Cirurgia Avançada en Implantologia i Regeneració Òsea. Curs Teòric-Pràctic en Model Cadàver

Tipus de programa
Cursos d'especialització
Durada
2 semestres
Crèdits
2 ECTS
Preu
775,00 € / ECTS x 2 = 1.550,00 €* (1r curs 2019-2020) *Subjecte a revisió cada any
Places
24
 • Inici
 • Programa
 • Prerequisits i admissió
 • Beques i finançament
 • Contacte

El tractament implantològic permet recuperar l’estètica i la funció de les dents perdudes i dels teixits que les envolten.

Gràcies a l’avenç científic, la implantologia moderna ha permès augmentar la qualitat dels tractaments que es proporcionen al pacient, de manera que es disminueixen els temps terapèutics, es minimitza la morbiditat del tractament i es milloren els resultats estètics de les restauracions. Tanmateix, sovint, el clínic s’enfronta a casos amb una disponibilitat òssia limitada, la qual cosa dificulta la realització del tractament amb implants.

 

El coneixement de les tècniques implantològiques i periodontals avançades per augmentar la disponibilitat òssia i els teixits tous proporciona al clínic la capacitat, d’una banda, d’abordar els casos clínics més complexos i, de l’altra, de millorar notablement els resultats en tots els casos de l’entorn clínic més habitual. Per això el maneig de les tècniques esmentades s’ha tornat pràcticament indispensable. 

Objetius

L’objectiu del curs és proporcionar a odontòlegs i cirurgians maxil·lofacials les capacitats teòriques i, sobretot, pràctiques per dur a terme les tècniques de reconstrucció òssia, de teixits tous i de cirurgia implantològica més avançada.

Competencies que l'alumne ha d'adquirir

 • Conèixer exhaustivament l’anatomia quirúrgica de l’àrea maxil·lofacial.
 • Conèixer les tècniques quirúrgiques de col·locació d’implants en situacions d’escassa disponibilitat òssia en associació amb tècniques d’augment ossi i de teixit tou.
 • Fer el diagnòstic i el tractament de les recessions gingivals amb tècniques de penjalls avançats i rotats associats a empelts de teixits connectiu.
 • Aplicar a la pràctica els coneixements esmentats. 

Patrocina

Klockner

Coordinadors:

 • Dr. José Nart
 • Dr. Matteo Albertini 
Section

Sessions teòriques

 • Diagnòstic i pla de tractament en el pacient amb disponibilitat òssia reduïda.
 • Tipus de defectes ossis.
 • Principis de la regeneració òssia.
 • Tipus d'empelts i biomaterials en implantologia.
 • Cicatrització òssia i cicatrització alveolar.
 • Tècniques de preservació alveolar i de la vora òssia.
 • Implants immediats postextracció.
 • Tècniques de regeneració òssia guiada amb membranes i empelts.
 • Tècnica d'elevació de la base del si maxil·lar amb abordatge crestal.
 • Tècnica d'elevació de la base del si maxil·lar amb abordatge lateral.
 • Implants angulosos en casos de disponibilitat òssia reduïda.
 • Tècnica de corticotomia expansiva (split crest).
 • Tècniques quirúrgiques avançades en el sector anterior.
 • Cirurgia plàstica periodontal aplicada als implants, maneig de teixits tous.
 • Periimplantitis: prevenció, diagnòstic i tractament.

Sessions pràctiques sobre espècimen cadavèric humà criopreservat: Part 1 

 • Col·locació d'implants postextracció associats a la preservació de la cresta òssia amb membranes i biomaterials.
 • Tècniques de regeneració òssia guiada amb membranes / biomaterials i osteo-pins.
 • Creació de defectes ossis i successiva regeneració dels defectes amb tècniques de regeneració òssia guiada amb membranes i osteo-pins.
 • Augment horitzontal amb tècnica split crest i mantenidors d'espai.
 • Tècnica d'elevació de la base del si maxil·lar amb osteòtoms.
 • Tècnica d'elevació de la base del si maxil·lar amb abordatge lateral.
 • Tècniques de col·locació d'implants pterigoides. 

Sessions pràctiques sobre espècimen cadavèric humà criopreservat: Part 2 

 • Tècniques d'augment de teixits tous amb teixit connectiu autòleg i xenoempelts.
 • Presa d'empelt de teixit connectiu del paladar/tuberositat maxil·lar.
 • Augment de teixit tou amb tècnica inlay/onlay/pouch.
 • Tècniques de recobriment radicular amb penjalls avançats i rotats associats a empelts de teixit connectiu.
 • Tècniques de recobriment radicular en túnel

Pla d'estudis i assignatures 2019-2020

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Cirurgia Avançada en Implantologia i Regeneració Òsea. Curs Teòric-Pràctic en Model Cadàver Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 2
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Professors

 • Dr. José Nart
 • Dr. Matteo Albertini
 • Dr. Antonio Baruffaldi
 • Dr. Giorgio Stroppa
 • Dr. Jaume Mestres
 • Dr. Vicente Platón
 • Dr. Canolich Vaamonde
 • Dra. Mireia Martí

Prerequisits i admissió

Requisits d’accés

Ser odontòleg o cirurgia maxil·lofacial. La prioritat d’accés serà segons l’ordre d’inscripció.

Beques i finançament

Beques

Segons el programa escollit, l’alumne podrà consultar totes les beques i els ajuts disponibles. Per a més informació, s’ha de dirigir a l’àrea corresponent.

Finançament

UIC Barcelona manté acords de col·laboració amb diferents entitats bancàries per facilitar el finançament del curs en condicions preferents. Si us plau, reviseu els terminis i les condicions per a l’any acadèmic en curs en el document següent:

Descomptes

5 % de descompte per a membres d’Alumni. 

Contacte

Cristina Junquera
Paola Lago

+34 93.504.20.00
infodonto@uic.es