Grau en Humanitats i Estudis Culturals

Una societat a la recerca de la reflexió, la transversalitat i la comprensió cultural
Tipus de programa
Graus oficials
Durada
8 semestres
Crèdits
240 ECTS
Preu
75,00€ / ECTS x 60 = 4.500,00€* (1r curs 2022-2023). *Subjecte a revisió cada any. Consulta les condicions de pagament amb el nostre equip d’Admissions.
Places
40
Horari
Matins i tardes
Idioma
Català, castellà i anglès
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis i equip docent
 • Pràctiques
 • Requisits d'admissió
 • Beques i finançament
 • Mobilitat internacional
Grau en Humanitats i Estudis Culturals a UIC Barcelona
Som gent amb passió, som humanistes

Descobreix les sortides professionals d'aquests estudis

El Grau en Humanitats i Estudis Culturals t'ofereix un ampli ventall de sortides professionals en les quals podràs desenvolupar les habilitats i competències adquirides.

 • Empreses de serveis culturals i oci
 • Museus
 • Galeries d'art
 • Editorials
 • Centres cívics
 • Ajuntaments
 • Fundacions
 • Docència
 • Projectes editorials
 • Audiovisuals
 • Elaboració de continguts culturals per a mitjans en línia
 • Premsa
 • Ràdio
 • Aplicacions
 • Programes audiovisuals
 • ONG
 • Projectes de desenvolupament
 • Mediació i cooperació internacional
directori docent
Grau en Humanitats i Estudis Culturals a UIC Barcelona

Dobles titulacions al Iona College (NY) i cursos d'estiu a Berkeley

Fes un itinerari que et permetrà adquirir un perfil internacional i estudia en una de les universitats més prestigioses dels Estats Units per reforçar la teva formació i avançar en el coneixement d'altres idiomes. A més a més, també pots obtenir una part dels teus ECTS durant l'estiu amb les Berkeley Summer Sessions, a la millor universitat pública del món.

Presentació

El Grau en Humanitats de UIC Barcelona pretén donar solució a la petició que formulen molts sectors de la nostra societat actual quan reclamen persones amb una alta formació humanística. El coneixement i les eines que aporten les humanitats es consideren, cada vegada més, elements imprescindibles per a la presa de decisions en càrrecs que requereixin responsabilitat social i cultural. Els estudis humanístics i la formació estructural que proporcionen, capaciten i preparen l’alumne per adaptar-se als requisits professionals d’una societat cada vegada més dinàmica i complexa.

Dobles titulacions

Oferim la possibilitat d’obtenir dos graus en cinc anys:

 • Humanitats + ADE
 • Humanitats + Dret
 • Humanitats + Educació Primària
 • Humanitats + Periodisme

Objectius

El Grau en Humanitats i Estudis Culturals pretén:

 1. Afrontar la necessitat de conrear i investigar la “dimensió teòrica” de la cultura, a través d’un programa que analitza la realitat mateixa del fenomen per comprendre’l, identificar-lo, crear-lo i aplicar-lo en els àmbits més diversos possible, especialment en el plànol intercultural.
 2. Donar respostes creatives i innovadores a les demandes i els reptes socials que es plantegen en aquest àmbit. Avui, conrear aquest enfocament és un factor fonamental per aplicar i definir una bona política cultural tant en l’àmbit de l’administració pública com en institucions públiques i privades, indústries, sectors comercials, etc.
 3. Donar resposta a les perspectives que comporta —avui— l’aparició de nous potencials d’ocupació. Barcelona és actualment un dels centres generadors de cultura més actius d’Europa. Per aquest motiu, les característiques socioeconòmiques de la zona (Barcelona/Catalunya) resulten molt idònies.
 4. Afavorir que els estudis humanístics estiguin més ben conreats, compresos, valorats i aplicats no només a la societat en general, sinó també pels ocupadors actuals i futurs.
 5. Formar professionals altament qualificats en el sector de la cultura i de les relacions interculturals.

El graduat en Humanitats i Estudis Culturals pot completar la seva formació cultural amb el Màster Universitari en Gestió Cultural.

A qui es dirigeix. Perfil d’ingrés

Hi poden sol·licitar l’ingrés tots els candidats que compleixin les vies i els requisits generals d’accés al títol.

El perfil d’ingrés recomanat és el d’una persona amb:

 • Interès per la història, la història de l’art, la filosofia i la literatura.
 • Interès cultural ampli en tots els aspectes del pensament humanístic.
 • Gust per la lectura i el treball amb textos.
 • Capacitat crítica per al raonament lògic, per a la discussió i el debat.
 • Afany per comprendre i dialogar amb cultures diferents de la pròpia.
 • Sensibilitat social i interès per participar en projectes de cooperació social/cultural, tant en l’àmbit local com internacional.

Acreditació acadèmica

Graduat/da en Humanitats i Estudis Culturals per UIC Barcelona

Pla d'estudis i assignatures 2022-2023

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Antropologia * Tipus: FB Període: Primer semestre ECTS: 6
Comunicació Escrita 1 Tipus: FB Període: Primer semestre ECTS: 6
Cultura Clàssica Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 9
Introducció a la Cultura Tipus: FB Període: Primer semestre ECTS: 6
Comunicació Escrita 2 Tipus: FB Període: Segon semestre ECTS: 6
Cultura Medieval Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 9
Institucions Internacionals i Drets Humans Tipus: FB Període: Segon semestre ECTS: 6
LLengua Anglesa 1 Tipus: FB Període: Segon semestre ECTS: 6
Història, Memòria i Historiografia Tipus: FB Període: Anual ECTS: 6
*Aquesta assignatura forma part del pla d'estudis del Centre Interdisciplinari de Pensament (CIP).
Assignatures del curs 2 Tipus Període ECTS
Cultura Moderna Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 9
Humanitats Digitals Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Llengua Anglesa II Tipus: FB Període: Primer semestre ECTS: 6
Religions i Cultura Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Ètica Tipus: FB Període: Primer semestre ECTS: 6
Cultura Contemporània Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 9
Introducció a l'economia Tipus: FB Període: Segon semestre ECTS: 6
Pensament Social i Sociologia Tipus: FB Període: Segon semestre ECTS: 6
Teoria de la Literatura Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Geografia Humana Tipus: FB Període: Segon semestre ECTS: 6
Assignatures del curs 3 Tipus Període ECTS
Estètica I Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Grans Obres de la Història de l'art Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Literatura Comparada Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Mediterrani: Patrimoni Compartit Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Geografia de les Regions del Món Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Teoria de la Cultura Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Ciència, Tecnologia i Societat Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Estètica II Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Temes Actuals d'història Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Teoria del Coneixement Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Treball de Recerca I Tipus: TF Període: Segon semestre ECTS: 3
Tècniques de Debat Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 12
Estudis d'Àrea I: Literatura Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 6
Estudis d'Àrea II: Història Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 6
Assignatures del curs 4 Tipus Període ECTS
El Museu i el Seus Significats Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Gèneres Literaris I Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Història i Teoria de la Música Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 12
Estudis d'Àrea III: Filosofia Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 6
Estudis d'Àrea IV: Art Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 6
Art Contemporani Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
Cultura Oriental Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Gèneres Literaris II Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
Història de les Idees Polítiques Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Pràctiques Professionals Tipus: PR Període: Segon semestre ECTS: 12
Treball de Recerca II Tipus: TF Període: Anual ECTS: 6
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Pràctiques

Pràctiques

 

Una de les característiques principals del projecte docent dels estudis en Humanitats a UIC Barcelona és la complementarietat entre el món acadèmic i el professional. Proporcionem als nostres estudiants la millor preparació possible per afavorir-los la inserció laboral. Per aquest motiu, les pràctiques professionals són una assignatura obligatòria dins del pla d’estudis del Grau.

A aquest efecte, la Facultat disposa d’un equip de professionals excel•lent dels diferents sectors del món cultural, i de nombroses empreses i institucions d’àmbit nacional i internacional amb les quals s’han signat convenis de col•laboració. Aquesta oferta s’amplia a mesura que noves empreses mostren interès per col•laborar amb UIC Barcelona.

La Facultat d’Humanitats ha signat, entre molts d’altres, convenis de col•laboració amb les empreses següents:

Objectius

L’objectiu de les pràctiques és proporcionar una primera experiència laboral en el sector cultural, orientant l’alumne a la consecució de les competències del Grau en l’àmbit professional.

Funcionament

Les pràctiques professionals tenen un caràcter obligatori. Es duen a terme durant el quart curs i estan comptabilitzades amb 12 ECTS. No obstant això, l’alumne pot fer més pràctiques durant el segon i tercer curs de manera extracurricular.

Més informació sobre les pràctiques

Reglament intern de UIC Barcelona

Sortides professionals

Les persones graduades en Humanitats i Estudis Culturals adquireixen competències adequades per treballar en els àmbits següents:

1. Gestió del patrimoni i turisme cultural

 • Empreses de serveis culturals i d’oci
 • Museus, galeries d’art i antiquaris
 • Comissariat i muntatge d’exposicions
 • Centres cívics i centres de cultura
 • Fundacions
 • Dinamització cultural
 • Direcció i gestió d’esdeveniments culturals
 • Muntatge i comissariat d’exposicions i projectes museogràfics
 • Interpretació i gestió del patrimoni artístic, arquitectònic, històric, etnogràfic, gastronòmic, paisatgístic, etc.

2. Cultura, cooperació i relacions interculturals

 • ONG
 • Projectes de desenvolupament
 • Mediació i cooperació internacional
 • Recursos humans

3. Món editorial

 • Elaboració de continguts culturals per a webs, premsa, ràdio, aplicacions mòbils, programes audiovisuals, etc.
 • Gestió de projectes editorials
 • Creació de guions i edició de textos
 • Disseny de materials didàctics

4. Docència, recerca i transferència de coneixement

 • Docència a l’ESO i el batxillerat
 • Docència i recerca en l’àmbit universitari
 • Arxius i biblioteques

Requisits d'admissió

Beques i finançament

Mobilitat internacional

Estudia temporalment a l'estranger

Com a alumne d’aquest grau pots cursar una part dels teus estudis o fer les pràctiques a l’estranger, amb reconeixement acadèmic.

Participa durant un semestre o un curs en una de les universitats sòcies de la teva facultat, o busca una empresa a l'estranger on realitzar les teves pràctiques. A més a més, també pots:

 • Obtenir una part dels teus ECTS durant l’estiu a les Berkeley Summer Sessions, la millor universitat pública del món
 • Obtenir una segona titulació a la universitat Iona College (Nova York).

Per saber tot el que has de fer abans, durant i després de la mobilitat, consulta aquí la secció “Estudia a l’estranger” i descarrega’t aquí tota la documentació específica de la teva facultat:

Estudia temporalment amb nosaltres

Si ets estudiant d’una altra universitat espanyola o estrangera, pots fer una estada de mobilitat a UIC Barcelona, durant un semestre o un any acadèmic.

Per saber tot el que has de fer abans, durant i després de la mobilitat, consulta aquí la secció “Estudia a UIC Barcelona” i descarrega’t aquí tota la documentació específica de la teva facultat: