Neurodinàmica Clínica

Tipus de programa
Cursos d'especialització
Durada
2 semestres
Crèdits
3 ECTS
Preu
123,00 € / ECTS x 3 = 369,00 €* (1r curs 2019-2020) *Subjecte a revisió cada any
Places
30
 • Inici
 • Programa
 • Contacte

La mobilització neural és una tècnica no invasiva, utilitzada durant molts anys pels fisioterapeutes. Amb freqüència, les publicacions sobre problemes neurals són complexes, i dificulten l'aplicació de les tècniques neurodinàmiques de manera segura i eficaç i fan que hi hagi un buit en l'experiència clínica. A causa de l'escassetat de professionals amb coneixements avançats de la neurodinàmica, de la novetat d'aquestes tècniques, i de les creixents demandes de formació per part dels fisioterapeutes, es fa patent la necessitat de formació en aquest camp. Per això, Michael Shacklock ha desenvolupat un mètode pràctic i sistemàtic d'aplicació clínica de la neurodinàmica, que gràcies a conceptes nous com la diferenciació estructural o la seqüenciació neurodinàmica, ajuden el fisioterapeuta en el tractament de problemes musculoesquelètics amb un component neural.

Aquest curs aclareix la neurodinàmica i la mobilització neural, al mateix temps que integra les inseparables interaccions entre els sistemes musculoesquelètic i el neural. Amb la integració dels conceptes de fisiologia i mecànica de les estructures nervioses, i la seva relació amb el sistema musculoesquelètic, la neurodinàmica clínica que proposa Michael Shacklock suposa una manera innovadora de tractament dels trastorns neuromusculoesquelètics.

Objectius

 1. Adquirir les habilitats i destreses per a la palpació de les principals estructures neurals i la realització de les proves neurodinàmiques en el quadrant superior i en el quadrant inferior.
 2. Identificar les possibles contraindicacions per a la realització dels exàmens neurodinàmics o la seva aplicació com a tècnica de tractament.
 3. Interpretar les troballes d'aquests exàmens i fer un diagnòstic neurodinàmic.
 4. Seleccionar i realitzar de manera adequada les tècniques de tractament específiques per a cadascun dels diagnòstics neurodinàmics del quadrant superior i del quadrant inferior.
 5. Conèixer les causes i patrons clínics dels problemes neurodinàmics del quadrant superior, com la radiculopatia cervical, síndrome del congost toràcic o síndrome del túnel del carp.
 6. Conèixer les causes i patrons clínics dels problemes neurodinàmics del quadrant inferior, com la síndrome del múscul piramidal, músculs isquiotibials i síndrome del túnel del tars.

Direcció

Sr. Xavier Oliver Casanova 

Coordinació

Dr. Pere Rodríguez Rubio 

Section

El curs s'imparteix presencialment en 40 hores, 20 de les quals són per abordar el quadrant superior i 20 per tractar el quadrant inferior.

Continguts sobre el quadrant superior

 • Palpació: introducció de la tècnica i palpació mà (mitjana, cubital i sensitiu radial)
 • Palpació: cubital, mitjana i radial al colze
 • Palpació: plexe braquial en espatlla i coll
 • Sentir la neurodinàmica (palpació mitjana i radial a la part interna del braç amb el test neurodinàmic)
 • Teoria realització exàmens neurodinàmics
 • Realització examen neurodinàmic mitjà 1
 • Test neurodinàmic cubital
 • Test neurodinàmic radial i mitjà 2
 • Diagnòstic en neurodinàmica
 • Classificació respostes neurodinàmiques
 • Planificació de l'avaluació i el tractament amb neurodinàmica
 • Categories diagnòstiques
 • Mètode de tractament

Radiculopatia cervical

 • Tractament interfase: obertures estàtiques i dinàmiques
 • Tractament interfase: tancament dinàmic
 • Tractament disfunció tensió neural: progressions (teoria i pràctica)
 • Tractament neural: tècniques nivell 3 (3a, 3b i 3c)

Dolor lateral colze

 • Tractament interfase: obertura estàtica i dinàmica i alliberament manual supinador curt. Tècnica de contracció relaxació
 • Tractament neural: lliscament proximal, lliscament proximal i distal i posades en tensió. Tècnica 3c

Síndrome túnel carpià

 • Tractament interfase: obertura estàtica i dinàmica i tancament dinàmic
 • Tractament neural: lliscament d'un extrem, lliscament de dos extrems, posades en tensió més component interfase 

Continguts sobre el quadrant inferior

 • Palpació: nervi ciàtic en pelvis i cuixa, palpació tibial i peroneal a la cama, palpació: nervis del peu (peroneal superficial i profund, sural i tibial)
 • Teoria realització exàmens neurodinàmics
 • Realització examen neurodinàmic elevació cama recta, exàmens neurodinàmics peroneals, tibials i surals, examen neurodinàmic slump i flexió genoll inclinat
 • Diagnòstic en neurodinàmica
 • Classificació respostes neurodinàmiques
 • Planificació de l'avaluació i el tractament amb neurodinàmica
 • Categories diagnòstiques i mètode de tractament

Radiculopatia lumbar

 • Tractament interfase: obertures estàtiques i dinàmiques
 • Tractament interfase: tancament dinàmic
 • Tractament disfunció tensió neural: progressions (teoria i pràctica)
 • Tractament neural: tècniques nivell 3 (3a, 3b i 3c)
 • Disfunció de lliscament cabal

Síndrome del piramidal

 • Tractament interfase: obertura estàtica i dinàmica i tècniques especials
 • Tractament neural: progressió tècniques neurals
 • Tècniques especials nivell 3: slump piramidal

Síndrome dels isquiotibials

 • Tractament neural: lliscament proximal, lliscament proximal i distal i posades en tensió.
 • Tractament interfase: tècniques manuals sobre el nervi

Síndrome túnel tarsià

 • Tractament interfase: obertura estàtica i dinàmica i tancament dinàmic
 • Tractament neural: lliscament d'un extrem, lliscament de dos extrems, posades en tensió més component interfase

Pla d'estudis i assignatures 2019-2020

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Neurodinàmica Clínica Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Professors

Instructors internacionals oficials NeurodynamicSolutions.

Contacte

Sra. Diana Sánchez

dsanchez@uic.es

935 042 000