Postgrau en Patologia del Futbol

Tipus de programa
Diplomatures de postgrau
Durada
des del 01-10-2019 al 28-06-2020
Crèdits
27 ECTS
Preu
110,00€ / ECTS x 27 = 2.970,00€. *Preus corresponents a l’any acadèmic 2019-2020.
Places
30
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis
 • Prerequisits i admissió

Objectius

 1. Tenir  coneixements dels factors de risc de les patologies del futbol.
 2. Tenir els coneixements per fer un diagnòstic correcte i una indicació del tractament de les patologies derivades del futbol en les diferents localitzacions de l’anatomia: raquis, extremitat superior (espatlla, colze, canell), extremitat inferior (maluc, genoll, turmell, peu). Lesions musculars i tendinoses.
 3. Tenir coneixements en els diferents tractaments tant mèdics com quirúrgics de les patologies del futbol.
 4. Tenir coneixements en la prevenció de les lesions del futbol.
 5. Tenir coneixements en mètodes de recuperació i readaptació de les patologies del futbol.
 6. Tenir coneixements en les noves teràpies biològiques en el tractament de les patologies del futbol.  

Dirigit a

Aquesta oferta formativa, de caràcter fonamentalment pràctic i aplicat, es dirigeix a professionals de diferents disciplines de les ciències de la salut (metges, fisioterapeutes i readaptadors) i de les ciències de l’esport, que treballin o estiguin interessats en les patologies produïdes per la pràctica del futbol.

Acreditació acadèmica

 • El curs acredita l’alumne mitjançant un diploma de curs de postgrau atorgat per UIC Barcelona. 

Presentació

Introducció

El futbol actualment és l’esport més practicat als cinc continents. En les últimes dècades s’ha produït un augment exponencial tant de la pràctica com de les lesions que produeix.

En el nostre àmbit, Catalunya, hi ha uns 150.000 practicants federats i es produeixen unes 26.000 lesions a l’any.

Les lesions que el futbol produeix presenten particularitats, tant en la forma de presentació com en el seu tractament, i posterior recuperació. Això fa que la formació de base tant dels traumatòlegs com dels metges de l’esport sigui insuficient per abordar de manera excel·lent el tractament d’aquestes lesions.

Section

Pla d'estudis i assignatures 2019-2020

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Bloc I: Bases Conceptuals de Patologia del Futbol Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1.5
Bloc I: Patologia del Futbol per Àrees Tipus: OB Període: Anual ECTS: 10.5
Bloc II: On-Line Tipus: OB Període: Anual ECTS: 4
Bloc III: Pràctiques Tipus: OB Període: Anual ECTS: 4
Bloc IV: Treball Final de Postgrau Tipus: OB Període: Anual ECTS: 7
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Prerequisits i admissió

Documentació necessària

Alumnes amb títol universitari oficial dins de la Unió Europea

 1. Fotocòpia del títol universitari o del resguard dels drets del títol.
 2. Fotocòpia del certificat acadèmic de notes dels estudis universitaris cursats.

* Si l’idioma de procedència de la documentació no és l’espanyol, el català, l'anglès, el francès ni italià, s’ha de presentar traducció jurada original a l’espanyol del títol universitari i del certificat acadèmic.

Alumnes amb títol universitari oficial fora de la Unió Europea

 1. Fotocòpia legalitzada original del títol universitari.
 2. Fotocòpia legalitzada original del certificat acadèmic de notes dels estudis universitaris cursats.

* La legalització dels documents ha de realitzar-se al país d’origen per via diplomàtica o, si escau, mitjançant la postil·la del Conveni de la Haia o del Conveni Andrés Bello.

* Si l’idioma de procedència de la documentació no és l’espanyol, el català, l'anglès, el francès ni l’italià s’ha de presentar traducció jurada original a l’espanyol del títol universitari i del certificat acadèmic. 

En tots els casos

 1. Dos fotografies de mida carnet.
 2. Fotocòpia del DNI o el passaport.
 3. Currículum actualitzat. 

Reserva i matrícula

Un cop superat el procés d’admissió, has d’ingressar el 20 % del total del preu del postgrau, en concepte de reserva de plaça.

Un cop formalitzada la matrícula, has d’abonar en un pagament únic el 80 % restant.