Màster en Patologia i Cirurgia del Segment Anterior del Globus Ocular

Tipus de programa
Màsters propis
Durada
2 semestres
Crèdits
60 ECTS
Preu
77,00€ / ECTS x 60 = 4.620,00€. *Preus corresponents a l’any acadèmic 2021-2022.
Places
30
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis
 • Requisits d'admissió
barraquer

Competències

 1. Conèixer els principals trastorns del segment anterior del globus ocular, dotar l'alumne dels elements suficients per al diagnòstic i tractament del glaucoma i de les patologies del cristal·lí i la superfície ocular.
 2. Dotar dels coneixements per poder aplicar les principals actituds preventives i tractar les complicacions en la cirurgia del segment anterior.
 3. Aprendre a informar adequadament el pacient del pronòstic de la seva malaltia.
 4. Conèixer les últimes tecnologies per al diagnòstic per la imatge juntament amb les novetats terapèutiques en la cirurgia del segment anterior.

Objectius

 1. La formació a través dels protocols pel diagnòstic de les patologies del segment anterior. 
 2. La capacitació en el tractament mèdic i quirúrgic de les afectacions oculars descrites.
 3.  L'especialització en les patologies més freqüents del segment anterior de l'ull.

Dirigit a

 • Llicenciats en Medicina
 • Oftalmòlegs

Acreditació acadèmica

El curs acredita l'alumne mitjançant un diploma de màster atorgat per UIC Barcelona.

Presentació

Introducció

Aquest màster ofereix les millors eines per adquirir les habilitats necessàries per diagnosticar i tractar les patologies del segment anterior, a través de casos clínics, pràctiques i simulació . 
 

UIC Barcelona col·labora amb el Centre d'Oftalmologia Barraquer, que disposa dels últims instruments de diagnòstic, així com un professorat reconegut mundialment, tractaments exclusius i una gran casuística.

Pla d'estudis i assignatures 2020-2021

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Cirurgia d'urgència i Complicacions en la Cirurgia del Segment Anterior Tipus: OB Període: Anual ECTS: 7
Glaucoma Tipus: OB Període: Anual ECTS: 7
Patologia de la Càmera Anterior, Iris i Cos Ciliar Tipus: OB Període: Anual ECTS: 6.5
Patologia del Cristal·lí Tipus: OB Període: Anual ECTS: 7.5
Superficie Ocular I Tipus: OB Període: Anual ECTS: 7.5
Superficie Ocular II Tipus: OB Període: Anual ECTS: 7.5
Treball Final de Màster Tipus: TF Període: Anual ECTS: 10
Tècniques Combinades en Microcirurgia del Segment Anterior Tipus: OB Període: Anual ECTS: 7
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Requisits d'admissió

Per poder fer la sol·licitud del Màster en Patologia i Cirurgia del Segment Anterior del Globus Ocular, es requereix la documentació següent:

Alumnes amb títol universitari oficial dins de la Unió Europea

 1. Fotocòpia del títol universitari o del resguard dels drets del títol.
 2. Fotocòpia del certificat acadèmic de notes dels estudis universitaris cursats.

* Si l'idioma de procedència de la documentació no és l'espanyol, el català, l’anglès, el francès ni l’italià, s'ha de presentar traducció jurada original a l'espanyol del títol universitari i del certificat acadèmic.

Alumnes amb títol universitari oficial fora de la Unió Europea

 1. Fotocòpia legalitzada original del títol universitari.
 2. Fotocòpia legalitzada original del certificat acadèmic de notes dels estudis universitaris cursats.

* La legalització dels documents ha de realitzar-se al país d'origen per via diplomàtica o, si escau, mitjançant la postil·la del Conveni de la Haia o del Conveni Andrés Bello. 

* Si l'idioma de procedència de la documentació no és l'espanyol, el català, l’anglès, el francès ni l’italià s'ha de presentar traducció jurada original a l'espanyol del títol universitari i del certificat acadèmic.

En tots els casos

 1. Dues fotografies mida carnet.
 2. Fotocòpia del DNI o el passaport.
 3. Curriculum vitae actualitzat.