Doble Grau en Humanitats i Estudis Culturals + Dret

Tipus de programa
Graus oficials
Durada
10 semestres (5 anys)
Crèdits
480 ECTS totals (397 cursats i 83 convalidats)
Preu
5.625 €* (1r curs 2022-2023)
*Subjecte a revisió cada any
*Aquest preu inclou la beca del 50 % en el Grau en Humanitats
Places
40
Idioma
Català, castellà i algunes assignatures en anglès
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis i equip docent
 • Requisits d'admissió
 • Beques i finançament
dret
Soms gent amb passió, som juristes i humanistes

Descobreix les sortides professionals d'aquests estudis

La suma de tots dos estudis t'obre les portes a mercats laborals més amplis:

 • Empreses de serveis culturals i d'oci
 • Despatxos d'advocats
 • Galeries d'art
 • Jutjats
 • Museus
 • Notaries
 • Editorials
 • Centres cívics
 • Ajuntaments
 • Projectes de desenvolupament
 • Mediació i cooperació internacional

Alumnes que t'expliquen la seva experiència

L'estudi simultani de tots dos graus t'ajudarà a descobrir les nombroses connexions entre el dret i les disciplines humanístiques com la filosofia, l'art, la literatura i la història.

Blanca Reguant
Blanca Reguant

Alumna del Grau en Humanitats + Dret

A més a més d'útil, és molt necessari entendre què et donen les Humanitats per entendre altres carreres.

Anna Viñals
Anna Viñals

Alumna del Grau en Humanitats + Dret

El fet d'haver cursat un doble grau em permet, avui dia, tenir una visió interdisciplinària i transversal per afrontar els reptes que es troba un professional global del segle XXI.
staff

Professors amb llarga experiència acadèmica i investigadora

L’equip docent de la Facultat està format per professionals de les diferents disciplines que engloben les Humanitats: Història, Filosofia, Literatura i Història de l’Art. Tots els nostres professors de plantilla són doctors i tenen una àmplia activitat d’investigació, fet que permet transmetre als estudiants una formació integral orientada al seu desenvolupament personal i professional. El professorat manté un vincle estret amb els sectors professionals associats a les disciplines humanístiques, factor que permet a l’alumnat conèixer de primera mà les diverses sortides laborals en les quals es projecten aquests estudis.

Presentació

L’estudi simultani del Grau en Humanitats i Estudis Culturals i el Grau en Dret t‘ajudarà a ampliar la perspectiva i els àmbits de la pràctica del dret, principalment mitjançant l’exploració de les connexions entre el dret i les disciplines humanístiques como la filosofia, l’art, la literatura i la història. Això t’obrirà les portes a mercats laborals més amplis, per exemple, despatxos d’advocats que actuïn en l’àmbit internacional,  propietat intel·lectual; institucions internacionals i ONG que abordin temes de cooperació i desenvolupament culturalassessorament jurídic en institucions i empreses culturalsmediació de conflictes, etc.

També potencien el perfil de l’humanista,  que tindrà a més, una sòlida formació en l’àmbit del dret, i que per tant podrà entendre millor determinats processos històrics i sociològics, que aporten llum sobre qüestions actuals sobre la globalització, la immigració, el diàleg intercultural, la mediació cultural, etc.

Pla d'estudis i assignatures 2022-2023

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Antropologia * Tipus: FB Període: Primer semestre ECTS: 6
Comunicació Escrita 1 Tipus: FB Període: Primer semestre ECTS: 6
Cultura Clàssica Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 9
Història, Memòria i Historiografia Tipus: FB Període: Primer semestre ECTS: 6
Introducció a la Cultura Tipus: FB Període: Primer semestre ECTS: 6
Religions i Cultura Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Comunicació Escrita 2 Tipus: FB Període: Segon semestre ECTS: 6
Cultura Medieval Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 9
Introducció a l'economia Tipus: FB Període: Segon semestre ECTS: 6
LLengua Anglesa 1 Tipus: FB Període: Segon semestre ECTS: 6
Teoria de la Literatura Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Geografia Humana Tipus: FB Període: Segon semestre ECTS: 6
*Aquesta assignatura forma part del pla d'estudis del Centre Interdisciplinari de Pensament (CIP).
Assignatures del curs 2 Tipus Període ECTS
Cultura Moderna Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 9
Dret Constitucional 1 Tipus: FB Període: Primer semestre ECTS: 6
English for Lawyers Tipus: FB Període: Primer semestre ECTS: 6
Humanitats Digitals Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Introducció a la Teoria del Dret Tipus: FB Període: Primer semestre ECTS: 6
Mediterrani: Patrimoni Compartit Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Ètica Tipus: FB Període: Primer semestre ECTS: 6
Cultura Contemporània Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 9
Dret Civil 1 Tipus: FB Període: Segon semestre ECTS: 6
Dret Constitucional 2 Tipus: FB Període: Segon semestre ECTS: 6
Dret Romà Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
International Public Law Tipus: FB Període: Segon semestre ECTS: 6
Pensament Social i Sociologia Tipus: FB Període: Segon semestre ECTS: 6
Assignatures del curs 3 Tipus Període ECTS
Dret Administratiu 1 Tipus: FB Període: Primer semestre ECTS: 6
Dret Civil 2 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Dret Comunitari Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Estètica I Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Grans Obres de la Història de l'art Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Literatura Comparada Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Geografia de les Regions del Món Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Teoria de la Cultura Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Ciència, Tecnologia i Societat Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Dret Administratiu 2 Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
Dret Civil 3 Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
Dret Processal 1 Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
Estètica II Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Introducció al Dret Comparat Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 2
Temes Actuals d'història Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Teoria del Coneixement Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Treball de Recerca I Tipus: TF Període: Segon semestre ECTS: 3
Tècniques de Debat Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Assignatures del curs 4 Tipus Període ECTS
Dret Administratiu 3 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Dret Civil 4 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Dret Eclesiàstic i Matrimonial Canònic Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Dret Financer i Tributari 1 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Dret Mercantil 1 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Dret Penal 1 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Dret Processal 2 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Infotecnologia Jurídica 2 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Anàlisi Financera i Comptable Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 4
Dret Administratiu 4 Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
Dret Civil 5 Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
Dret Financer i Tributari 2 Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 4
Dret Mercantil 2 Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
Dret Penal 2 Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
Dret del Treball i de la Seguretat Social 1 Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
Dret dels Contractes Internacionals Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 2
Assignatures del curs 5 Tipus Període ECTS
Dret Internacional Privat Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Dret Mercantil 3 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Dret Penal 3 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Dret Processal Penal 1 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Dret Públic Català Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Dret del Treball i de la Seguretat Social 2 Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
El Museu i el Seus Significats Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Gèneres Literaris I Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Història i Teoria de la Música Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Art Contemporani Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
Dret Processal Penal 2 Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 2
Gèneres Literaris II Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
Història de les Idees Polítiques Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Pràctiques Professionals Tipus: PR Període: Segon semestre ECTS: 12
Treball de Fi de Grau Tipus: TF Període: Segon semestre ECTS: 6
Treball de Recerca II Tipus: TF Període: Anual ECTS: 6
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Professors

Requisits d'admissió

Beques i finançament