Curs Intensiu d' Odontopediatria

Tipus de programa
Cursos d'especialització
Durada
11 to 15 January 2021
Crèdits
5 ECTS
Preu
400,00€ / ECTS x 5 = 2.000,00€. *Preus corresponents a l’any acadèmic 2021-2022.
Places
Limitada
Horari
De 9.00 h a 20.00 h
Idioma
Castellà (idioma secundari: anglès)
 • Inici
 • Programa
 • Prerequisits i admissió

Aquest títol va dirigit a llicenciats que vulguin saber quins són els tractaments més freqüents en el pacient pediàtric i com fer-ne un diagnòstic. 

Objectius

 1. Valorar de manera integral el pacient infantil.
 2. Fer un diagnòstic correcte.
 3. Planificar el tractament.
 4. Establir un protocol preventiu.
 5. Incorporar les tècniques de la gestió de la conducta per fer tractaments amb excel·lència.
 6. Decidir protocols d’actuació correctes per tractar el pacient en el mínim temps possible.

Competències que ha d'adquirir l'alumne

L’alumne estarà preparat per fer un bon diagnòstic i un pla de tractament posterior.

 

A qui s'adreça. Perfil d'ingrés

 • Llicenciats/graduats en Odontologia, metges estomatòlegs.

Coordinadora del curs

 • Dra. Teresita Patricia Martínez
 • Dr. Francisco Guinot

 

Section

Agenda

Dilluns 28 de febrer del 2022

9.00-14.00 h – Presentació del curs i història clínica (Dra. Patricia Martínez)

- Importància de la història clínica

- Història clínica en odontopediatria

- Importància del motiu de consulta de la història clínica

- Normes legals

- Diagnòstic

- Planificació del tractament

16.00-20.00 h – Anestèsia i aïllament (Dra. Patricia Martínez)

- Anestèsia local en odontopediatria

- Objectius de l’anestèsia local

- Mecanisme d’acció

- Tipus d’anestèsics locals

- Utilització del vasoconstrictor

- Dosis

- Tècniques d’anestèsia local

- Interaccions farmacològiques dels anestèsics locals

- Complicacions de l’anestèsia local

- Aïllament del camp en odontopediatria       

- Aïllament absolut

  - Tècniques de col·locació

- Avantatges del dic de goma

- Aïllament relatiu

 

19.00-20.00 h – Pràctiques en tipodont (Dra. Patricia Martínez)

Dimarts 1 de març del 2022

9.00-14.00 h – Tractaments endodòntics en dentició temporal

(Dra. Sandra Sáez)

- Introducció als tractaments pulpars. Diagnòstic i pla de tractament

- Pulpotomia en dentició temporal: definició. Indicacions. Contraindicacions

- Materials més utilitzats: formocresol. Biodentine. MTA. Altres

- Procediment clínic

- Pulpectomies en dentició temporal: definició. Indicacions. Contraindicacions

- Materials més utilitzats

- Procediment clínic

16.00-20.00 h – Pràctiques en clínica (Dra. Sara Vilella)

Dimecres 2 de març del 2022

9.00-11.30 h – Maneig de la conducta

(Dr. Francisco Guinot)

- Maneig de conducta bàsic

- Comunicatiu

- Control de veu

- Comunicació no verbal

- Dir, mostrar, fer

- Reforç positiu

- Distracció

- Presència dels pares

- Maneig de conducta avançat

- Mà sobre boca

- Immobilització

- Sedació

11.30-14.00 h – Exodòncia (Dra. Patricia Martínez)

- Estat actual de l’exodòncia

- Indicacions, contraindicacions

- Actuació davant l’exodòncia

16.00-20.00 h – Pràctiques en laboratori. Pulpotomia i col·locació de corones d’acer

  (Dra. Cristina Requena)

Dijous 3 de març del 2022

9.00-14.00 h – Traumatismes en dentició temporal

(Dra. Isabel Chung)

- Introducció als traumatismes (aspectes etiològics)

- Classificació

- Lesions dels teixits durs i de la polpa

- Lesions dels teixits periodontals

- Lesions de la geniva o de la mucosa bucal

- Lesions de l’os de sosteniment

- Història clínica i exploració

- Tractaments de les fractures de corona

- Infracció

- Fractura d’esmalt

- Fractura d’esmalt i dentina

- Fractures complicades

- Fractures d’arrel

- Fractures de corona i arrel

- Luxacions

- Tractament de les luxacions

- Concussió

- Subluxació

- Luxació intrusiva

- Extrusió

- Luxació lateral

- Avulsió

16.00-20.00 h – Pràctiques en clínica (Dra.  Isabel Chung)

Divendres 4 de març del 2022

9.00-12.00 h – Mantenidors d’espai

(Dra. Patricia Martínez)

- Concepte de l’espai

- Necessitats de conservar l’espai

- Hàbits que augmenten o disminueixen l’espai

- Planificació per conservar l'espai

12.00-14.00 h – Hipomineralització incisivomolar (Dra. Patricia Martínez)

- Introducció

- Diagnòstic

- Classificació

- Tractaments

15.00-19.00h – Pràctica en clínica (Dra. Claudia Lluch

Pla d'estudis i assignatures 2021-2022

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Curs Intensiu d' Odontopediatria Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 5
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Professors

Dra. Isabel Chung, Dr. Francisco Guinot, Dra. Claudia Lluch, Dra. Teresita Patricia Martínez, Dra. Cristina Requena, Dra. Sandra Sáez, Dra. Sara Vilella.

 

Prerequisits i admissió

 • Estar en possessió del títol de Grau/Llicenciatura en Odontologia o Medicina (especialitat Estomatologia).