Curs Intensiu Teòric sobre Autotransplant Dental i Reimplant Intencional

Tipus de programa
Cursos d'especialització
Durada
2 semestres
Crèdits
1 ECTS
Preu
450,00 € / ECTS x 1 = 450,00 €* (1r curs 2020-2021) *Subjecte a revisió cada any
Places
30
 • Inici
 • Programa
 • Prerequisits i admissió
 • Beques i finançament
 • Contacte

L’autotrasplantament dental i el reimplant intencional comencen a ser alternatives terapèutiques conegudes i d’ús cada vegada més freqüent en la nostra pràctica clínica. A més a més, aquesta tècnica ha patit una revolució en l’última dècada a causa dels avenços en la tecnologia mèdica 3D i en la regeneració tissular.

Si bé hi ha literatura que avala aquests tractaments, hi ha un buit en l’àmbit formatiu. L’objectiu d’aquest curs és oferir els coneixements necessaris i la posada al dia dels avenços tècnics per a la pràctica de l’autotrasplantament dental i reimplant intencional, tant per a l’odontòleg general com per a l’especialista.

Objectius del curs 

 • Aprendre els fonaments bàsics i els protocols clínics emparats per la literatura de totes dues tècniques.
 • Dotar els odontòlegs de les eines diagnòstiques i terapèutiques adequades al camp de l’autotrasplantament dental i el reimplant intencional.
 • Aprendre la importància de la planificació 3D i l’ús de fèrules per a la tècnica d’autotrasplantament dental i reimplant intencional.

Competències que ha d’adquirir l’alumne

 • Aprendre les diferents alternatives terapèutiques davant la dent desnonada.
 • Conèixer els conceptes bàsics de traumatologia dental i les conseqüències de l’avulsió per trauma.
 • Tenir una pinzellada cronològica de la història del trasplantament i autotrasplantament dental.
 • Conèixer les diferències i les indicacions de l’autotrasplantament dental (tant en àpex obert com en tancat) i del reimplant intencional.
 • Aprendre a triar les tècniques adequades per a cada situació clínica.
 • Dominar els fonaments biològics de totes dues tècniques.
 • Obtenir una anàlisi de la literatura, tant clàssica com moderna, de totes dues tècniques; pronòstic, criteris d’èxit i fracàs, metodologia i resultats.
 • Manejar i aplicar el CBCT com a eina bàsica i necessària per a la planificació de l’autotrasplantament dental.
 • Aplicar els biomaterials en el camp de l’autotrasplantament dental i el reimplant intencional.
 • Conèixer el protocol quirúrgic i restaurador de l’autotrasplantament dental (tant en pacients en creixement com en adults) i del reimplant intencional.

A qui es dirigeix

Odontòlegs generals, endodontistes, cirurgians orals i implantòlegs, periodontistes, odontopediatres i ortodontistes.

 

Coordinadors del curs

 • Dr. Federico Hernández Alfaro
 • Dr. Ernest Lucas
 • Dr. Marc Llaquet 
Section

Programa del curs

 • Fonaments teòrics i protocols clínics sobre traumatologia dental
 • Introducció a l’autotrasplantament dental i reimplant intencional
  • Estat de la qüestió: Implantologia i endodòncia del segle XXI
  • Fonaments biològics de l’autotrasplantament dental i reimplant intencional
  • Pinzellada històrica sobre l’autotrasplantament dental
  • Literatura contemporània sobre autotrasplantament dental
  • Criteris d’èxit
  • Indicacions i pla de tractament
 • Autotrasplantament dental en pacients en creixement (àpex obert). Protocols i casos clínics pas a pas.
 • Autotrasplantament dental en pacients adults (àpex tancat). Protocols i casos clínics pas a pas.
 • Reimplant intencional. Indicacions i protocols clínics.
 • Extrusió quirúrgica com a alternativa a l’allargament de corona en el sector anterior.
 • Indicacions i protocols clínics

El curs té una durada d’una jornada. El curs es caracteritza perquè és teòric, s’hi abordaran totes i cadascuna de les diferents tècniques (autotrasplantament dental i reimplant intencional).

Les sessions teòriques han de ser preparades prèviament per l’alumne seguint les directrius del professorat que en facilitarà les fonts bibliogràfiques o el material d’estudi. Els alumnes disposaran d’un document escrit en què s’expliquen en detall totes les tècniques quirúrgiques que posteriorment es tractaran a les sessions pràctiques.

 

Pla d'estudis i assignatures 2020-2021

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Curs Intensiu Teòric sobre Autotransplant Dental i Reimplant Intencional Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 1
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Professors

 • Dr. Federico Hernández Alfaro
 • Dr. Ernest Lucas
 • Dr. Marc Llaquet
 • Dr. Francesc Abella
 • Dr. José Espona

 

Prerequisits i admissió

Prerequisits d’admissió

Ser odontòleg, cirurgià oral i/o cirurgià oral i maxil·lofacial

Beques i finançament

Descomptes

5% de descompte per membres Alumni

Contacte

Informació i admissions

Sra. Cristina Junquera
Sra. Paola Lago

+34 935 042 000
infodonto@uic.es