IV Seminari sobre Avaluació Econòmica de Medicaments i Tecnologies Sanitàries

Tipus de programa
Formació continuada
  • Inici
  • Contacte

Introduir la innovació en qualsevol sistema d’atenció sanitària és un repte que els proveïdors de serveis sanitaris, les organitzacions professionals i els responsables de la presa de decisions han d’afrontar en un entorn marcat per restriccions financeres.

El seminari sobre avaluació econòmica (“Avaluació econòmica de medicaments i tecnologies sanitàries”) ofereix l’oportunitat d’informar-se sobre com l’avaluació econòmica podria ajudar a millorar la presa de decisions en la política sanitària d’Espanya, mitjançant l’intercanvi d’experiències amb el Regne Unit. El Regne Unit és un usuari experimentat en avaluació econòmica en la presa de decisions en atenció sanitària.

Objectius

Transferir el coneixement dels aspectes fonamentals de les tècniques i eines econòmiques aplicades a la salut i intervencions sanitàries, medicaments i dispositius, i proporcionar un panorama general de l’ús de l’avaluació econòmica per prendre decisions en matèria d’atenció sanitària d’àmbit mundial.

Amb el suport de:

Celgene

Acreditat per:

cfc sns

Contacte

Laia Orteu 

+34 932 541 200 (ext. 4284) 

lorteu@uic.es