Marketing Cultural

Tipus de programa
Cursos d'especialització
Durada
des del 03-10-2022 al 22-12-2022
Crèdits
3 ECTS
Preu
162,00€ / ECTS x 3 = 486,00€. *Preus corresponents a l’any acadèmic 2023-2024.
 • Inici
 • Programa
 • Requisits d'admissió
 • Beques i finançament

En un entorn altament competitiu i globalitzat, el coneixement del mercat, de la competència i del client resulta imprescindible per garantir l'èxit sostenible de l'empresa.

La globalització produeix la transformació de moltes indústries. S'implanten noves empreses amb perfils i objectius inèdits. Les aliances, entre empreses o grups empresarials formen part de l'escenari present i condicionen l'entorn futur. S'aprecia canvis de posicionament entre les empreses de diferents sectors. S'està generant nous escenaris amb sectors econòmics, anteriorment distants, i que ara competeixen o s'associen entre ells. Les noves tecnologies de la informació han generat sacsejades en els posicionaments estratègics de moltes empreses.

Un altre element important de la situació actual és la crisi econòmica i la disminució de les aportacions de les administracions públiques als projectes artístics i culturals. En aquest context les iniciatives culturals que vulguin desenvolupar projectes hauran de tenir cada dia més en compte la consolidació d'un públic i la generació d'ingressos propis. El màrqueting cultural –com a àrea de gestió que s'ocupa d'establir relacions profitoses amb els seus usuaris– disposa d'un instrumental bàsic per aconseguir aquests objectius.

Això provoca que l'àmbit d'aplicació del màrqueting no només és cada vegada major, sinó que està adquirint més rellevància, impregnant la presa de decisions i accions de l'empresa.

Per aquest motiu, les persones que vulguin dedicar-se professionalment a la gestió de la cultura, han de conèixer les eines que ofereix el màrqueting i saber prendre decisions sobre les estratègies més adequades, perquè la seva oferta cultural, es distingeixi de les altres.

Objectius


El propòsit d'aquesta assignatura és descriure els principis bàsics de la disciplina del màrqueting, així com la seva importància en les decisions estratègiques que es prenen en l'àmbit de les organitzacions culturals.

 1. Conèixer els conceptes principals relacionats amb el màrqueting
 2. Analitzar la seva presència en les diferents organitzacions culturals
 3. Determinar els objectius i àmbits d'aplicació en el terreny cultural

Direcció i coordinació

Direcció
Dra. Marta Crispí Cantón
Llicenciada en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona. Doctora en Història de l’Art per la Universitat Autònoma de Barcelona, Máster en museología per la Universidad de Alcalá de Henares. Ha estat professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Girona i la Universitat Internacional de Catalunya. Ha treballat com a responsable de continguts al projecte museològic i avantprojecte museogràfic de Linguamón Casa de les Llengües realitzat pel Laboratori de Cultura de la Fundació Barcelona Media, com a tècnica de museus a la Museu Diocesà i Comarcal de Solsona i ha estat la directora del projecte de difusió de la visita del monestir de Sant Joan de les Abadeses contractat pel Consorci Ripollès Desenvolupament. Ha publicat diversos articles i sobre art medieval i iconografia en revistes i catàlegs d’exposicions. Des d’agost del 2012 és la directora del Màster Universitari en Gestió Cultural de la Universitat Internacional de Catalunya.

Coordinació acadèmica
Naghieli Amarista
Llicenciada en Història de l’Art amb especialització en Arts Plàstiques per la Universitat Central de Veneçuela (2006). La seva tesi va investigar el tema de la transformació de la comunicació entre l’espectador i l’obra d’art a través de la interactivitat digital. Part d’aquesta recerca va ser publicada al llibre Estéticas del Media Art, editat pel grup EUMEDNET, de la Universitat de Màlaga. Màster en Gestió Cultural per UIC Barcelona (2014), ha estat assistent de recerca a l’Institut d’Investigacions de la Comunicació de la Universitat Central de Veneçuela (ININCO-UCV). Ha treballat com a assistent de catalogació i conservació en el fons de Garanties de Dipòsits i Protecció Bancària de Veneçuela, i també ha estat gestora i comunicadora cultural a SWAB Barcelona, Fira Internacional d’Art Contemporani. Amb especialització en Arts Plàstiques.

Section

Programa i assignatures

En un entorn altament competitiu i globalitzat, el coneixement del mercat, de la competència i del client resulta imprescindible per garantir l’èxit sostenible de l’empresa. Això provoca que l’àmbit d’aplicació del màrqueting no només sigui cada vegada major, sinó que està adquirint més rellevància i està impregnant tota l’acció de l’empresa. Per aquest motiu, les persones que vulguin dedicar-se professionalment a la gestió de la cultura han de conèixer les estratègies de màrqueting més adequades perquè la seva oferta cultural es distingeixi de les altres.

Pla d'estudis i assignatures 2022-2023

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Marketing Cultural Tipus: OB Període: Primer trimestre ECTS: 3
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Professors

Joaquina Bobes
Marketing Cultural, Proyecto Cultural 
Llicenciada en Història, amb l’especialitat de Prehistòria i Arqueologia, per la Universitat d’Oviedo. Màster en Gestió Cultural per la Universitat de Barcelona. Executive MBA, per l’Eada Business School. Estudis de Postgrau al Departament d’Arqueologia de la Universitat de Newcastle upon Tyne (Regne Unit) i al Departament de Gestió i Política Cultural de la City University (Londres, Regne Unit). Sòcia fundadora de la consultora ARTImetría, empresa especialitzada en la planificació estratègica i el màrqueting de la cultura. Des del 1998, és gerent i consultora sènior de l’empresa. Coautora del Manual de tiendas de museos (Editorial Trea, 2014).

Antoni Laporte 
Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat Autònoma de Barcelona. Màster en Gestió i Polítiques Culturals per la Universitat de Barcelona. Director d'ARTimetria. Membre del Consell Pedagògic del Màster en Museologia i Gestió del Patrimoni de la Universitat de Barcelona. Coordinador del mòdul de Màrqueting Cultural del Màster en Gestió Cultural de la Universitat de Barcelona i membre del Consell Assessor del Màster en Gestió Cultural: Turisme, Patrimoni i Naturalesa de l'Institut Universitari Ortega y Gasset.

 

Requisits d'admissió

Sol·licitud d'admissió

Per inscriure't o rebre més informació, si us plau, omple el formulari d'admissió.

   

  Criteris d'admissió

  Si estàs interessat en aquest curs de formació contínua de la UIC, pots realitzar el procés d'admissió seguint aquests senzills passos:

  1. Emplena el formulari de sol·licitud d’admissió
  2. Lliura personalment a la Secretaria de la Facultat d'Humanitats (Immaculada 22, 08017, Barcelona) o per correu electrònic (infohuman@uic.es) la documentació següent:
  • 2 fotografies de mida carnet
  • Fotocòpia del DNI o el passaport
  • Currículum vitae actualitzat
  • Carta de motivació

  Beques i finançament

  Preu

  Curs 2018/2019

  • 420 € (3 crèdits a 140 €/cr.)

  Descomptes

  10% de descompte per a membres de l’Associació d’Antics Alumnes i Amics de la UIC.

  A més a més, alguns col·lectius poden disposar de descomptes especials en programes determinats, que s'especifiquen a cada una de les fitxes