Curs de Suport Vital Bàsic i Desfibril·lador Extern Automàtic (SVB-DEA)

Tipus de programa
Formació contínua
 • Inici
 • Programa
 • Contacte

Les malalties cardiovasculars són un problema important de salut en la població. La majoria de morts evitables es deuen a malalties coronàries i es produeixen amb molta freqüència en entorns extrahospitalaris. Per aquest motiu, es promou la formació de la població, no només de la directament relacionada amb l’àmbit sanitari, perquè poden dur a terme un paper determinant com a primers assistents.

En aquesta formació s’estableix una ràtio de 8 persones per instructor, per garantir una pràctica i un seguiment adequats.

La formació la impartirà un instructor del Consell Català de Ressuscitació (CCR) i inclou els continguts establerts per la formació oficial de SVB-DEA.

Els alumnes que superin el curs rebran el certificat oficial de formació en SVB-DEA, expedit pel Consell Català de Ressuscitació (CCR).

Objectius

En finalitzar el curs es pretén que els assistents sàpiguen:

 1. Avaluar una víctima inconscient.
 2. Realitzar compressions toràciques i ventilacions de rescat.
 3. Utilitzar un desfibril•lador extern semiautomàtic de manera correcta.
 4. Col·locar una víctima inconscient que respira en posició lateral de seguretat.
Section

Al llarg de la formació es desenvoluparan de manera teòrica i pràctica els apartats següents:

 1. Cadena de supervivència
 2. Algoritme de SVB
 3. Reanimació cardiopulmonar (RCP)
 4. Manipulació del desfibril·lador
 5. Obstrucció de las vies aèries
 6. Posició lateral de seguretat (PLS)
 7. Marc legal de l’ús del desfibril•lador

Totes les maniobres específiques presenten el format per a víctima adulta i l’adaptació a víctima pediàtrica.

Professors

 • Dr. Jordi Castillo

Contacte

María Vera
mvera@uic.es