Curs de formació continuada per a tutors clínics del Pràcticum

Tipus de programa
Formació contínua
 • Inici
 • Programa
 • Contacte

La finalitat del curs consisteix a dotar les persones assistents d’uns coneixements i habilitats amplis que els permetin portar a terme de forma adequada una relació amb els alumnes tutelats dins d’un marc d’aprenentatge dialògic i de comunicació en ambdós sentits.

Està adreçat a professionals d’Infermeria que desenvolupen la seva tasca amb alumnes, dins de l’àmbit de les tutories de pràctiques professionals.

Objectius

 1. Analitzar la percepció del rol docent de les infermeres assistencials
 2. Adquirir habilitats en la utilització de metodologies docents adients per a la tasca de tutoria prevista
 3. Saber utilitzar instruments d’avaluació apropiats a l’acció de tutorització
 4. Desenvolupar habilitats de comunicació i relació interpersonal amb els alumnes tutelats
 5. Desenvolupar tècniques d’assertivitat en la tutorització dels alumnes

Competències

 1. Establir una relació positiva i productiva amb els alumnes tutelats
 2. Conduir de forma eficaç i eficient el procés de tutoria
 3. Avaluar de forma adient l’aprenentatge de l’alumnat tutelat
 4. Conèixer les bases del Pla Curricular del Pràcticum en el Grau en Infermeria

Acreditació acadèmica

En finalitzar el curs s’expedirà un diploma acreditatiu d’assistència al curs.

Section

Continguts

 1. Pla Curricular de l’Alumne
 2. Naturalesa de la Cura
 3. Naturalesa del Pràcticum i Identitat Professional
 4. Competències Docents del Tutor Clínic

Metodologia

Se seguiran els criteris metodològics següents.

 1. La metodologia d’ensenyament tractarà de ser coherent amb l’enfocament psicopedagògic subjacent a cada tipus de contingut de l’assignatura. Entre d’altres, es treballarà amb diferents dinàmiques grupals i amb procediments d’explicació de la informació, modelatge, pautes d’autointerrogació, anàlisi i discussió d’actuacions, ensenyament recíproc, anàlisi de casos.
 2. Sempre que sigui possible s’introduiran els continguts de l’assignatura a partir de les activitats d’ensenyament i aprenentatge reals que els participants tinguin o hagin tingut al llarg de la seva realitat com a aprenents.
 3. Es dissenyarà l’organització de l’ensenyament de manera que es desenvolupin dispositius instructius que donin resposta a les diferents diversitats dels participants que segueixin l’assignatura.
 4. En aquest sentit, és del tot recomanable l’assistència i la participació a classe per tal de construir un coneixement adequat dels continguts objecte d’estudi.

Resultats d’Aprenentatge

 • Tutors:
  • Analitzaran la seva visió sobre la Tutoria Clínica
  • Analitzaran la seva competència docent i definiran la seva trajectòria de millora
  • Manifestaran comprensió sobre les bases teòriques de la tutoria
  • Realitzaran una sessió basada en el modelatge metacognitiu i el role-playing
  • Coneixeran els aspectes bàsics de l’avaluació per competències
  • Adquiriran noves habilitats amb relació a la comunicació amb l’alumne i el seu aprenentatge

Professors

Pilar Fuster

Coordinadora del Pràcticum del Grau en Infermeria
pfuster@uic.es

Marian Cerezuela

Titular de les assignatures Pràcticum de 1r i 4t del Grau en Infermeria
cerezuela@uic.es

Contacte

María Vera
mvera@uic.es