Curs en Odontopediatria Integral Avançat

Tipus de programa
Cursos d'especialització
Durada
des del 07-06-2021 al 11-06-2021
Crèdits
4 ECTS
Preu
500,00€ / ECTS x 4 = 2.000,00€. *Preus corresponents a l’any acadèmic 2020-2021.
Places
Limitada
Horari
Del 7 a l'11 de juny 2021. De 10 h a 20 h
Idioma
Castellà (idioma secundari: anglès)
 • Inici
 • Programa
 • Prerequisits i admissió
 • Contacte

Aquest títol va dirigit a llicenciats que vulguin saber els tractament més actuals en el pacient pediàtric i com realitzar un diagnòstic del mateix i dur a terme el tractament.

Objectius del curs

 • Facilitar tots els mitjans per ser capaços d’educar des de l’embaràs i instaurar uns hàbits dietètics i d’higiene des de la concepció. Al seu torn, explicar les diferents estratègies per manejar la conducta de pacients menors de 3 anys, així com la realització d’un bon diagnòstic, pla de tractament i opcions restauradores adequades a la seva edat. 
 • Establir conceptes importants per al diagnòstic i tractaments de dents permanents joves
 • Analitzar el potencial i el mecanisme de reparació i regeneració pulpar, així com les tècniques de desinfecció necessàries per optimitzar aquestes possibilitats.
 • Valorar les indicacions de les restauracions directes i indirectes en dents permanents. 
 • Incorporar les tècniques d’estratificació de dents anteriors.
 • Establir un protocol per a la col·locació de corones estètiques en dents temporals.
 • Establir els principis de la Rehabilitació Neurooclusal (RNO).  

Competències que l’alumne ha d’adquirir

L’alumne estarà preparat per realitzar un bon diagnòstic i un posterior pla de tractament.

A qui es dirigeix

Llicenciats en Odontologia

Coordinadora del curs

Dra. Teresita Patricia Gómez Martínez

Section

Programa del curs

 • Aspectes actuals en l’atenció odontològica a nens menors de 3 anys.
 • Diagnòstic i tractament pulpars en dents permanents joves.
 • Coneixement i indicacions dels biomaterials per a tractaments pulpars en 
 • dents permanents joves.
 • Restauracions estètiques en dents anteriors i posteriors.
 • Indicacions i tècnica de les corones estètiques en dents temporals.
 • Principis de Rehabilitació Neurooclusal.
 • Hands on: Aplicar els coneixements adquirits, i desenvolupar la seva capacitat de resolució de problemes en el tractament de dents permanents joves.
 • Hands on: Restauració classe IV en compòsit.
 • Hands on: Incrustacions. 
 • Hands on: Corones de zirconi en molars i incisius de dents temporals.
 • Hands on: Col·locació de pistes directes en cada maloclusió, ajust d’aquestes en equilibri i tallat selectiu.
 • Ajust d’aparells per a la correcció de classes II en dentició definitiva.
 • Realització d’ajustos oclusals en dentició decídua mitjançant tallat selectiu sobre Models.
 • Dilluns

  Odontologia del nadó

 • Odontologia prenatal   
  • Problemes bucals derivats de l’embaràs   
  •  Pautes d’higiene  
  • Pautes dietètiques durant l’embaràs
 • Preventiva/guia de salut oral
  • Quan s’ha de començar el raspallat
  • Pautes d’higiene en funció del risc de càries
  • Ús del xumet
  • Ús del biberó
  • Higiene oral després de la lactància
 • Lactància materna
  • Suport a la lactància
  • Beneficis
  • Consideracions a nivell bucal
 • Boca del nadó
  • Exploració oral
  • Estructures dentals
  • Erupció dental, seqüència i clínica
  • Anomalies i patologies comunes en nadons
 • Com es tracten els nadons
  • Maneig de conducta (tècniques indicades i contraindicades)
  • Instrumental bàsic
  • Posicions de treball
 • Odontologia del nadó

 • Càries de la primera infància
  • Etiologia
  • Característiques clíniques
  • Diagnòstic
  • Maneig clínic de les lesions
  • Observació pràctica del tractament en nens menors de 3 anys
 • Presentació de casos 
 • Dimarts 

  Tractaments pulpars en dentició permanent

 • Concepte i característiques de les dents permanents joves
  • Característiques anatòmiques
  • Característiques fisiològiques
  • Formació radicular
 • Etiologia de l'afectació pulpar
  • Lesions dentàries traumàtiques
  • Càries
  • Malformacions o hipoplàsia
  • Solc corono-radicular
 • Diagnòstic en dentició permanent jove
  • Història clínica
  • Proves clíniques i complementàries
  • Valoració radiogràfica
  • Exposició pulpar i hemorràgia
  • Factors que dificulten el diagnòstic
 • Objectius del tractament
  • Factors que dificulten el tractament
 • Teràpia pulpar
  • Vital (apicogènesi)
   • Protecció pulpar directa
   • Biopulpectomia parcial superficial o de Cvek
   • Biopulpectomia parcial cervical
  • No vital
   • Revascularització
   • Apicoformació
 • Ciments biocerámicos: MTA i biodentines
  • Propietats ideals dels biomaterials
  • Composició
  • Indicacions clíniques
 • Presentació i discussió de casos clínics en dents permanents joves
 • Hands-on

 • Recobriment pulpar directe (30 min)
  Discutirem casos clínics pas a pas.
 • Biopulpectomia parcial superficial / Biopulpectomia parcial cervical (1 h)
  Practicarem els passos de totes dues tècniques en molars extrets.
 • Apicoformació (2 h 1/2)
  Accés i preparació biomecànica del sistema de conductes radicular. Maneig de ciments bioceràmics.
 • Dimecres

  Restauracions estètiques estratificades

 • Fenòmens òptics en la superfície dental.
 • Característiques òptiques d'esmalt i dentina. Comunicatiu.
 • Influència de l'edat en el color dental.
 • Estratificació anatòmica de compòsit.
 • Estratificació restauracions classe IV de compòsit.
 • Tècniques d'eliminació de taques hipoplàsiques.
 • Tancament de diastemes amb compòsit.
 • Hands-on

 • Restauració classe IV en compòsit.
 • Restauracions indirectes posterios.
 • Criteris de selecció entre reconstrucció directa de resina composta i incrustacions.
 • Factors relacionats amb les peces dentals i restauració.
 • Principis de la preparació cavitària en incrustacions.
 • Concepte de build up.
 • Cimentat de restauracions indirectes posteriors.
 • Hands-on incrustacions. Laboratori
 • Dijous 

  Corones estètiques en dents primàries

 • Importància de les restauracions estètiques.
 • Principis biològics de les restauracions de zircònia.
 • Biocompatibilitat.
 • Salut periodontal.
 • Principis per a la preparació de dents anteriors i posteriors.
 • Selecció de la corona.
 • Ciments bioactius.
 • Cimentat.
 • Seguiment clínic.
 • Revisió de casos de corones de zircònia.
 • Hands-on de corones estètiques NuSmile en dents primàries

  Divendres 

  Rehabilitació Neuro-Oclusal

 • RNO: bases fonamentals.
 • Desenvolupament i evolució natural del sistema estomatognàtic. Concepte de normalitat en funció de l'edat del pacient.
 • Llei Planas de la mínima dimensió vertical.
 • Angle funcional masticatori Planas.
 • Lleis Planas de desenvolupament del sistema estomatognàtic.
 • Principis del diagnòstic funcional.
  • Sobres funcionals.
  • CCP.
  • DCM.
  • Síndrome parafuncional.
 • Estudi de l'oclusió equilibrada, influència de les lleis de Hanau.
 • Tallats selectius en dentició decídua: objectius, indicacions, tècnica.
 • Kois Deprogrammer.
 • Diferenciació clínica dels contactes en RC i PIC. Com podem estudiar-los.
 • Pistes directes en mossegades creuades, classes II i classes III.
 • Hands-on. Pràctica de laboratori

 • Muntatge dels models en articulador semiadaptable.
 • 4 maloclusions muntades:
  • Classe I amb canins bloquejant la mossegada
  • Classe II
  • Classe III
  • Creuada
 • Realització de les pistes directes en cada cas muntat, ajust de les pistes en equilibri i tallat selectiu.
 • Ajust d'aparells per a la correcció de classes II en dentició definitiva.
 • Realització d'ajustos oclusals en dentició decídua mitjançant tallat selectiu sobre models en articulador.

Pla d'estudis i assignatures 2020-2021

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Curs en Odontopediatria Integral Avançat 2ª Edició Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 4
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Professors

Dra. Raquel Torrents, Dra. Mercè Virolés, Dra. Karem Marfisi, Dr. Javier Roldán, Dra. Silvia Yuste, Dr. Jordi Pérez Alarcón.

Prerequisits i admissió

Prerequisits d’admissió

Llicenciats/Graduats en Odontologia.

Contacte

Informació i admissions

Sra. Cristina Junquera
Sra. Paola Lago

Telèfon: 93.504.20.00
infodonto@uic.es