Societat i Cultura al Segle XXI

Tipus de programa
Cursos d'especialització
Durada
des del 03-10-2022 al 22-12-2022
Crèdits
3 ECTS
Preu
162,00€ / ECTS x 3 = 486,00€. *Preus corresponents a l’any acadèmic 2023-2024.
 • Inici
 • Programa
 • Requisits d'admissió
 • Beques i finançament

En un màster en Gestió Cultural el coneixement i la reflexió sobre què és cultura i quin és la seva funció en la societat juguen un paper fonamental: el gestor cultural pugues però no ha de convertir-se en nero executor d'unes polítiques que sempre tenen implicacions socials importants. Per això, al llarg de l'assignatura es reflexiona sobre els conceptes més importants que concerneixen a la cultura al segle XXI i s'intenta comprendre millor quina és la funció i la responsabilitat del gestor cultural dins de la xarxa de mecanismes que configura la vida cultural.

Objectius

L'objectiu d'aquesta assignatura és comprendre millor algunes de les múltiples relacions entre cultura i societat i analitzar els mecanismes d'interacció amb la finalitat d'aconseguir una millor comprensió del paper de la gestió cultural.

Direcció i coordinació

Direcció
Dra. Marta Crispí Cantón
Llicenciada en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona. Doctora en Història de l’Art per la Universitat Autònoma de Barcelona, Máster en museología per la Universidad de Alcalá de Henares.
Ha estat professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Girona i la Universitat Internacional de Catalunya. Ha treballat com a responsable de continguts al projecte museològic i avantprojecte museogràfic de Linguamón Casa de les Llengües realitzat pel Laboratori de Cultura de la Fundació Barcelona Media, com a tècnica de museus a la Museu Diocesà i Comarcal de Solsona i ha estat la directora del projecte de difusió de la visita del monestir de Sant Joan de les Abadeses contractat pel Consorci Ripollès Desenvolupament. Ha publicat diversos articles i sobre art medieval i iconografia en revistes i catàlegs d’exposicions. Des d’agost del 2012 és la directora del Màster Universitari en Gestió Cultural de la Universitat Internacional de Catalunya.

Coordinació acadèmica
Naghieli Amarista
Llicenciada en Història de l’Art amb especialització en Arts Plàstiques per la Universitat Central de Veneçuela (2006). La seva tesi va investigar el tema de la transformació de la comunicació entre l’espectador i l’obra d’art a través de la interactivitat digital. Part d’aquesta recerca va ser publicada al llibre Estéticas del Media Art, editat pel grup EUMEDNET, de la Universitat de Màlaga. Màster en Gestió Cultural per UIC Barcelona (2014), ha estat assistent de recerca a l’Institut d’Investigacions de la Comunicació de la Universitat Central de Veneçuela (ININCO-UCV). Ha treballat com a assistent de catalogació i conservació en el fons de Garanties de Dipòsits i Protecció Bancària de Veneçuela, i també ha estat gestora i comunicadora cultural a SWAB Barcelona, Fira Internacional d’Art Contemporani. Amb especialització en Arts Plàstiques.

Section

Pla d'estudis i assignatures 2022-2023

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Societat i Cultura al Segle XXI Tipus: OB Període: Primer trimestre ECTS: 3
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Professors

Lucía Pérez 

Lucía Pérez és doctora en Comunicació (Cultura i Museu) per la Universitat de Màlaga, en la qual va obtenir la màxima qualificació: summa cum laude (2016). És investigadora en la Càtedra de Gestió per Missions i Governança Corporativa de la Universitat Internacional de Catalunya i en el Grup PAIDI (Pla Andalús d’Investigació, Desenvolupament i Innovació): noves formes de publicitat i nova economia en el Departament de CAV (Comunicació Audiovisual) i Publicitat de la Universitat de Màlaga. Va dur a terme el Programa de Direcció Estratègica i Lideratge Social a l’IESE Business School de Madrid i té un màster en Gestió Cultural (Desenvolupament Social de la Cultura Artística) per la Universitat de Màlaga (2014-2015). És investigadora i col·laboradora de la UNIR i directora del Projecte de Final de Màster. Des del 2016 treballa com a gestora cultural per a l’Ajuntament de Marbella, Màlaga, anteriorment com a assistent personal de la subdirectora general de Cultura i Educació, del 2004 al 2011, i com a gestora cultural per a l’alcaldia de Marbella del 1994 al 2004, on es va fer càrrec de la coordinació, les relacions institucionals i l’administració.

María G. Amilburu

Doctora en Ciències de l’Educació i en Filosofia (premi extraordinari). Professora titular de Filosofia de l’Educació a la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED), professora visitant de les universitats de Boston, Cambridge i Oxford, entre d’altres.Membre del Grup de Recerca Consolidat “Educación Superior Presencial y a Distancia” (ESPYD), de la Societat Espanyola de Pedagogia, la Philosophy of Education Society of Great Britain i l’American Philosophical Association. Dirigeix programes de formació del professorat en  universitats de Mèxic, el Perú, Colòmbia i Kenya. És autora de més de deu llibres i desenes d’articles de la seva especialitat, i ha traduït obres de Richard Pring al castellà.

Requisits d'admissió

Sol·licitud d'admissió

Per inscriure't o rebre més informació, si us plau, omple el formulari d'admissió.

 

Criteris d'admissió

Si estàs interessat en aquest curs de formació contínua de la UIC, pots realitzar el procés d'admissió seguint aquests senzills passos:

 1. Emplena el formulari de sol·licitud d’admissió
 2. Lliura personalment a la Secretaria de la Facultat d'Humanitats (Immaculada 22, 08017, Barcelona) o per correu electrònic (infohuman@uic.es) la documentació següent:
 • 2 fotografies de mida carnet
 • Fotocòpia del DNI o el passaport
 • Currículum vitae actualitzat
 • Carta de motivació

Beques i finançament

Preu

Curs 2018/2019

 • 420 € (3 crèdits a 140 €/cr.)

Descomptes

10% de descompte per a membres de l’Associació d’Antics Alumnes i Amics de la UIC.

A més a més, alguns col·lectius poden disposar de descomptes especials en programes determinats, que s'especifiquen a cada una de les fitxes