Actualització en Patologia Oral Online

Tipus de programa
Cursos d'especialització
Durada
des del 01-03-2022 al 05-04-2022
Crèdits
1 ECTS
Preu
200,00€ / ECTS x 1 = 200,00€. *Preus corresponents a l’any acadèmic 2021-2022.
Places
Limitada
Horari
De 20.30h a 23.00h (hora espanyola)
Language
Castellà (idioma secundari: anglès)
 • Inici
 • Programa
 • Prerequisits i admissió

Proposem un acostament senzill i pràctic a la Medicina Oral amb la finalitat de capacitar els assistents per identificar, diagnosticar i ocupar-se de les alteracions més freqüents que poden aparèixer en la cavitat oral.

Objectius

Proporcionar a l’alumne les eines d’aprenentatge necessàries per al diagnòstic i tractament tant de les lesions de la mucosa oral com de les lesions òssies i glandulars; així com adquirir habilitats en la presa de biòpsies dels trastorns potencialment malignes de la mucosa oral entre la població, familiaritzar-se amb els mètodes de diagnòstic per imatge i de la seva interpretació.

Competències que ha d’adquirir l’alumne

 • Diferenciar el que és normal del que és patològic.
 • Detectar l’existència de patologies.
 • Diferenciar els processos banals dels que no ho són.
 • Enquadrar la patologia observada segons el quadre clínic.
 • Ser capaços de realitzar biòpsies simples en la cavitat oral.
 • Interpretar els resultats de les proves de diagnòstic per imatge.
 • Tractar els pacients susceptibles d’això i avaluar correctament els pacients que han de ser derivats.
 • Disposar d'un protocol d'actuació en pacients amb patologia oral.

Coordinadors

 • Dr. Victor Gil

A qui es dirigeix

El curs està dirigit a Graduats / Llicenciats en Odontologia, Metges Estomatòlegs i estudiants de Màster i Postgrau.

Section

Programa

Mòdul I

 • Lesions mucoses.

 • Nous mètodes diagnòstics         

Mòdul II

 • Lesions mucoses.

 • Nous mètodes diagnòstics

Mòdul III

 • Lesions òssies i diagnòstic per imatge

Mòdul IV

 • Patologia de glàndules salivals

Mòdul V

 • Teoria sobre anatomia, lesions biopsiables, tècniques de biòpsia i sutura

Pla d'estudis i assignatures 2021-2022

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Actualització en Patologia Oral Online Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 1
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Professors

 • Dr. Víctor Gil
 • Dr. Alejandro Mazarro
 • Dra. Araceli Martínez
 • Dra.Lidia Darder

 

Prerequisits i admissió

 • Estar en possessió del títol de Grau / Llicenciatura en Odontologia o Medicina (especialitat estomatologia), o estar cursant Màster o Postgrau.