Curs Intensiu d' Odontopediatria

Tipus de programa
Cursos d'especialització
Durada
11 to 15 January 2021
Crèdits
5 ECTS
Preu
400,00 € / ECTS x 5 = 2.000,00 €* (1r curs 2020-2021) *Subjecte a revisió cada any
Places
10
Horari
De dilluns a divendres de 9 a 20h
 • Inici
 • Programa
 • Prerequisits i admissió
 • Beques i finançament
 • Contacte

Aquest títol va dirigit a llicenciats que vulguin saber quins són els tractaments més freqüents en el pacient pediàtric i com fer-ne un diagnòstic. 

Objectius

 1. Valorar de manera integral el pacient infantil.
 2. Fer un diagnòstic correcte.
 3. Planificar el tractament.
 4. Establir un protocol preventiu.
 5. Incorporar les tècniques de la gestió de la conducta per fer tractaments amb excel·lència.
 6. Decidir protocols d’actuació correctes per tractar el pacient en el mínim temps possible.

Competències que ha d'adquirir l'alumne

L’alumne estarà preparat per fer un bon diagnòstic i un pla de tractament posterior.

 

A qui s'adreça. Perfil d'ingrés

 • Llicenciats/graduats en Odontologia

Coordinadora del curs

 • Dra. Teresita Patricia Martínez
Section

Programa del curs

 • Presentació del curs i història clínica. 
 • Anestèsia i aïllament del camp operatori.
 • Tractaments pulpars en dentició temporal.
 • Gestió de la conducta del pacient pediàtric.
 • Hipomineralització incisivomolar.
 • Traumatismes en dentició temporal.
 • Exodòncia i mantenidors d’espai.
 • Pràctiques en laboratori. Pulpotomies i col·locació de corones d’acer. 
 • Pràctiques en clínica amb pacients pediàtrics.

Dilluns

1. Presentació del curs i història clínica

 • Importància de la història clínica
 • Història clínica en odontopediatria
 • Importància del motiu de la consulta de la història clínica
 • Normes legals
 • Diagnòstic
 • Planificació del tractament

2. Anestèsia i aïllament 

 • Anestèsia local en odontopediatria
  • Objectius de l’anestèsia local
  • Mecanisme d’acció
  • Tipus d’anestèsics locals
  • Utilització del vasoconstrictor
  • Dosi
  • Tècniques d’anestèsia local
  • Interaccions farmacològiques dels anestèsics locals
  • Complicacions de l’anestèsia local

3. Aïllament del camp en odontopediatria

 • Aïllament absolut
  • Tècniques de col·locació
  • Avantatges del dic de goma
  • Aïllament relatiu

4. Pràctiques en tipodont 

Dimarts

5. Tractaments endodòntics en dentició temporal

 • Introducció als tractaments pulpars. Diagnòstic i pla de tractament
 • Pulpotomia en dentició temporal: definició, indicacions, contraindicacions
  • Materials més utilitzats: formocresol, sulfat fèrric, MTA i altres
  • Procediment clínic
  • Pulpectomies en dentició temporal: definició, indicacions, contraindicacions
 • Pulpectomies en dentició temporal: definició, indicacions, contraindicacions
  • Materials més utilitzats
  • Procediment clínic
 • Pràctiques en clínica

Dimecres

6. Gestió de la conducta

 • Gestió de conducta bàsic
  • Comunicació
   • Control de veu
   • Comunicació no verbal
   • Dir, mostrar, fer
   • Reforç positiu
   • Distracció
   • Presència dels pares
 • Gestió de conducta avançat
  • Mà sobre boca
  • Immobilització
  • Sedació

7. Hipomineralització de l’incisiu molar 

 • Introducció
 • Diagnòstic
 • Classificació
 • Tractaments

8. Pràctiques en laboratori. Pulpotomia i col·locació de corones d’acer 

Dijous 

9. Traumatismes en dentició temporal

 • Introducció als traumatismes (aspectes etiològics)
 • Classificació
  • Lesions dels teixits durs i de la polpa
  • Lesions dels teixits periodontals
  • Lesions de la geniva o de la mucosa bucal
  • Lesions de l’os de suport
 • Història clínica i exploració
 • Tractaments de les fractures de corona
  • Infracció
  • Fractura d’esmalt
  • Fractura d’esmalt i dentina
  • Fractures complicades
 • Fractures d’arrel
 • Fractures de corona i arrel
 • Luxacions
 • Tractament de les luxacions
  • Concussió
  • Subluxació
  • Luxació intrusiva
  • Extrusió
  • Luxació lateral
  • Avulsió

Divendres

10. Exodòncia

 • Estat actual de l’exodòncia
 • Indicacions, contraindicacions
 • Actuació davant de l’exodòncia

11. Conservació de l’espai

 • Concepte de l’espai
 • Necessitats de conservar l’espai
 • Hàbits que augmenten o disminueixen l’espai
 • Planificació per conservar l’espai

12. Pràctica en clínica

Pla d'estudis i assignatures 2020-2021

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Curs Intensiu d' Odontopediatria Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 5
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Professors

Dra. Isabel Chung, Dr. Francisco Guinot, Dra. Claudia Lluch, Dra. Teresita Patricia Martínez, Dra. Cristina Requena, Dra. Sandra Sáez, Dra. Sara Vilella.

 

Prerequisits i admissió

Prerequisits d'admissió

 • Llicenciats/Graduats en Odontologia.

 

Beques i finançament

Descomptes

5% de descompte per membres Alumni

Contacte

Informació i admissions

Sra. Cristina Junquera
Sra. Paola Lago

(+34) 93 504 20 00
infodonto@uic.es