Mètode Pilates Sòl per Fisioterapeutes (UIC)

Tipus de programa
Cursos d'especialització
Durada
2 semestres
Crèdits
2 ECTS
Preu
180,00 € / ECTS x 2 = 360,00 €* (1r curs 2019-2020) *Subjecte a revisió cada any
Places
30
 • Inici
 • Programa
 • Contacte

El mètode Pilates és un sistema d’entrenament físic i mental creat per Joseph Pilates a principis del s. XX. Es considera com una “contrologia corporal” que estudia el moviment precís i correcte, enfocat a tota mena de gent. És una mescla entre gimnàstica oriental i occidental, basada en una higiene postural que busca aconseguir la postura correcta prèviament a l’execució del moviment.

Es basa en el coneixement de diferents especialitats i uneix l’enfortiment muscular amb el control mental, la respiració i la relaxació.
Avui dia s’ha convertit en una eina indispensable en la fisioteràpia per a prevenir i tractar patologies musculoesquelètiques de manera individual o en grup.

Objectius del curs

Aquest curs va dirigit a tots aquells fisioterapeutes que vulguin incorporar el mètode Pilates com a mètode de tractament, i millorar el seu èxit professional.

Objectius principals

 •  Conèixer la història de Joseph Pilates, els seus principis i beneficis.
 •  Aprofundir en la valoració d’un pacient: història clínica, anamnesi, valoració de la postura i proves funcionals.
 •  Aprendre a realitzar els exercicis de nivell bàsic, mitjà i avançat.
 •  Aprendre estratègies d’ensenyament dels exercicis en els pacients.
 •  Aportar estratègies d’adaptació en funció de cada patologia i pacient.
 • Capacitat per a estructurar i impartir una classe en grup.
 • Capacitat per a estructurar una classe de prepart i postpart

Direcció

Sr. Xavier Oliver Casanova 

Coordinació 

Dr. Pere Rodríguez Rubio

Section

El curs s’imparteix presencialment en 20 hores.

Continguts

 1. Introducció i història de J. Pilates.
 2. Què és pilates i fonaments per a l’exercici de pilates.
 3. Passos per a l’èxit en els exercicis de pilates.
 4. Anatomia abdominal en pilates.
 5. Exercicis bàsics del mètode Pilates i errors comuns dels pacients.
 6. Protocol d’ensenyament en la primera sessió de pilates.
 7. Claus per ensenyar pilates en grups.
 8. Com modificar els exercicis de pilates segons la patologia del pacient.
 9. Casos pràctics

Pla d'estudis i assignatures 2019-2020

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Mètode Pilates Sòl per Fisioterapeutes (UIC) Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 2
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Professors

Sr. Enric Roura Martínez (núm. de fisioterapeuta col·legiat – 7115)

Contacte

Sra. Diana Sánchez
dsanchez@uic.es
935 042 000