Màster Universitari en Advocacia (MUA) + Màster en Planificació i Assessorament Juridicofiscal

Tipus de programa
Màsters oficials
Durada
4 semestres
Crèdits
90 ECTS
Preu
Preu total del MUA (22-23): 13.980€
Preu del Màster en Planificació i Assessorament Jurídic-Fiscal (22-23): 10.860€
60 ECTS*: 10.860€ (10.380€ + 480€ taxa inscripció) *(173€/ECTS)
Places
30
Horari
De Set 22 a Jun 23: de dill a dij, de 14-21h; div, de 14-18h; i de Jun a Des 23: jornada completa.
Llengua
Català, castellà i algunes assignatures en anglès
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis i equip docent
 • Convocatòries d'admissió
 • Sessions informatives
 • Requisits d'admissió
 • Beques i finançament
 • Contacte

Raons per cursar el Doble Màster

 1. Preparació per les proves d’accés a la col·legiació en advocacia.
 2. Programa pràctic basat en la Metodologia del Cas.
 3. Especialització en l’àmbit de la planificació, assessorament i defensa judicial tributaria.
 4. Pràctiques als bufets i empreses que col·laboren amb el Màster. 

Presentació

La doble titulació del Màster Universitari en Advocacia + Màster en Planificació i Assessorament Juridicofiscal és ideal per a tu si ets graduat en Dret i pretens especialitzar-te per exercir professionalment l'advocacia en l'àmbit de la fiscalitat.

El programa de UIC Barcelona et prepara per a les proves d'accés a la col·legiació en advocacia i et dota amb les capacitats necessàries per desenvolupar el teu futur laboral en l'àmbit de la planificació, l'assessorament i la defensa judicial tributària, un dels sectors de més futur en dret.

El programa és molt pràctic. Les classes es basen en la metodologia del cas i contenen un alt nombre d'hores en pràctiques en els bufets i les empreses que hi col·laboren.

Com a resultat, estaràs preparat per satisfer les exigències de bufets i assessories i format per prestar els teus serveis a les principals empreses líders del país.

Objectius

Si curses el doble Màster:

 1. Posseiràs alts coneixements de la dinàmica empresarial, necessaris per a les exigències actuals del mercat laboral.
 2. Obtindràs un perfil multidisciplinari amb gran capacitat d'adaptació i visió en l'àmbit de les organitzacions gràcies al pla d'estudis integrat i al mètode d'ensenyament amb expressa visió pràctica.
 3. Desenvoluparàs les habilitats directives, de gestió jurídica i fiscal que exigeixen els càrrecs d'alt nivell.
 4. Estaràs preparat per assolir els reptes del futur, innovadors, emprenedors capaços d'aportar valor en l'àmbit de les empreses multinacionals i  organitzacions internacionals.

A qui es dirigeix

Tens el perfil per cursar aquesta doble titulació de UIC Barcelona si reuneixes les característiques següents:

 1. Mentalitat internacional, amb esperit emprenedor.
 2. Dinamisme i versatilitat.
 3. Alta capacitat de treball i esforç continuat.
 4. Ambició professional i personal.

Acreditació acadèmica

L'estudiant obté la titulació oficial de Màster Universitari en Advocacia i el títol propi de Màster en Planificació i Assessorament Juridicofiscal.

Section

Pla d'estudis i assignatures 2023-2024

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Assessorament en Dret Administratiu i Constitucional Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Assessorament en Dret Civil Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 5
Assessorament en Dret Laboral Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Assessorament en Dret Mercantil Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 2
Comptabilitat per Fiscalistes Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3.5
Fiscalitat de Fundacions i Mecenatge Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 1
Impost sobre Patrimoni, Empresa Familiar, Obres d'Art i Planificació Fiscal Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 2
Impost sobre Successions i Donacions Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 2
Litigació Administrativa Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Litigació Laboral Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Litigació Penal Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 5
Procediments Tributaris Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3.5
Tributació Local Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 1
Consolidació Fiscal Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 1.5
Deontologia Professional Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Ejercicio de la Abogacía Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 4
Fiscalitat Immobiliària Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 1
Fonaments de Dret Jurisdiccional Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 4
Habilitats Comunicatives Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 1
IVA, Impostos Especials i Duanes Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3.5
Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 1
Impost sobre la Renda de les Persones Físiques Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3.5
Litigació Civil i Mercantil Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 5
Mediació i Arbitratge Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 2
Planificació Internacional Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Pràctica Professional Tipus: PR Període: Segon semestre ECTS: 6
Reestructuracions Empresarials Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Tipus: OP Període: Anual ECTS: 12
Comptabilitat Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 2
Seminari d'orientació Professional Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 3
Temes Fonamentals de Dret Públic i Privat 1 Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 4
Tècniques de Defensa Jurídica Oral Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 2
Legal English Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
Temes Fonamentals de Dret Públic i Privat 2 Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 4
Tècniques de Comunicació Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 3
Tècniques de Defensa Jurídica Escrita Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
Preus de Transferència Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1.5
Assignatures del curs 2 Tipus Període ECTS
Pràctica Professional Tipus: PR Període: Primer semestre ECTS: 24
Treball Fi de Màster Tipus: TF Període: Primer semestre ECTS: 6
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Convocatòries d'admissió

Terminis del procés d’admissió per al 2022-2023

Primera convocatòria d'admissió

 • Termini per lliurar els documents: 10 de desembre del 2021.
 • Entrevistes via Skype amb els candidats preseleccionats: del 10 al 19 de gener del 2022* 
 • Comunicació dels resultats: 21 de gener del 2022
 • Termini per reserva la plaça: 4 de febrer del 2022

*A causa de les vacances de Nadal, el termini entre la finalització d'entrega de documents a les entrevistes és major que a la resta de convocatòries.

Segona convocatòria d'admissió

 • Termini per lliurar els documents: 1 de febrer del 2022
 • Entrevistes via Skype amb els candidats preseleccionats: del 1 al 11 de febrer del 2022 
 • Comunicació dels resultats: 14 de febrer del 2022
 • Termini per reserva la plaça: 1 de març del 2022

Tercera convocatòria d'admissió

 • Termini per lliurar els documents: 1 de març del 2022
 • Entrevistes via Skype amb els candidats preseleccionats: del 9 al 18 de març del 2022 (Només si es requereix)
 • Comunicació dels resultats: 21 de març del 2022
 • Termini per reserva la plaça: 4 d’abril del 2022

Quarta convocatòria d'admissió

 • Termini per lliurar els documents: 1 d'abril del 2022
 • Entrevistes amb els candidats preseleccionats: de l' 1 al 8 d'abril del 2022 
 • Comunicació dels resultats: 19 d'abril del 2022
 • Termini per reserva la plaça: 3 de maig del 2022

*En cada fase, es notificarà als candidats si:

a) Han estat admesos, i, en aquest cas, rebran una carta d’admissió amb instruccions per reservar la plaça juntament amb el pagament del dipòsit d’inscripció. Només es confirmarà l’admissió una vegada rebut el pagament;

b) Han entrat en una llista d’espera: la candidatura es revisarà de nou en la convocatòria d’admissió següent, o

c) No han estat admesos.

Sessions informatives

Requisits d'admissió

Vies d'accés

Pot sol·licitar l’admissió al Màster qualsevol persona que compleixi un dels requisits següents:

 1. Per accedir als ensenyaments oficials de màster és necessari estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol o un altre d’expedit per una institució d’educació superior integrada a l’espai europeu d’educació superior, que en tot cas faculti per accedir a ensenyaments de màster al país expedidor del títol.
 2. Hi podran accedir també els titulats conforme a sistemes educatius aliens a l’espai europeu d’educació superior sense necessitat que els títols estiguin homologats, prèvia comprovació per la Universitat que aquests acrediten un nivell de formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols corresponents i que faculten per accedir a ensenyaments de postgrau al país expedidor del títol. L’accés per aquesta via no implica, en cap cas, l’homologació del títol previ que tingui la persona interessada, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster.

Acollida i tutorització

L’admissió d’estudiants de nou ingrés al doble màster per UIC Barcelona es regeix per un procés propi de selecció que preveu la superació d’unes proves pròpies d’admissió i el lliurament d’una documentació explícita, sempre tenint en compte el que estableix l’article 16 del Reial decret 861/2010.

Les proves d’admissió consisteixen en una valoració ponderada de la documentació següent:

 • Carta d’exposició dels motius personals de l’alumne al voltant de l’elecció del Màster (es farà especial referència a l’aplicabilitat dels coneixements adquirits)
 • Currículum acadèmic acreditat
 • Currículum professional acreditat
 • Entrevista personal

El candidat que no tingui l’anglès com a primera llengua haurà d’acreditar un nivell mínim d’anglès per accedir al Màster, ja que determinades matèries s’impartiran parcialment en aquest idioma.

La Universitat Internacional de Catalunya es planteja com a objectiu clau de la seva tasca de formació l’atenció personalitzada de cadascun dels alumnes. L’assessorament personal és un element distintiu del treball del professorat de UIC Barcelona. Tot alumne de UIC Barcelona té assignat un assessor que el podrà orientar al llarg del seu pas per la Universitat, tant en aspectes acadèmics transversals com personals i professionals. A més, aquesta atenció personal la completa, respecte a temes acadèmics, cada professor en la seva assignatura. La relació entre el professor o l’assessor amb l’estudiant és interpersonal i lliure, mútuament enriquidora i basada en la confiança i el respecte. Aquest assessorament ofereix una oportunitat de millora i progrés acadèmic, personal i d’orientació professional. En qualsevol cas, l’assessor, en la seva funció d’orientació i acompanyament, no pot substituir l’alumne en la presa de decisions. Així mateix, l’alumne acudeix a l’assessorament lliurement i voluntàriament mentre que l’assessor ha de ser capaç de facilitar i fomentar aquesta relació i de crear un clima de confiança. De la mateixa manera, ha de facilitar una bona acollida, evitant determinades actituds que puguin dificultar la comunicació. També és important seguir amb interès, fins al final, el procés de resolució de les qüestions que s’hagin plantejat. El contingut de l’assessorament és confidencial.

D’altra banda, la Universitat Internacional de Catalunya té el compromís de garantir que els estudiants amb discapacitat no tinguin cap desavantatge acadèmic i que puguin dur a terme l’itinerari curricular dels estudis en les mateixes condicions que els seus companys, i per aquesta raó disposa del Servei d’Inclusió Universitària. Tots els estudiants amb necessitats educatives específiques han de comunicar aquesta condició en el moment que emplenin la sol·licitud d’admissió; igualment, en el moment de l’entrevista personal que es fa a tots els candidats, la persona interessada ha d’exposar el grau i tipus de discapacitat que té. UIC Barcelona sempre garanteix la confidencialitat de la informació rebuda i l’observança de la legalitat vigent en el tractament de les dades personals que hagi recollit. Una vegada que l’estudiant amb necessitats específiques sigui admès, el Servei d’Informació i Admissions informarà d’aquesta circumstància al servei d’Inclusió Universitària, que es posarà en contacte amb l’alumne per determinar les necessitats específiques i preparar, amb l’assessorament i la coordinació dels diferents professors implicats en la formació, la proposta d’adaptació curricular necessària.

Beques i finançament

Contacte

Informació i Admissions
Marta Subiñas
msubinas@uic.es
Telèfon / WhatsApp: +34 651 82 61 57