Hands-On Cadaver Intensive Course in Orthognathic Surgery and Ancillary Procedures

Tipus de programa
Cursos d'especialització
Durada
2 semestres
Crèdits
2 ECTS
Preu
1.500,00 € / ECTS x 2 = 3.000,00 €* (1r curs 2019-2020) *Subjecte a revisió cada any
Places
20
 • Inici
 • Programa
 • Prerequisits i admissió
 • Beques i finançament
 • Contacte

El tractament de la deformitat dentomaxil·lofacial amb cirurgia ortognàtica ha experimentat una profunda revolució en els últims anys. L’abast i, per tant, els objectius d’aquest tipus de cirurgia s’han redefinit per cobrir els tres pilars bàsics següents:

 1. La correcció de la maloclusió subjacent i la discrepància de les bases òssies.
 2. La gestió de les vies aèries superiors.
 3. L’harmonització de l’estètica facial. 

Actualment no hi ha cap programa universitari d’educació contínua nacional o internacional en aquest camp. Aquest curs pràctic té per objectiu proporcionar als participants informació pràctica i completa de totes les tècniques de l’àmbit de la cirurgia ortognàtica, inclosos els procediments auxiliars per optimitzar els resultats estètics. Per aconseguir-ho, s’ha dissenyat un curs eminentment pràctic sobre caps de cadàvers crioconservats.

 

 Partner

osetomed

eacmfs

 

Coordinadors

Dr. Federico Hernández Alfaro

Dra. Adaia Valls

Destinataris

Aquest curs va dirigit a estudiants i especialistes, nacionals i internacionals, en cirurgia oral i maxil·lofacial que vulguin ampliar els coneixements en cirurgia ortognàtica. 

D’acord amb els criteris de la direcció del programa, s’admetrà o no un candidat amb una formació diferent.

Competències i aprenentatges que adquiriran els estudiants

1. Coneixements teoricopràctics en osteotomies maxil·lars:

 • Osteotomia Le Fort I d’una peça
 • Osteotomia Le Fort I de tres o quatre peces
 • SARPE
 • Tècniques mínimament invasives (“tècnica Twist”, segons  Dr. Hernández Alfaro)

2. Coneixements teoricopràctics en osteotomies mandibulars:

 • Osteotomia sagital
 • Osteotomia segmentària anterior (frontblock)
 • Genioplàstia
 • Chin wing
 • Condilectomia interna i externa
 • Fixació interna rígida: el nostre protocol
 • Com abordar possibles complicacions
 • Osteotomies cigomàtiques:
 • Osteotomia “en sandvitx”

3. Coneixements teoricopràctics en tècniques d’optimització d’harmonia facial:

 • Rinoplàstia.
 • Transposició de les bosses de greix bucal.
 • Lipoescultura facial.

4. Coneixements teoricopràctics en ortodòncia accelerada:

 • Corticotomies
 • Miniplaques ortopèdiques

Objectius

 1. Repassar l’anatomia clínica rellevant per al tractament de les deformitats dentomaxil·lofacials.
 2. Repassar i executar totes les tècniques contemporànies de la cirurgia ortognàtica.
 3. Repassar i executar totes les tècniques contemporànies en l’optimització de l’estètica facial en el context de la cirurgia ortognàtica.
 4. Repassar i executar les tècniques contemporànies bàsiques de l’ortodòncia accelerada.
 5. Proporcionar informació actualitzada sobre les tècniques quirúrgiques en aquest camp de coneixement.

 

Section

Programa

Primer dia

Horari

Tema

Coordinació i personal docent 

9:00 h - 9:15 h

 • Benvinguda
 • Introducció a la sala de dissecció
 • Dr. Aboul-Hosn
 • Dr. Hernández Alfaro
 • Dra. Valls
 • Dra. Ventura

9:15 h - 11:30 h 

 • Osteotomies maxil·lars (LeFort I, segmentades, SARPE, tècnica Twist)
 • Dr. Aboul-Hosn
 • Dr. Hernández Alfaro
 • Dra. Valls
 • Dra. Ventura

11:30 h - 12:00 h

Pausa de cafè

 

12:00 h - 14:00 h

Osteotomia malar.

Procediments auxiliars amb la millora estètica (transposició de bosses de Bichat, lipoestructura).

 

 

 • Dr. Aboul-Hosn
 • Dr. Hernández Alfaro
 • Dra. Valls
 • Dra. Ventura

14:00 h - 15:30 h

Pausa per dinar

 

15:30 h - 18:00 h

 • Ortodòncia accelerada: corticotomies. 
 • Miniplaques ortopèdiques
 • Fixació interna rígida: el nostre protocol
 • Dr. Aboul-Hosn
 • Dr. Hernández Alfaro
 • Dra. Valls
 • Dra. Ventura

 

Segon dia

Horari

Tema

Coordinació i personal docent 

9:00 h - 11:30 h

 • Osteotomies mandibulars (sagital, tècnica de Loncle modificada, vertical, frontblock, SARME, osteotomia de la línia mitjana per a constricció, genioplàstia -horitzontal i vertical-, chin wing).
 • Millor estètica per al contorn de la mandíbula.
 • Dr. Guijarro
 • Dr. Hernández Alfaro
 • Dra. Sieira
 • Dra. Valls
 • Dra. Ventura

11:30 h - 12:00 h

Pausa de cafè

 

12:00 h - 14:00 h

 • Condilectomia intraoral/ extraoral
 • Com abordar possibles complicacions
 • Dr. Guijarro
 • Dr. Hernández Alfaro
 • Dra. Sieira
 • Dra. Valls
 • Dra. Ventura

14:00 h - 15:30 h

Dinar

 

15:30 h - 18:00 h

 • Procediments auxiliars per a la millora estètica del nas (rinoplàstia)
 • Pràctiques lliures (lífting facial i de coll...)
 • Dr. Guijarro
 • Dr. Hernández Alfaro
 • Dr. Masià
 • Dra. Valls
 • Dra. Ventura

 

Pla d'estudis i assignatures 2019-2020

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Hands-On Cadaver Intensive Course in Orthognathic Surgery and Ancillary Procedures Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 2
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Professors

Dra. Natalia Ventura, Dr. Federico Hernández Alfaro, Dr. Samir Aboul-Hosn, Dr. Ramón Sieira, Dra. Adaia Valls, Dr. Jorge Masià, Dra. Raquel Guijarro.

Prerequisits i admissió

Prerequisits d'admissió

Ser resident o especialista de cirurgia oral o maxil·lofacial.

Comprensió oral en anglès (nivell B2 o superior).

Beques i finançament

Descomptes

5% de descompte per membres Alumni

Contacte

Informació i admissions

Sra. Cristina Junquera

Sra. Paola Lago

+34 935 042 000

infodonto@uic.es