Grau en Medicina

Veiem persones allà on d'altres veurien pacients
Tipus de programa
Graus oficials
Durada
12 semestres
Crèdits
360 ECTS
Preu
245,00 € / ECTS x 60 = 14.700,00 €* (1r curs 2020-2021) *Subjecte a revisió cada any
Places
100
Horari
Matí i tarda
Idioma
Català, castellà i algunes assignatures en anglès
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis
 • Experiència professional
 • Prerequisits i admissió
 • Beques i finançament
 • Preguntes freqüents
 • Mobilitat internacional
 • Normativa general
medicina-convenios
Som gent amb passió, som metges

Seràs capaç d'acompanyar qualsevol pacient a través del sistema sanitari

T'oferim múltiples sortides professionals en la pràctica clínica, en la gestió, en la docència i en la recerca.

 • Atenció primària
 • Atenció especialitzada
 • Atenció sociosanitària
 • Atenció en la salut mental
 • Àmbit públic i privat
 • Àmbit nacional i internacional
 • Gestió i administració sanitària
 • Medicina d'urgències i emergències
 • Medicina del treball
 • Salut pública
 • Medicina forense
 • Docència i recerca biomèdica
 • Indústria farmacèutica i tecnologia sanitària

Professors amb experiència multidisciplinària i en actiu

Per formar els futurs professionals de l'àmbit de la salut tenim professors que combinen l'activitat docent amb l'exercici de la professió en hospitals i centres sanitaris i assistencials, tant públics com privats. Alhora, tots ells desenvolupen una activitat investigadora important tant dins com fora de la universitat. El contacte directe amb la pràctica professional permet als nostres professors traslladar als alumnes una visió integral, multidisciplinària i humana de la realitat del sector.

directori-docent

Medicina, un grau internacional

Més de 50 alumnes estudiant o fent pràctiques a l'estranger. Alumnes de més de 18 països diferents. 26 convenis amb universitats d'Europa i d'Amèrica.

Presentació

El pla d’estudis de Medicina a UIC Barcelona està adaptat a les directrius de l'Espai Europeu d’Educació Superior i orientat a l’aprenentatge de l’alumnat mitjançant metodologies educatives actives amb un fort component de tecnologies de la informació i de la comunicació. Aquestes metodologies docents pretenen formar el futur metge en les denominades capacitats transversals: capacitat de comunicació interpersonal, d’anàlisi i síntesi, de treball en equip, d’autoaprenentatge, d’adquisició selectiva d’informació, de sentit crític, etc.

L'alumnat de Medicina de UIC Barcelona entra en contacte amb el pacient molt aviat, de manera que té l’oportunitat de viure el sistema sanitari de primera mà.

Més endavant, l'alumnat s’incorpora a una de les unitats docents, centres sanitaris acreditats, on compatibilitza la participació en les tasques assistencials amb l’estudi de les matèries.

 

Objectius

Des de mitjans de la dècada dels seixanta del segle passat hi ha intents seriosos en diverses facultats i escoles d'orientar el pla d'estudis cap a les competències. El model de Flexner que es va imposar a principi del segle XX està basat en la impartició i l'adquisició dels coneixements que permeten la bona pràctica de la medicina. L'èmfasi en les competències apareix amb la necessitat de tenir la seguretat que els estudiants que arriben a ser professionals siguin realment capaços d'exercir la professió. El paradigma que suposa que adquirir coneixements adequats és sinònim de ser bon professional entra en crisi, i es busca un nou paradigma que es basi en la demostració que realment són bons professionals.

Construir els objectius en funció de les competències sembla des d'aquest punt de vista molt real atès que significa també orientar-se cap als resultats que es vulgui aconseguir. Diverses institucions i universitats han proposat i posat en marxa plans d'estudi orientats a competències. Destacarem els esforços de l'International Institute of Medical Education que ha elaborat els Global Minimum Essential Requirements i els ha implementat en una sèrie d'universitats xineses, i també la proposta de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació continguda en el Llibre Blanc sobre els estudis de Medicina. Encara que les orientacions de totes aquestes propostes són francament semblants, no podia ser d'una altra manera, la proposta del pla d'estudis de UIC Barcelona que presentem segueix l'esquema de competències desenvolupat per la Facultat de Medicina de la Universitat de Dundee, un centre pioner en educació mèdica, perquè es considera que detallen i especifiquen millor algunes de les dimensions competencials de la professió mèdica que, en altres propostes, no queden tan ben caracteritzades. Finalment no cal mencionar que el disseny d'un pla per competències és coherent amb la voluntat d'adaptar-se a la filosofia de Bolonya i a les directives que des del Ministeri d'Educació i el Comissionat d'Universitats de la Generalitat de Catalunya s'han elaborat sobre aquest tema.

El pla d'estudis que presentem vol aprofitar la novetat per introduir totes les característiques que són convenients per formar un metge del segle XXI i que són més difícils d'implementar a facultats amb forta tradició i història:

 • Integració de matèries.
 • Multidisciplinarietat i interdependència.
 • Rellevància dels factors locals i regionals (cultura pròpia, immigració, etc.).
 • Interiorització de la recerca com a instrument de progrés personal i social, especialment en la millora sanitària de l'entorn.
 • Contacte precoç amb el món de la medicina i el sistema sanitari.

Aquest pla d'estudis presenta tres grans grups o capítols de competències que es denominen en funció d'allò que descriuen:

 • Allò que el metge és capaç de fer.
 • Com el metge fa allò que és capaç de fer.
 • Com el metge fa, de manera correcta, allò que és capaç de fer.

Cadascun d'aquests grups reuneix una sèrie de dimensions fins a un total de dotze. Els dos primers reuneixen les competències específiques que en el pla es desenvoluparan de forma integrada durant els sis anys, basant-se primer en els grans grups d'òrgans i sistemes, i després en grups de nivells assistencials. El tercer capítol agrupa allò que s'entén com a competències transversals, que són independents d'òrgans, sistemes i nivells assistencials, i es desenvolupen a través d'un seguit d'assignatures horitzontals que s'imparteixen en cada curs de la carrera. 

Podríem definir aquest tercer grup com el propi de les “humanitats i la professionalitat” en el qual les habilitats i coneixements adquirits són aplicables a qualsevol de les situacions pròpies de la pràctica professional, mèdica o qualsevol altra.

Les competències del pla d'estudis del Grau en Medicina inclouen els principis de respecte a la dignitat de la persona humana en tot el seu cicle vital, els drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, de promoció dels drets humans, de principis d'accessibilitat universal i de valors propis d'una cultura de pau i democràtica.

Perfil de l'estudiant

Poden sol·licitar l'ingrés els candidats que compleixin les vies i els requisits generals d'accés al títol. No obstant això, el perfil d'ingrés recomanat és el d'una persona amb formació prèvia en l'àrea de ciències de la salut, amb una actitud vocacional per la ciència i la medicina i en la qual destaquin les habilitats següents:

 • Disciplina, memòria i dedicació
 • Agilitat en la presa de decisions
 • Qualitats psicològiques i empatia
 • Equilibri emocional
 • Interès per la recerca
 • Responsabilitat i observació
 • Treball en equip i lideratge
 • Sensibilitat pel dolor aliè
 • Resiliència

Competències. Perfil de sortida

Acreditació Acadèmica

Graduat o Graduada en Medicina per UIC Barcelona.

Direcció i coordinació

Degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

 • Dr. Albert Balaguer Santamaria

Vicedegans de Medicina

 • Dra. Marta Elorduy Hernández-Vaquero
 • Dr. Xavier Corbella Virós
 • Dra. Montserrat Virumbrales Cancio
 • Dra. Esperanza Luisa Gómez Durán.

 

 

Pla d'estudis i assignatures 2020-2021

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Bioquímica Tipus: FB Període: Primer semestre ECTS: 8
Estructura i Funció de l'aparell Locomotor Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 10
Immersió a la Medicina 1 (IMM1) Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 4
Introducció a la Genètica Mèdica Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Tècniques d'imatge Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Antropologia Tipus: FB Període: Segon semestre ECTS: 6
Biologia Molecular Tipus: FB Període: Segon semestre ECTS: 8
Estructura i Funció dels Sistemes d'integració: Nerviós i Endocrí Tipus: FB Període: Segon semestre ECTS: 12
Estructura i Funció: Pell i Òrgans dels Sentits Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
Assignatures del curs 2 Tipus Període ECTS
Bioestadística Tipus: FB Període: Primer semestre ECTS: 6
Biologia Cel·lular Tipus: FB Període: Primer semestre ECTS: 8
Estructura i Funció: Sistema Cardiovascular, Respiratori i Renal Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 12
Optativa 1 Tipus: OP Període: Primer semestre ECTS: 2
Estructura i Funció de la Sang i del Sistema Immunitari Tipus: FB Període: Segon semestre ECTS: 6
Estructura i Funció: Sistema Digestiu i Metabolisme Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 7
Estructura i Funció: Sistema Reproductor Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 4
Introducció a la Epidemiologia Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 2
Maneig de la Informació Científica (IMM2) Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Microbiologia Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 4
Psicologia Tipus: FB Període: Segon semestre ECTS: 6
Assignatures del curs 3 Tipus Període ECTS
Anatomia Patològica General Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Farmacologia Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 7
Semiologia i Fisiopatogenia Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 11
Urgències: Història Clínica i Semiologia Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 2
Basic Concept in Experimental Research Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Bioètica I Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Filosofia i Història de la Medicina Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 2
Fisiopatologia Quirúrgica Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 5
Neurologia Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 5
Optativa 2 Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
Sistema Cardiovascular Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 4
Sistema Respiratori Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 4
Pràctiques Mèdiques 1 Tipus: OB Període: Anual ECTS: 5
Assignatures del curs 4 Tipus Període ECTS
Endocrinologia i Nutrició Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 4
Hematologia Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Immunologia Clínica i Al·lergologia Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 2
Psiquiatria Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 4
Sistema Digestiu Mèdic Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 4
Sistema Digestiu Quirúrgic Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 4
Bioètica II Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Ginecologia i Obstetrícia Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 6
Medicina Familiar i Comunitària Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Nefrologia Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 4
Optativa 3 Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
Presa de Decisions Apropiades en Medicina Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 2
Urologia Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 4
Ús Adequat de Proves Diagnòstiques Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 4
Pràctiques Mèdiques 2 Tipus: OB Període: Anual ECTS: 4
Pràctiques Quirúrgiques Tipus: OB Període: Anual ECTS: 4
Assignatures del curs 5 Tipus Període ECTS
Dermatologia Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 4
Envelliment, Pluripatologia i Cronicitat Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 4
Oftalmologia Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Otorrinolaringologia Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Pediatria Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 7
Reumatologia i Malalties Sistèmiques Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Epidemiologia Clínica i Salut Pública Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 5
Farmacologia Clínica Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Malalties Infeccioses Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 4
Medicina Legal i Forense Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Medicina Pal·liativa Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Oncologia Clínica Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 3
Optativa 4 Tipus: OP Període: Segon semestre ECTS: 2
Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 5
Pràctiques Atenció Primària Tipus: OB Període: Anual ECTS: 2
Pràctiques Materno Infantils Tipus: OB Període: Anual ECTS: 4
Assignatures del curs 6 Tipus Període ECTS
Rotació Lliure Tipus: PR Període: Anual ECTS: 10
Rotació Social Tipus: PR Període: Anual ECTS: 2
Rotació Socio-Sanitària Tipus: PR Període: Anual ECTS: 3
Rotació en Assistència Primària Tipus: PR Període: Anual ECTS: 3
Rotació en Especialitats Mèdiques Tipus: PR Període: Anual ECTS: 17
Rotació en Especialitats Quirúrgiques Tipus: PR Període: Anual ECTS: 17
Treball de Fi de Grau Tipus: TF Període: Anual ECTS: 8
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Assignatures optatives 2020-2021

Assignatures impartides Curs Període ECTS
Comunicació en la Pràctica Clínica Curs: 2 Període: Primer semestre ECTS: 2
La Professió Mèdica i les Relacions Interprofessionals Curs: 2 Període: Primer semestre ECTS: 2
Basic Concepts in Survey-Based Research Curs: 2 Període: ECTS: 2
Introducció a la Investigació en Biomedicina. Especialitat en Clínica Oncològica Curs: 3 Període: Segon semestre ECTS: 2
Introducció a la Investigació en Biomedicina. Especialitat en Salut Mental Curs: 3 Període: Segon semestre ECTS: 2
Nutrició i Salut Curs: 3 Període: Segon semestre ECTS: 2
Salut i Benestar Poblacional Curs: 3 Període: Segon semestre ECTS: 2
Introducció a la Investigació en Biomedicina. Especialitat en Biologia Molecular Curs: 3 Període: ECTS: 2
Introducció a la Investigació en Biomedicina. Especialitat en Salut Pública Curs: 3 Període: ECTS: 2
Cirurgia Oral Maxilofacial Curs: 4 Període: Segon semestre ECTS: 2
Cirurgia Reparadora, Plàstica i Estètica Curs: 4 Període: Segon semestre ECTS: 2
Ecografia Clínica Aplicada a la Pràctica Mèdica Curs: 4 Període: Segon semestre ECTS: 2
El Son i la Salut Curs: 4 Període: Segon semestre ECTS: 2
Sexualitat Humana i Indicadors de Fertilitat Curs: 4 Període: Segon semestre ECTS: 2
Teràpia Cel·lular i Medicina Regenerativa. Transplantament de Moll d'Os, Òrgans i Teixits Curs: 4 Període: Segon semestre ECTS: 2
Introducció a la Medicina Integrativa Curs: 4 Període: ECTS: 2
Introducció a la Telemedicina Curs: 4 Període: ECTS: 2
Medicina Familiar i Comunitària en la Pràctica Clínica Curs: 4 Període: ECTS: 2
Medicina Física i Rehabilitació Curs: 4 Període: ECTS: 2
Dermatologia Pràctica Curs: 5 Període: Segon semestre ECTS: 2
Medicina Crítica: Protocols d'Actuació Immediata Curs: 5 Període: Segon semestre ECTS: 2
Oftalmologia Pràctica Curs: 5 Període: Segon semestre ECTS: 2
Oncologia Pràctica Curs: 5 Període: Segon semestre ECTS: 2
Traumatologia Esportiva Curs: 5 Període: Segon semestre ECTS: 2
de la Normalitat Cognitiva a Demència. Experiència Pràctica en Clínica, Recerca i Medicina Translacional Curs: 5 Període: Segon semestre ECTS: 2
Farmacocinètica Clínica Curs: - Període: ECTS: 2
Introducció a la Investigació en Biomedicina. Especialitat Traslacional Curs: - Període: ECTS: 2
Llengua Anglesa Mèdica Curs: - Període: ECTS: 2
Medicina Intensiva Curs: - Període: ECTS: 2
Medicina Regenerativa i Ús de Cèl·lules Progenitores Hematopoiètiques Curs: - Període: ECTS: 2
Medicina Regenerativa. Farmacoteràpia del Transplantament Sòlid Curs: - Període: ECTS: 2

Professors

Altres

Experiència professional

Centres de pràctiques

Les pràctiques clíniques es realitzen, principalment, en els hospitals universitaris i associats:

Hospitals universitaris

 

Hospitals associats

 

Normativa

Pots consultar la normativa a continuació:

Organització

Objectius

L’objectiu principal de les pràctiques clíniques és obtenir els coneixements, habilitats i actituts pròpies d’un metge general per a exercir la professió de forma autònoma aprenent  a partir de models: els metges i altre professional sanitari, guiats per un professional que es fa responsable de l’acompanyament i facilita l’aprenentatge.

Les estades clíniques de primer curs, estan pensades per a viure "des de dins" l'ambient en el qual treballen els professionals sanitaris.

Les estades clíniques  tindran lloc en diferents àmbits de l'atenció sanitària tant pública com privada. L'alumne entra en contacte amb l’Atenció Primària, Urgències, Medicina i Cirurgia. Es familiaritzarà amb els rols dels professionals, les característiques i preocupacions dels pacient, així com l'organització en cadascun dels serveis visitats.

Durant les estades clíniques  l'alumne posarà en pràctica habilitats comunicatives a relacionar-se amb pacients. Això li permetrà aproximar-se als problemes i temors del malalt i li serà més fàcil comprendre aquesta situació i empatitzar amb ell.

Objectius específics

Primer curs
 1. Conèixer el Sistema Nacional de Salut des de la vessant dels pacients.
 2. Conèixer el paper dels professionals sanitaris i observar les metodologies de treball.
 3. Desenvolupar habilitats socials adequades per poder establir unes relacions òptimes entre professionals, pacients i família.
 4. Familiaritzar-se amb els sistemes d'informació que envolten l'usuari de la salut.
 5. Conèixer l'organització, característiques i distribució de les tasques dels serveis assignats.
 6. Conèixer el codi deontològic i l'actitud a mantenir davant del pacient, la família i el personal sanitari.
De tercerc a cinquè curs

En l’entorn de pràctiques és on es treballen de forma més directe les competències transversals.

 

Els objectius principals en aquests cursos són:

 1. Reforçar i aplicar els coneixements apresos.
 2. Relacionar les diverses matèries.
 3. Desenvolupar habilitats pròpies de l’especialitat.
 4. Iniciar el "saber fer" per acabar "desenvolupant destresses"
 5. Fomentar l'autoaprenentatge, amb tutela i acompanyament.
 6. Treballar en equip.
 7. Relació i comunicació amb pacients i familiars.
Sisè curs

Els estudiants, supervisats per un tutor, practicaran l'exercici de la medicina amb major autonomia, el que suposa un salt qualitatiu respecte a les pràctiques clíniques que han realitzat en els cursos anteriors.

 

Es pretén que els estudiants, rotant per diferents nivells assistencials i especialitats clíniques, adquireixin un major nivell de competència professional, es capacitin per abordar patologies més complexes, integrin els coneixements i habilitats adquirits, de manera que els permeti la correcta presa de decisions i el desenvolupament d'actituts, valors i comportaments ètics centrats en el pacient.

 

Els objectius del rotatori clínic seran:

 1. Afavorir la integració dels coneixements i habilitats clíniques adquirides fins al moment.
 2. Adquirir experiència clínica desenvolupant les habilitats pròpies de la pràctica professional amb més autonomia en un entorn assistencial real.
 3. Tenir contacte amb pacients reals amb problemes de salut més complexos.
 4. Prendre decisions en l’entorn clínic real fins al nivell permès i sempre amb supervisió.
 5. Ser capaç de fer una orientació diagnòstica, amb diagnòstic diferencial i orientar cap a  un pla terapèutic. Sempre amb supervisió d’un tutor.

Organització de les pràctiques clíniques al Grau

Les pràctiques clíniques com a tals, s’inicien el primer semestre del tercer curs i continuen fins al segon semestre de cinquè. Les pràctiques són una metodologia docent més, dins d’algunes assignatures clíniques i són avaluades en el context de cadascuna d’elles. En el sisè curs, realitzaràs les pràctiques del Rotatori en les que ja hauràs de mostrar més autonomia.

Les pràctiques es realitzaran de forma rotatòria en els diferents centres universitaris i associats.

Curs

1r Semestre

2n Semestre

Total de setmanes

3r

Semiologia (1)

Neurologia (1)

Pneumologia (1)

Cardiologia (2)

5

4t

Digestiu mèdic (1)

Digestiu quirúrgic (2)

Psiquiatria (1)

Nefrologia (1)

Urologia (1)

Ginecologia i Obstetrícia (2)

8

Pediatria (2)

Traumatologia (2)

Reumatologia i malalties sistèmiques (2)

Optativa (1 o 2)

7 o 8

Medicina interna i especialitats (9)

Cirurgia General i especialitats (9)

Lliure elecció (6)

Sociosanitària (2)

Atenció Primària (2)

Rotació social (2)

30

Metodologia

La pràctica clínica és una de les metodologies docents utilitzada en  algunes assignatures seleccionades, en cada curs. En les guies docents de cadascuna d’elles s’indiquen els objectius esperats i el percentatge que la pràctica suposa en l’avaluació.

El context de la pràctica clínica és un dels mitjans més apropiats per poder observar i avaluar el nivell d'adquisició i progrés en les competències transversals, a més de la integració dels coneixements teòrics.

L’alumne recull i reflexiona envers els aprenentatges mitjançant la complementació d’un portfoli que serà valorat pel seu tutor clínic.

L’assistència a les pràctiques és obligatòria, en cas d’absències, caldrà que siguin degudament justificades.

Sortides professionals

 

 1. Medicina assistencial
  Especialitats (sistema Metge Intern Resident)
  Assistència primària (sistema Metge Intern Resident)
  Medicina del treball
  Exercici lliure
 2. Gestió clínica
  Direcció mèdica
  Gerència
 3. Docència
  Ensenyament universitari
 4. Investigació
 5. Indústria, administracions públiques, política, etc.

Material necessari

Per a la realització de les pràctiques pròpies de la titulació de Medicina és imprescindible disposar de l'uniforme oficial, que consta de dues bates blanques amb el logotip de UIC Barcelona.

Requisits i admissió

Procés d’admissió al Grau en Medicina
Curs 2020-2021

 

El procés d’admissió al Grau en Medicina està orientat a tots els candidats que volen cursar els estudis de Medicina a UIC Barcelona durant el pròxim curs 2020-2021. Per poder iniciar aquest procés, els candidats han de complir els requisits següents:

Requisits per vies d’accés

 

Alumnes de batxillerat

Han de tenir, com a mínim, les notes de mitjana següents en l’expedient de l’últim curs acabat:

 • Branca ciències/salut:  7
 • No relacionada amb salut: 8

Alumnes de cicles formatius de grau superior de salut

 • Nota mínima de l’últim curs finalitzat: 8

Alumnes amb estudis universitaris iniciats:

En el Grau en Medicina

 • En el Grau en Medicina

-  Alumnes de 1r: han de justificar la nota mínima de de segon de batxillerat i fer proves d’admissió.

-  Alumnes de 2n: han de justificar la nota de l’expedient:

 • Amb una nota mitjana d’expedient 8 o superior no han de fer proves d’admissió, però sí l’entrevista personal.
 • Amb una nota d’expedient entre un 7 i un 7,99 han de fer les proves d’admissió.

-  Alumnes de 3r o superior del Grau en Medicina: han de justificar una mitjana de 8 de l’expedient, no han de fer proves d’admissió, però sí entrevista personal. 

 • En un altre grau que no sigui Medicina: han de justificar la nota de l’últim curs finalitzat i fer proves d’admissió:
  • De la branca de la salut: 7 
  • No relacionada amb salut: 8  

 Alumnes amb estudis universitaris acabats

Han de justificar un 7 de mitjana de l’expedient universitari. Han de fer proves d’admissió. 

Alumnes procedents del batxillerat internacional o de fora d’Espanya

Els alumnes procedents de fora d’Espanya han de fer les proves d’admissió i competir amb la resta d’alumnes espanyols.  Com a requisit mínim per accedir a les proves d’admissió se’ls exigeix una nota mínima de 7 sobre 10 de l’últim curs finalitzat (batxillerat cientificotecnològic).

Requisits generals

És indispensable disposar d’un nivell d’anglès igual o superior al B2. Si l’acrediten de manera oficial estan exempts de fer l’examen d’anglès el dia de la prova d’admissió. 

Si compleixes els requisits exposats has de seguir els passos següents per inscriure’t al procés d’admissió:

- Omplir una sol·licitud en línia (www.uic.es/solicitud)

- Una vegada omplerta la sol·licitud, l’estudiant rebrà un missatge electrònic amb la documentació necessària per poder venir a fer les proves d’admissió.

- Quan la documentació estigui tramitada rebrà un correu electrònic confirmant la data de realització de les proves. 

Data límit per lliurar la documentació és el 20 d'abril (doc.medicina@uic.es).

Proves d’admissió

Hi ha una única data de proves per a Medicina:  dissabte 9 de maig de 2020 (prova online)

Les proves es fan al Campus Sant Cugat (c/ Josep Trueta, s/n, Sant Cugat), comencen a les 9 h del matí i tenen una durada aproximada de quatre hores. 

Les proves d’admissió es fan en castellà.

Resultats de les proves

Aproximadament quinze dies hàbils després d’haver fet la prova d’admissió el candidat rebrà un missatge electrònic que li’n comunicarà el resultat.  Els resultats poden ser:

 • Admès: el candidat ha estat admès al Grau en Medicina. Resultat definitiu.
 • En espera: el candidat ha quedat en llista d’espera. Vol dir que per nota de rànquing no ha estat admès, però pot quedar en espera de possibles places vacants.
 • No admès: vol dir que el candidat queda exclòs del procés per accedir al Grau en Medicina.

Els candidats que hagin estat admesos rebran una carta oficial d’admissió via correu electrònic que explica els passos que han de seguir per reservar la plaça i la matriculació posterior.

La matriculació de l’alumnat de nova incorporació es farà efectiva a partir del mes de juliol, un cop publicats i aprovats els resultats de les PAU.

En el cas de ser admès a la Universitat, paral·lelament, per accedir al sistema universitari espanyol l’alumne ha de tramitar la credencial de la UNED.  Els alumnes externs a la Unió Europea han de demanar l’homologació del títol.

Trasllat d’expedient (estudiants de Medicina d’altres centres) 

L’acceptació de trasllats d’expedient està supeditada a les places vacants després del tancament del curs acadèmic actual. Tots els estudis de convalidació o reconeixement es fan el curs en què es produeix l’admissió.

Es valora cada cas estudiant-ne la proposta de convalidació i se cita el candidat a una entrevista personal per comunicar-li el resultat de l’estudi. Les dates d’entrevistes per a trasllats del curs 2020-2021 són:

 • 30 de març (per als alumnes que han entregat la documentació abans del 6 de març)
 • 22 de juny (per als alumnes que han entregat la documentació abans del 5 de juny ) 

Reconeixement de crèdits (alumnes que són admesos després de les proves d’admissió)

L’estudi de convalidació que duu a terme la Comissió de Trasllats i Convalidacions de la Facultat de Medicina es fa un cop han estat admesos. Només es fan estudis de reconeixement o convalidació l’any d’accés a la universitat. 

Els alumnes que els vulguin sol·licitar, han d’entregar la documentació requerida junt amb els documents per a la prova d’admissió. La data límit per demana convalidacions és el 14 de juny.

Procés d'admissió per a dues o més titulacions 

Els candidats que volen optar a més titulacions a UIC han de fer una sol·licitud d’admissió en línia per a cadascuna de les titulacions que hagin triat a www.uic.es/solicitud www.uic.es/solicitud i aportar la documentació necessària per a cada titulació*.

* Les taxes de les proves només s’abonen una vegada.

Cal comunicar la voluntat d’inscriure’s a dues titulacions al Servei d’Informació i Admissions (935 042 000).

S’hauran d’efectuar les proves d’admissió corresponents a cadascuna de les titulacions que s’hagin triat. 

Informació de contacte

Ana Catena
acatena@uic.es
Servei d’Informació i Admissions: 935 042 000

Veure Reglament intern de reconeixement i transferència de crèdits per als estudis de grau

Beques i finançament

Preguntes freqüents

Per què estudiar a UIC Barcelona? 

 • Som l’única universitat de l’Estat que, durant quatre anys consecutius, ha aconseguit que més del 99 % dels estudiantes superin  la nota de tall del MIR.
 • Disposem d’instal·lacions capdavanteres, entre les quals hi ha un Centre Integral de Simulació avançada de 1.000 m2 equipat amb les últimes tecnologies.
 • Tenim un fort component pràctic: els nostres professors són professionals en actiu i a les pràctiques clíniques la ràtio és d’un tutor per alumne. Utilitzem metodologies docents actives en grups reduïts: mètode del cas, aprenentatge basat en problemes, simulació clínica, etc.
 • Les pràctiques clíniques es fan a l’Hospital General de Granollers, Fundació Althaia, Hospital General de Catalunya, Hospital Quirón, Hospital Plató, Hospital de Terrassa, Hospital de Mollet i centres d’atenció primària Aceba, entre d’altres.
 • La nostra facultat ha obtingut la millor posició en l’únic estudi de clima educatiu que compara diferents facultats espanyoles. 

Dades generals del Grau

 

Quantes places hi ha al Grau en Medicina?
90 de nacionals i 10 d’internacionals.

Quant costa el primer curs de Medicina? Quin tipus de beques o ajuts puc obtenir per estudiar Medicina a UIC Barcelona?
Pots consultar a la nostra pàgina web el preu del primer curs del grau que varia segons l’índex de preus de consum. També podràs consultar les opcions de beques, descomptes, gratuïtat i condicions de finançament a uic.es/beques.

Cal comprar llibres per a les classes o altres materials addicionals?
No, el material docent el podràs trobar a la plataforma electrònica de la Universitat i a la Biblioteca. No hi ha despeses significatives associades al material.

Quin és l’horari de les classes?
Les classes teoricopràctiques es duen a terme principalment a la tarda. S’ha de tenir en compte que també es fan pràctiques de diferents assignatures (dissecció, laboratoris, centres clínics...), que habitualment tenen lloc al matí.

Quan comencen les pràctiques?
Des del primer curs l’alumne entra en contacte amb l’entorn clínic i en paral·lel es fan classes teoricopràctiques en grups reduïts a les instal·lacions de la Universitat. Les pràctiques clíniques tutelades són un component important de la docència a UIC Barcelona i s’intensifiquen a partir de tercer curs, fins que el sisè curs l’alumne fa 30 setmanes de rotacions en els centres assistencials nacionals o internacionals. 

Vies d’accés al Grau

 

Què passa si vaig acabar el batxillerat el curs passat i no he iniciat estudis universitaris?
Prenem com a nota de tall la nota de segon de batxillerat, un 7 en el cas d’haver cursat un batxillerat científic o tecnològic i un 8 en la resta de casos.

Em puc presentar per la via de batxillerat en el cas d’haver començat o acabat estudis universitaris?
No, la via d’accés per a estudis universitaris iniciats o finalitzats és específica i es no pot utilitzar la nota de primer de batxillerat per accedir al Grau.

Puc accedir a les proves d’admissió des del batxillerat social, humanístic o artístic?
Sí, sempre que compleixis els requisits d’accés, és a dir, nota del curs finalitzat superior a 8. Has de tenir en compte que les proves contenen exàmens específics de biologia, química, física i matemàtiques de nivell de primer de batxillerat.

Puc presentar-me a les proves si he cursat un Cicle Formatiu de Grau Superior no relacionat amb la salut?
No, exclusivament s’hi poden presentar els alumnes de Cicle Formatiu de Grau Superior relacionats amb la salut. 

Proves i procés d’admissió

 

Quan és la prova?
Es fa una única prova d’admissió el dissabte 9 de maig.

Quantes persones venen a les proves d’admissió?
Al voltant de 600.

Puc consultar models d’examen de les proves?
No facilitem models d’exàmens d’anys anteriors. En el cas de la prova específica suggerim que revisis un o diversos llibres de primer de batxillerat. I en el cas de la prova de raonament pots buscar-ne exemples a internet per tenir una idea del tipus d’examen.

L’examen és tipus test?
Sí, a excepció de la resolució i el comentari d’un cas, que s’ha de desenvolupar per escrit.

Quin nivell d’anglès es requereix per a l’examen?
Nivell igual o superior al B2.

Quin és el pes de la nota de l’expedient i de les proves?
Un 10 %, la nota d’expedient dels estudis anteriors i un 90 %, les proves d’admissió.

Quin és l’horari de les proves?
De 9.00 h a 14.00 h aproximadament.

Quant duren les proves?
Les proves duren entre quatre i cinc hores, que es reparteixen de la manera següent:

 • Test psicotècnic (30 min)
 • Test de raonament (45 min)
 • Test específic de Biologia, Química, Física i Matemàtiques (1 h 30 min)
 • Resolució i comentari d’un cas (45 min)

És necessari tenir un nivell B2 d’anglès, en cas de no tenir-lo l’alumne haurà de fer una prova de nivell d’anglès el mateix dia de la prova.

He fet el batxillerat científic/biosanitari però no he fet Física a primer. He d’examinar-me de Física a l’examen d’admissió?
Sí, és obligatori fer les quatre proves específiques.

Quan sabré els resultats de les proves d’admissió?
Els resultats es comunicaran via correu electrònic aproximadament 15 dies hàbils després d’haver fet les proves.

Si estic en llista d’espera, quan puc saber el resultat definitiu?
La llista d’espera es tanca definitivament dues setmanes després de l’inici de les classes (finals de setembre). A més a més, fins que no es publiquen les notes de tall de la universitat pública gairebé no hi ha moviment en la llista d’espera.

Si he estat admès, quin és el pas següent?
Rebràs una carta d’admissió amb els passos a seguir per poder fer la reserva de plaça, que correspon al 20 % de l’import del primer curs.

En el cas que finalment no cursi els estudis a UIC Barcelona després d’haver fet la reserva de plaça, recupero l’import de la reserva?
La reserva de plaça només es retorna en el cas que no superis el batxillerat o les proves d'accés a la universitat (selectivitat). Aquesta clàusula es reflecteix en el document de condicions generals.

Mobilitat internacional

Estudia temporalment a l'estranger

Com a alumne d’aquest grau pots cursar una part dels teus estudis o fer les pràctiques a l’estranger, amb reconeixement acadèmic.

Participa durant un semestre o un curs en una de les universitats sòcies de la teva facultat, o busca una institució a l'estranger on realitzar les teves pràctiques. A més a més, també pots:

 • Participar durant l’estiu a les Berkeley Summer Sessions (activitat extra curricular), la millor universitat pública del món.

Per saber tot el que has de fer abans, durant i després de la mobilitat, consulta aquí la secció “Estudia a l’estranger” i descarrega’t aquí tota la documentació específica de la teva facultat:

Estudia temporalment amb nosaltres

Si ets estudiant d’una altra universitat espanyola o estrangera, pots fer una estada de mobilitat a UIC Barcelona, durant un semestre o un any acadèmic.

Per saber tot el que has de fer abans, durant i després de la mobilitat, consulta aquí la secció “Estudia a UIC Barcelona” i descarrega’t aquí tota la documentació específica de la teva facultat:

Normativa

Normativa de permanència

L'article 9 del Reglament Intern de Gestió Acadèmica, aprovat en data 15/05/2017, sobre Crèdits matriculables per curs i règim de permanència, queda modificat per al Grau en Medicina en els següents termes (aplicable a partir del curs 2018-2019):

 • Per poder continuar els estudis de la titulació, l'alumne haurà d'haver superat el 60% dels crèdits matriculats a cada curs, exceptuant el primer curs acadèmic que haurà d'haver superat un mínim de 40 ECTS i, en el segon any, un mínim de 90 ECTS corresponents a les assignatures dels dos primers cursos acadèmics.