Curs de formació continuada per a tutors clínics del Pràcticum

Tipus de programa
Formació continuada
 • Inici
 • Contacte

La finalitat del curs consisteix a dotar les persones assistents d’uns coneixements i habilitats amplis que els permetin portar a terme de forma adequada una relació amb els alumnes tutelats dins d’un marc d’aprenentatge dialògic i de comunicació en ambdós sentits.

Està adreçat a professionals d’Infermeria que desenvolupen la seva tasca amb alumnes, dins de l’àmbit de les tutories de pràctiques professionals.

Objectius

 1. Analitzar la percepció del rol docent de les infermeres assistencials
 2. Adquirir habilitats en la utilització de metodologies docents adients per a la tasca de tutoria prevista
 3. Saber utilitzar instruments d’avaluació apropiats a l’acció de tutorització
 4. Desenvolupar habilitats de comunicació i relació interpersonal amb els alumnes tutelats
 5. Desenvolupar tècniques d’assertivitat en la tutorització dels alumnes

Competències

 1. Establir una relació positiva i productiva amb els alumnes tutelats
 2. Conduir de forma eficaç i eficient el procés de tutoria
 3. Avaluar de forma adient l’aprenentatge de l’alumnat tutelat
 4. Conèixer les bases del Pla Curricular del Pràcticum en el Grau en Infermeria

Acreditació acadèmica

En finalitzar el curs s’expedirà un diploma acreditatiu d’assistència al curs.

Contacte

María Vera
mvera@uic.es