Postgrau en Diagnòstic i Tractament del Trastorn Límit de Personalitat (TLP)

Tipus de programa
Diplomatures de postgrau
Durada
des del 01-01-2023 al 30-06-2023
Crèdits
18 ECTS
Preu
130,00€ / ECTS x 18 = 2.340,00€. *Preus corresponents a l’any acadèmic 2022-2023.
Places
25
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis i equip docent
 • Requisits d'admissió

Dirigit a

 • Professionals de l’àmbit de la salut mental: psiquiatria, psicologia, infermeria, medicina, treball social, educador.
 • Criteris d’accés i condicions o proves d’accés especials: titulació de Grau, Diplomatura o Llicenciatura.

Objectius

El curs de Postgrau de Desenvolupament de Competències Especialitzades en el Diagnòstic i Tractament del TLP proporciona els coneixements i els continguts necessaris per desenvolupar les competències teòriques, tècniques i pràctiques per dur a terme un bon diagnòstic i tractament dels pacients amb TLP.

Les competències comprenen el diagnòstic diferencial del TLP en relació amb altres patologies psiquiàtriques, diagnòstics de trastorns comòrbids i l’aplicació de l’estratègia psicoterapèutica adequada en cada cas. S’adquiriran els coneixements bàsics en relació amb els diferents tractaments amb evidència científica i s’introduirà l’alumne en la metodologia científica investigadora del TLP.

Acreditació acadèmica

El curs acredita l’alumne mitjançant un diploma de postgrau atorgat per UIC Barcelona.

Presentació

Introducció

Actualment el trastorn límit de la personalitat (TLP) es considera el trastorn de la personalitat amb més impacte en l’àmbit sanitari per la seva gravetat clínica i l’elevada prevalença. Es calcula que afecta entre l’1% i el 2% de la població general i que pot afectar entre el 10% i el 20% de tots els pacients psiquiàtrics.

El TLP és considerat un trastorn d’elevada complexitat diagnòstica i terapèutica. És per això que per millorar el pronòstic d’aquells que pateixen aquest trastorn resulta clau poder dur a terme un diagnòstic precoç, identificar trastorns que interfereixen en la seva evolució i saber aplicar les estratègies bàsiques de les teràpies amb més evidència científica.

Pla d'estudis i assignatures 2022-2023

Assignatures del curs 1 Type Període ECTS
Postgrau Diagnòstic i Tractament del Transtorn Límit de Personalitat (TLP): Desenvolupament de Competències Especialitza Type: OB Període: Anual ECTS: 14.4
Treball Final de Postgrau Type: OB Període: Anual ECTS: 3.6
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Professors

Dr. Óscar Andión

Psicòleg.
Especialista en investigació en TLP.
Programa TLP del Servei de Psiquiatria.
CIBERSAM.
Hospital Universitari Vall d’Hebron.
UAB.

Judith Barrachina Coll

Psicòloga.
Formada en teràpia dialèctica conductual.
Programa TLP.
CPB-SSM.

Dra. Natàlia Calvo Piñero

Psicòloga clínica.
Formada en teràpia dialèctica conductual.
Programa TLP del Servei de Psiquiatria.
CIBERSAM.
Hospital Universitari Vall d’Hebron.
Vall d’Hebron Research Institute (VHIR).
UAB.
Responsable de docència del Grup TLP Barcelona.

Prof. Miguel Casas Brugué

Catedràtic de Psiquiatria de la UAB.
Director del Programa Corporatiu de l’Institut Català de la Salut (ICS) "Trastorns del Neuropsicodesenvolupament i l’Aprenentatge en el Cicle Vital".
CIBERSAM.
Vall d’Hebron Research Institute (VHIR).

Dr. Jordi Cid

Psicòleg clínic.
Terapeuta especialista en teràpia d’esquemes.
Coordinador del Programa de Salut Mental.
Institut d’Assistència Sanitària.

Xavier Costa Ortega

Psicòleg.
Terapeuta especialitzat en TFP.
Fundació Orienta.

Dr. Gustavo Faus Boronat

Psiquiatre.
Director assistencial Institut de Trastorns Alimentaris (ITA).

Dr. Marc Ferrer Vinardell

Psiquiatre.
Format en teràpia dialèctica conductual.
Programa TLP del Servei de Psiquiatria.
CIBERSAM.
Hospital Universitari Vall d’Hebron.
Vall d’Hebron Research Institute (VHIR).
UAB.
Responsable d’Investigació del Grup TLP Barcelona.

Raquel Gamero Morcillo

Educadora social.
Formada en teràpia dialèctica conductual.
Fundació Orienta.

Dra. Mercè Gibert Clols

Psiquiatra i psicoterarapeuta.
Formada en teràpia dialèctica conductual.
Hospital de Dia per a adolescents de Gavà, Fundació Orienta.

Alfons Icart Pujol

Psicòleg i psicoanalista.
Director general de la Fundació Orienta.
Professor i supervisor en TFP.
President del Grup TLP Barcelona.

Dr. Josep Lluís Matalí Costa

Psicòleg clínic.
Cap de Secció de Psicologia i Consultes Externes.
Unitat de Conductes Addictives.
Servei de Psiquiatria i Psicologia. Hospital Sant Joan de Déu.

Dr. Juan Carlos Pascual Mateos

Psiquiatre.
Programa TLP del Servei de Psiquiatria.
CIBERSAM.
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
UAB.

Prof. Víctor Pérez

Psiquiatre.
Director de l’Institut de Neuropsiquiatria i Addicions, Hospital del Mar.
CIBERSAM.
UAB.

Dr. Josep Antoni Ramos-Quiroga

Cap de Servei de Psiquiatria.
CIBERSAM.
Hospital Universitari Vall d’Hebron.
Vall d’Hebron Research Institute (VHIR).
UAB.

Teresa Ribalta Torrades

Psicòloga clínica.
Professora i supervisora en TFP.
Directora general adjunta de la Fundació Orienta.

Dra. Eulàlia Ripoll Sors

Psiquiatra.
Programa TLP.
Terapeuta especialitzada en TFP.
CPB-SSM (Clínica Llúria).

María Jesús Rufat Savi

Psicòloga clínica.
Professora i Supervisora en TFP.
Programa TLP de CPB-SSM.
UAB.

Dr. Joaquim Soler Ribaudi

Psicòleg clínic.
Programa TLP.
Terapeuta especialitzat en DBT.
Servei de Psiquiatria.
CIBERSAM.
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Professor associat del Departament de Psiquiatria i Medicina Legal.
UAB.

Brenda Tarragona Medina

Psicòloga.
Professora i supervisora en TFP.
Cap de Servei del CSMIJ de Gavà i Castelldefels, Fundació Orienta.

Dr. Joan Vegué Grilló

Psiquiatre.
Professor i supervisor en TFP.
Director mèdic de CPB-SSM.
Vicepresident de Grup TLP Barcelona.

Esther Verdaguer Rosás.

Psicòloga.
Professora i supervisora en TFP.
Programa TLP CPB-SSM (Hospital de Dia CPB). 

Dra. Violeta Pérez

Psiquiatre.
Programa TLP.
Servei de Psiquiatria.
CIBERSAM.
Hospital Universitari Vall d’Hebron.

Dr. Óscar Soto

Psiquiatre.
Programa TLP.
Servei de Psiquiatria.
CIBERSAM.
Hospital Universitari Vall d’Hebron.

Dra. Mariví Navarro

DBT - Linehan Board of Certification, Certified Clinician

Coordinadora de Recerca en Psicologia i del programa DBT

Institut Transtorn Límit-Servei de Psiquiatria

Hospital Universitari General de Catalunya

Requisits d'admissió

Documentació necessària

Alumnes amb títol universitari oficial dins la Unió Europea

 1. Fotocòpia del títol universitari o del resguard dels drets del títol.
 2. Fotocòpia del certificat acadèmic de notes dels estudis universitaris cursats.

* Si l’idioma de procedència de la documentació no és l’espanyol, el català, l’anglès, el francès ni l’italià, s’ha de presentar traducció jurada original a l’espanyol del títol universitari i del certificat acadèmic.

Alumnes amb títol universitari oficial fora de la Unió Europea

 1. Fotocòpia legalitzada original del títol universitari.
 2. Fotocòpia legalitzada original del certificat acadèmic de notes dels estudis universitaris cursats.

* La legalització dels documents s’ha de fer al país d’origen per via diplomàtica o, si procedeix, mitjançant la postil·la del Conveni de la Haia o del Conveni Andrés Bello.

* Si l’idioma de procedència de la documentació no és l’espanyol, el català, l’anglès, el francès ni l’italià s’ha de presentar traducció jurada original a l’espanyol del títol universitari i del certificat acadèmic.

En tots els casos

 1. Dues fotografies de mida de carnet.
 2. Fotocòpia del DNI o el passaport.
 3. Currículum actualitzat.