Curs Intensiu Teòric sobre Autotransplant Dental i Reimplant Intencional

Tipus de programa
Cursos d'especialització
Durada
19-11-2021
Crèdits
1 ECTS
Preu
450,00€ / ECTS x 1 = 450,00€. *Preus corresponents a l’any acadèmic 2021-2022.
Places
Limitada
Horari
De 10.00 h a 20.00 h
Idioma
Castellà (idioma secundari: anglès)
 • Inici
 • Programa
 • Prerequisits i admissió

L’autotrasplantament dental i el reimplant intencional comencen a ser alternatives terapèutiques conegudes i d’ús cada vegada més freqüent en la nostra pràctica clínica. A més a més, aquesta tècnica ha patit una revolució en l’última dècada a causa dels avenços en la tecnologia mèdica 3D i en la regeneració tissular.

Si bé hi ha literatura que avala aquests tractaments, hi ha un buit en l’àmbit formatiu. L’objectiu d’aquest curs és oferir els coneixements necessaris i la posada al dia dels avenços tècnics per a la pràctica de l’autotrasplantament dental i reimplant intencional, tant per a l’odontòleg general com per a l’especialista.

Objectius del curs 

 • Aprendre els fonaments bàsics i els protocols clínics emparats per la literatura de totes dues tècniques.
 • Dotar els odontòlegs de les eines diagnòstiques i terapèutiques adequades al camp de l’autotrasplantament dental i el reimplant intencional.
 • Aprendre la importància de la planificació 3D i l’ús de fèrules per a la tècnica d’autotrasplantament dental i reimplant intencional.

Competències que ha d’adquirir l’alumne

 • Aprendre les diferents alternatives terapèutiques davant la dent desnonada.
 • Conèixer els conceptes bàsics de traumatologia dental i les conseqüències de l’avulsió per trauma.
 • Tenir una pinzellada cronològica de la història del trasplantament i autotrasplantament dental.
 • Conèixer les diferències i les indicacions de l’autotrasplantament dental (tant en àpex obert com en tancat) i del reimplant intencional.
 • Aprendre a triar les tècniques adequades per a cada situació clínica.
 • Dominar els fonaments biològics de totes dues tècniques.
 • Obtenir una anàlisi de la literatura, tant clàssica com moderna, de totes dues tècniques; pronòstic, criteris d’èxit i fracàs, metodologia i resultats.
 • Manejar i aplicar el CBCT com a eina bàsica i necessària per a la planificació de l’autotrasplantament dental.
 • Aplicar els biomaterials en el camp de l’autotrasplantament dental i el reimplant intencional.
 • Conèixer el protocol quirúrgic i restaurador de l’autotrasplantament dental (tant en pacients en creixement com en adults) i del reimplant intencional.

A qui es dirigeix

Odontòlegs generals, endodontistes, cirurgians orals i implantòlegs, periodontistes, odontopediatres i ortodontistes.

 

Coordinadors del curs

 • Dr. Federico Hernández Alfaro
 • Dr. Ernest Lucas
 • Dr. Marc Llaquet 
Section

Agenda

El curs té una durada d'un dia. El curs es caracteritza per ser teòric i s'abordaran totes les diferents tècniques (autotrasplantament dental i reimplantació intencional).

L’alumne ha de preparar-se les sessions teòriques prèviament seguint les directrius del professorat que facilitarà les fonts bibliogràfiques o el material d’estudi.

La jornada es realitzarà en línia.

Divendres 19 de novembre de 2021 (en línia)

10.00-10.15 h 

Presentació

 • Dr. Federico Hernández Alfaro

10.15-11.30 h

Fonaments teòrics i protocols clínics sobre traumatologia dental

Introducció a l'autotrasplantament dental i reimplantació intencional

 • Estat de la qüestió: implantologia i endodòncia del segle XXI
 • Fonaments biològics de l'autotrasplantament dental i reimplantació intencional
 • Pinzellada històrica sobre l'autotrasplantament dental
 • Literatura contemporània sobre autotrasplantament dental
 • Criteris d'èxit
 • Indicacions i pla de tractament

TEORIA: Dr. Ernest Lucas i Dr. Marc Llaquet

11.30-14.00 h

Autotrasplantament dental en pacients en creixement (àpex obert). Protocols i casos clínics step by step

 • Dr. Ernest Lucas i Dr. Marc Llaquet

14.00-15.00 h

Pausa

15.00-17.00 h

Autotrasplantament dental en pacients adults (àpex tancat). Protocols i casos clínics step by step

 • Dr. Ernest Lucas i Dr. Marc Llaquet

17.00-17.30 h

Pausa

17.30-19.00 h

Reimplantació intencional. Indicacions i protocols clínics

 • Dr. Ernest Lucas i Dr. Marc Llaquet

19.00-19.30 h

Extrusió quirúrgica com a alternativa a l'allargament de corona en el sector anterior. Indicacions i protocols clínics

 • Dr. Ernest Lucas i Dr. Marc Llaquet

19.30-20.00 h

Preguntes i discussió

Pla d'estudis i assignatures 2021-2022

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Curs Intensiu Teòric sobre Autotransplant Dental i Reimplant Intencional ( Online) Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 1
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Professors

 • Dr. Federico Hernández-Alfaro, Dr. Ernest Lucas, Dr. Marc Llaquet

 

Prerequisits i admissió

Prerequisits d’admissió

Ser odontòleg, cirurgià oral i/o cirurgià oral i maxil·lofacial