Postgrau en Infermeria Quirúrgica

Tipus de programa
Diplomatures de postgrau
Durada
des del 03-10-2022 al 29-07-2023
Crèdits
30 ECTS
Preu
101,00€ / ECTS x 30 = 3.030,00€. *Preus corresponents a l’any acadèmic 2022-2023.
Places
20
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis i equip docent
 • Convocatòries d'admissió
 • Sessions informatives
 • Requisits d'admissió
 • Beques i finançament

Objectius

L’objectiu principal d’aquest postgrau és aconseguir l’excel·lència en la competència bàsica i la professionalitat de la infermeria perioperatòria.

Objectius específics
 1. Ampliar i desenvolupar els teus coneixements i habilitats per oferir una atenció integral i de qualitat al pacient quirúrgic.

 2. Aconseguir una competència professional avançada en l’àrea quirúrgica.

 3. Formar en l’excel·lència el màxim nombre de professionals perioperatoris.

Perfil d'ingrés

 • Titulats en Infermeria interessats a exercir professionalment en l’àrea quirúrgica.

Acreditació acadèmica

 • Diploma de Postgrau en Infermeria Quirúrgica, Anestèsia, Reanimació i Teràpia del Dolor per la Universitat Internacional de Catalunya.

Presentació

L’evolució de la cirurgia, l’anestèsia, la reanimació i la teràpia del dolor juntament amb la implementació de noves tecnologies converteixen l’àrea quirúrgica en un àmbit d’alta complexitat. Els professionals de la infermeria han de respondre a aquesta nova realitat mitjançant una formació sòlida, específica i continuada per desenvolupar amb competència les tasques d’aquesta àrea.

Aquest programa de Postgrau en Infermeria Avançada, ofert conjuntament amb l’Hospital General de Catalunya (HGC), t’ajudarà a aconseguir les competències imprescindibles i necessàries per exercir professionalment en l’àmbit de la infermeria perioperatòria.

Pla d'estudis i assignatures 2022-2023

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Mòdul LBS Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1
Mòdul Pràctic: Anestèsia Tipus: OB Període: Anual ECTS: 3
Mòdul Pràctic: Quiròfan Tipus: OB Període: Anual ECTS: 14
Mòdul Teòric. Processos d'Atenció d'Infermeria Quirúrgica en les Diferents Especialitats Tipus: OB Període: Anual ECTS: 9
Mòdul Teòric. Processos d'Atenció d'Infermeria en Anestèsia, Reanimació i Teràpia del Dolor Tipus: OB Període: Anual ECTS: 3
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Convocatòries d'admissió

Últimes places: pujada de documentació fins al 23 de setembre.

 

Convocatòria 2: MARÇ

Termini per lliurar els documents: 24 de març

Comunicació dels resultats: 31 de març

Data límit per reservar la plaça: 21 de març

Convocatòria 3: MAIG

Termini per lliurar els documents: 19 de maig

Comunicació dels resultats: 26 de maig

Data límit per reservar la plaça: 9 de juny

Convocatòria 4: JULIOL

Termini per lliurar els documents:  21 de juliol

Comunicació dels resultats: 28 de juliol

Data límit per reservar la plaça:  11 d’agost

Sessions informatives

Requisits d'admissió

Criteris d’admissió

Titulats en Infermeria

S’estudiaran els casos d’alumnes procedents d’altres titulacions de ciències de la salut, i caldrà cursar complements de formació si la Comissió d’Admissions ho considera oportú. També s’estudiaran els casos d’alumnes procedents d’altres titulacions d’accés, segons la normativa i la titulació cursada.

 

És imprescindible estar col·legiat i disposar de l’homologació del títol en casos d’alumnes estrangers. 

Beques i finançament

Preu

2.940€ (98 € / ECTS)*

* Preu subjecte a possibles variacions