentació específica de la teva facultat: