Màster en Atenció Integral d'Infermeria al Pacient amb Malaltia Cardiovascular

Tipus de programa
Màsters propis
Durada
2 semestres
Crèdits
60 ECTS
Preu
59,00€ / ECTS x 60 = 3.540,00€ (+ 480,00€ Drets d'inscripció). *Preus corresponents a l’any acadèmic 2022-2023.
Places
30
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis
 • Requisits d'admissió
 • Beques i finançament
teknon

Presentació

Les malalties cardiovasculars són la principal causa de mort als països desenvolupats, i l'Institut del Cor QS Teknon s'ha posicionat com el referent de la cura d'aquests pacients en l'àmbit de la sanitat privada al nostre país.

Des de l'Institut del Cor s'ha dissenyat un màster dirigit als professionals de la infermeria que vulguin especialitzar-se en l'atenció al pacient amb patologia cardiovascular. El programa es desenvolupa al voltant de tres aspectes fonamentals: l'efectivitat, la seguretat del pacient i l'experiència amb el pacient.

El nou Màster en Atenció Integral d'Infermeria al Pacient amb Malalties Cardiovasculars disposa d’un equip format per professionals altament qualificats, reconeguts a nivell nacional i internacional i amb una gran experiència docent. A més a més, les sessions pràctiques s'impartiran en un centre amb un alt volum assistencial i que atén casos d'alta complexitat. Així mateix, la formació permetrà als participants viure en temps real l'assistència a aquests pacients, i disposar d’eines docents innovadores com la realitat virtual i simuladors.

Objectius

 • L'objectiu principal és formar professionals altament qualificats que siguin capaços de desenvolupar la seva feina amb la màxima qualitat i eficiència, i amb l'experiència dels pacients i les seves famílies com a element central.
 • Dotar l'alumne de la capacitat de prendre les decisions adequades en situacions clíniques complexes.
 • Conèixer i aplicar processos i protocols que es fan als centres hospitalaris, aprenent a treballar en equips multidisciplinaris i en processos assistencials transversals en què l'element més important i central és el pacient.

A qui es dirigeix

El Màster va dirigit a diplomats o graduats en Infermeria, així com a professionals de la infermeria que desitgin especialitzar-se en l'àmbit hospitalari. Per poder accedir a la formació és imprescindible estar col·legiat. Els professionals procedents d'altres països han de posseir l'homologació del títol a Espanya.

Acreditació acadèmica

Màster propi en Atenció Integral d'Infermeria al Pacient amb Malalties Cardiovasculars

 

Section

Pla d'estudis i assignatures 2021-2022

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Metodologia de Recerca i Gestió de Projectes Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 6
Cardiologia Clinica Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 9
Cirugia Cardíaca Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 9
Electrofisologia. Arritmies Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 9
Hemodinàmica Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 9
Treball Final de Màster Tipus: TF Període: Segon semestre ECTS: 6
Pràctiques Tipus: PR Període: Anual ECTS: 12
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Requisits d'admissió

Documentació necessària

La documentació necessària per accedir a aquesta activitat es pot trobar a l’enllaç següent

 • Acreditació del Grau o de la Diplomatura en Infermeria
 • Acreditació com a col·legiat
 • Currículum

Criteris d’admissió

És imprescindible estar col·legiat. Els alumnes estrangers hauran de disposar de l'homologació del títol a Espanya.

Reserva i matrícula

Superat el procés d'admissió, es realitzarà l'ingrés del 20 % del total del preu del postgrau, en concepte de reserva de plaça, després de rebre la carta oficial d'admissió. Formalitzada la matrícula, s'abonarà en un pagament únic el 80 % restant.

Beques i finançament