Màster en Data Science in Health

Tipus de programa
Màsters propis
Durada
2 semestres
Crèdits
60 ECTS
Preu
98,00€ / ECTS x 60 = 5.880,00€ (+ 480,00€ Drets d'inscripció). *Preus corresponents a l’any acadèmic 2022-2023.
Places
30
Idioma
Català, castellà i anglès
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis
 • Sessions informatives
 • Requisits d'admissió
 • Beques i finançament

Objectius

Durant la realització d’aquest màster, es pretenen els objectius educatius següents:  

 1. Formar els alumnes en conceptes d’estadística avançada
 2. Donar a conèixer tècniques avançades de Data Science aplicades a la salut
 3. Formar en programari estadístic i de Data Science per a la recerca i gestió sanitària
 4. Capacitar els alumnes per fer recerca en Salut Pública, Epidemiologia i Recerca Clínica amb grans bases de dades
 5. Formar els alumnes en la interpretació i comunicació de resultats científics
 6. Capacitar els alumnes per a la gestió sanitària amb grans bases de dades 

Al final, amb el procés d’ensenyament-aprenentatge, es desenvoluparà un perfil de professional amb capacitat per aportar solucions als desafiaments que suposa la recerca i la gestió sanitària amb grans bases de dades.

A qui es dirigeix

Professionals diplomats/ades o graduats/ades en:

 • Ciències (Matemàtiques, Estadística, Enginyeries de dades, Física, Informàtica, etc.)
 • Ciències de la Salut (Bioenginyeria, Ciències Biomèdiques, Bioquímiques, Biociències, Microbiologia, Medicina) amb gran interès per l’anàlisi de dades.

Acreditació acadèmica

 • Títol de Màster en Data Science in Health per UIC Barcelona.

Presentació

Els avenços tecnològics dels últims anys en les ciències de la salut i la digitalització de l’entorn sanitari generen devessalls de dades (big data) de diferent tipologia que provenen dels més diversos dispositius, sensors, aparells mèdics, registres clínics, mòbils personals, etc. Aquestes dades tenen una tipologia i estructura diverses, i representen un important, i necessari, desafiament tècnic a l’hora d’explotar-les. Aquests avenços posen de manifest la necessitat urgent de formar experts capaços d’extreure significat d’aquestes dades en salut i donar-los valor per a les institucions sanitàries.

Aquest nou màster, que tindrà una durada d’un any lectiu (60 ECTS), formarà professionals amb capacitat d’analitzar dades sanitàries per a la recerca i gestió utilitzant les tècniques més avançades (data miningbusiness analíticsmachine learningdeep learning, etc.). A més a més, s’utilitzarà diferent programari estadístic (R, SQL, Phyton, Power BI, Hadoop, NoSOL, etc.)  per donar solucions i ajudar en la presa de decisions intel·ligents basada en les dades i per millorar la salut de la població.

La programació del Màster dotarà els alumnes amb els coneixements necessaris més demanats dins de l’àmbit laboral de la recerca i gestió en salut. Té com a objectiu aprofundir especialment en l’estadística avançada aplicada en salut, salut pública, epidemiologia i gestió sanitària basada en dades. D’altra banda, la majoria d’assignatures d’aquest màster utilitzen programari específics de la ciència de dades, incloent, per tant, un alt contingut en programació.
En resum, aquest màster convertirà els alumnes en líders de la quarta revolució industrial en el sector sanitari.

Section

Pla d'estudis i assignatures 2022-2023

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Bioinformàtica Tipus: OB Període: Anual ECTS: 6
Dades Longitudinals i Anàlisi de la Supervivència Aplicada a Ciències de la Salut Tipus: OB Període: Anual ECTS: 5
Entorns Big Data i Bases de Dades Sense Estructura en Salut amb Hadoop i NoSQL Tipus: OB Període: Anual ECTS: 5
Epidemiologia Tipus: OB Període: Anual ECTS: 5
Gestió i Presa de Decisions en Ciències de la Salut Tipus: OB Període: Anual ECTS: 4
Inferència Causal Tipus: OB Període: Anual ECTS: 5
Intel·ligència Artificial Aplicada a Ciències de la Salut Tipus: OB Període: Anual ECTS: 5
Mineria de Dades Sanitàries Tipus: OB Període: Anual ECTS: 4
Monitorització i Base de Dades en Ciències de la Salut Tipus: OB Període: Anual ECTS: 5
Mètodes Bayesians Aplicats a Ciències de la Salut Tipus: OB Període: Anual ECTS: 5
Tipus: OP Període: Anual ECTS: 3
Epidemiologia Avançada Tipus: OP Període: Anual ECTS: 3
Pràctiques Externes Tipus: OP Període: Anual ECTS: 3
Treball Final de Màster Tipus: TF Període: Anual ECTS: 8
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Sessions informatives

Requisits d'admissió

Documentació necessària

La documentació necessària per accedir a aquesta activitat es pot trobar a l’enllaç següent:

 1. Ciències (Matemàtiques, Estadística i Enginyeries)
 2. Ciències de la Salut (Bioenginyeria, Ciències Biomèdiques, Bioquímiques, Biociències, Microbiologia)
 • Currículum 

Criteris d’admissió

No existirà cap prova d’accés especial però s’avaluarà individualment el perfil de cada sol·licitud. 

En cas d’excés de sol·licituds, els responsables acadèmics faran una valoració mitjançant l’anàlisi de curriculum vitae (fins a 6 punts) i entrevista personal (fins a 4 punts).

Per fer aquest màster serà necessari disposar de portàtil ja que totes les classes tindran un alt contingut pràctic.

Beques i finançament

Reserva i matrícula

Superat el procés d’admissió, es farà l’ingrés del 20 % del total del preu del màster, en concepte de reserva de plaça, després de rebre la carta oficial d’admissió.
Formalitzada la matrícula, s’abonarà en un pagament únic el 80 % restant.

Finançament

UIC Barcelona té convenis amb diferents entitats bancàries per al finançament del curs en condicions preferents.

Qui vulgui consultar les condicions de finançament ho pot fer en el document adjunt:
• Resum del finançament de màsters, postgraus i doctorats (enllaça a document)

Descomptes

5% de descompte per a membres Alumni.
A més a més, alguns col·lectius poden disposar de descomptes especials en programes determinats, que s’especifiquen en cada fitxa.