Curs de Suport Vital Bàsic i Desfibril·lador Extern Automàtic (SVB-DEA)

Tipus de programa
Formació continuada
  • Inici
  • Contacte

Les malalties cardiovasculars són un problema important de salut en la població. La majoria de morts evitables es deuen a malalties coronàries i es produeixen amb molta freqüència en entorns extrahospitalaris. Per aquest motiu, es promou la formació de la població, no només de la directament relacionada amb l’àmbit sanitari, perquè poden dur a terme un paper determinant com a primers assistents.

En aquesta formació s’estableix una ràtio de 8 persones per instructor, per garantir una pràctica i un seguiment adequats.

La formació la impartirà un instructor del Consell Català de Ressuscitació (CCR) i inclou els continguts establerts per la formació oficial de SVB-DEA.

Els alumnes que superin el curs rebran el certificat oficial de formació en SVB-DEA, expedit pel Consell Català de Ressuscitació (CCR).

Objectius

En finalitzar el curs es pretén que els assistents sàpiguen:

  1. Avaluar una víctima inconscient.
  2. Realitzar compressions toràciques i ventilacions de rescat.
  3. Utilitzar un desfibril•lador extern semiautomàtic de manera correcta.
  4. Col·locar una víctima inconscient que respira en posició lateral de seguretat.

Contacte

María Vera
mvera@uic.es