Màster en Patologia i Cirugia del Peu i Turmell

Tipus de programa
Màsters propis
Durada
2 semestres
Crèdits
70 ECTS
Preu
142,00€ / ECTS x 70 = 9.940,00€ (+ 480,00€ Drets d'inscripció). *Preus corresponents a l’any acadèmic 2022-2023.
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis i equip docent
 • Requisits d'admissió

Es necessita una formació específica en patologia i cirurgia de peu i turmell per donar resposta a les necessitats dels nostres pacients.

En pocs anys, hem passat de dues o tres tècniques per resoldre el 95 % de la patologia de l'avantpeu, a tenir més de 200 procediments.

L'hàl·lux valc, l'hàl·lux rígid i les metatarsàlgies, el peu pla, el peu buit i l'artropatia de turmell són només la punta de l'iceberg.

Els avanços arriben ràpidament i la tecnologia ens posa a l'abast eines específiques, més ben desenvolupades i altament resolutives en mans expertes. Artroscòpia, osteotomies, correcció de grans deformitats o cirurgia protètica, necessiten d'una formació específica.

Per resoldre els reptes actuals necessitem una formació gradual i reglada basada en el coneixement científic i l'experiència de professionals acreditats dedicats íntegrament a peu i turmell.

El Consorci Sanitari Integral, i la completa cartera de serveis en peu i turmell que tenen, conjuntament amb UIC Barcelona, han desenvolupat un ambiciós programa de formació específica, el Màster en Patologia i Cirurgia de Peu i Turmell.

A qui es dirigeix. Perfil d’ingrés

Llicenciats en Medicina i Cirurgia amb títol d’especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.

Col·laborador

Consorci integral

Presentació

Objectius

Generals
Adquirir els coneixements teòrics i desenvolupar les habilitats clinicoquirúrgiques necessàries en patologia de peu i turmell per treballar autònomament dins de la subespecialitat amb una formació en ètica, recerca i gestió.  

Específics

 1. Adquirir un alt nivell de coneixements en patologia de peu i turmell, fonamentats en la medicina basada en l'evidència i la pràctica clínica.
 2. Adquirir la formació per a una correcta praxi en patologia i cirurgia de peu i turmell durant l'activitat professional. 
 3. Conèixer, aprendre i practicar l'exercici de la subespecialitat en peu i turmell mitjançant el treball multidisciplinari coordinat, en equip, amb professionals experts, en ambients de respecte i col·laboració mútua que potencien l'intercanvi de coneixements, la creativitat i la innovació.
 4. Fomentar la bona relació metge-pacient basada en el respecte i el tracte personalitzat al pacient i el seu entorn: ser un bon professional, accessible, amable, disponible i a l'avantguarda de la subespecialitat.
 5. Conèixer els principis bàsics de la bioètica i l’aplicació en l'exercici de la professió.
 6. Realitzar una aproximació diagnòstica a través de la història clínica i l'exploració física.
 7. Conèixer detalladament i adquirir experiència pràctica en el maneig de les eines diagnòstiques i terapèutiques en patologia de peu i turmell.
 8. Dominar totes les tècniques quirúrgiques necessàries per resoldre la totalitat de la patologia de peu i turmell.
 9. Formar en gestió clínica per a la direcció d'una unitat de peu i turmell: llistes d'espera, primeres visites i successives, planificació quirúrgica, demores, reclamacions, etc.
 10. Saber gestionar unitats de peu i turmell multiprofessionals formades per traumatologia, infermeria, podologia, endocrinologia, geriatria, anestèsia, medicina interna, infeccioses i treball social.
 11. Desenvolupar, incentivar i potenciar la inquietud per la difusió del coneixement, la docència i la formació continuada.
 12. Desenvolupar la metodologia de recerca clínica. 

Pla d'estudis i assignatures 2022-2023

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Mòdul: Patologia del Peu i Turmell Tipus: OB Període: Anual ECTS: 64
Treball Final de Màster Tipus: OB Període: Anual ECTS: 6
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Requisits d'admissió

Criteris d’accés i condicions o proves d’accés especials

1. Titulació requerida:

 • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia
 • Títol d’Especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

2. Currículum que inclogui:

 • Ponències i presentacions
 • Publicacions
 • Experiència en recerca
 • Premis
 • Beques
 • Activitats extracurriculars 

3. Projecte personal:

 • Descripció dels motius i interès pel programa de formació i objectius professionals de l'aspirant a la plaça.
 • Disponibilitat per a dedicació completa i exclusiva al programa del curs.
 • Disponibilitat per incorporar-se en la data establerta i completar el curs íntegrament.

4. Informe i cartes de recomanació que aporti l'aspirant del període de formació especialitzada en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.

5. Entrevista personal en la qual es valoraran:

 • Coneixements específics en la subespecialitat
 • Experiència clínica prèvia
 • Tesi doctoral i experiència en investigació bàsica i/o clínica
 • Participació i comunicacions en congressos i altres actes de caràcter científic
 • Perfil personal: creativitat, iniciativa, ganes d'aprendre, empatia, capacitat de resposta

Òrgan d’admissió

La Comissió estarà formada per:

 • Direcció i coordinació del Màster
 • Cap d’estudis Consorci Sanitari Integral - Comissió de Docència
 • Cap del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia del Consorci Sanitari Integral-    Direcció Mèdica
 • Gerència Consorci Sanitari Integral

Sol·licitud d’admissió

Documentació necessària

Alumnes amb títol universitari oficial dins de la Unió Europea

 1. Fotocòpia del títol universitari o del resguard dels drets del títol.
 2. Fotocòpia del certificat acadèmic de notes dels estudis universitaris cursats.

* Si l’idioma de procedència de la documentació no és l’espanyol, el català, l’anglès, el francès ni l’italià, s’ha de presentar traducció jurada original a l’espanyol del títol universitari i del certificat acadèmic.

Alumnes amb títol universitari oficial fora de la Unió Europea

 1. Fotocòpia legalitzada original del títol universitari.
 2. Fotocòpia legalitzada original del certificat acadèmic de notes dels estudis universitaris cursats.

* La legalització dels documents ha de realitzar-se al país d’origen per via diplomàtica o, si escau, mitjançant la postil·la del Conveni de la Haia o del Conveni Andrés Bello. 

* Si l’idioma de procedència de la documentació no és l’espanyol, el català, l’anglès, el francès ni l’italià s’ha de presentar traducció jurada original a l’espanyol del títol universitari i del certificat acadèmic.

En tots els casos

 1. Dues fotografies de mida carnet.
 2. Fotocòpia del DNI o el passaport.
 3. Currículum actualitzat.

Reserva i matrícula

L’alumne que en acabar el període de selecció sigui escollit per fer el Màster, haurà de formalitzar la matrícula a la Secretaria de la Facultat de Medicina de l’edifici del Campus Sant Cugat ubicat a l’adreça següent:

Contacte

Raquel Pérez
r.perez@uic.es 
+34 93 504 20 00
Campus Sant Cugat
Josep Trueta, s/n
08195, Sant Cugat del Vallès
Tel. 93 504 20 00