Estratègies per al Maneig de Dents Permanents Joves

Tipus de programa
Cursos d'especialització
Durada
des del 05-02-2021 al 05-02-2021
Crèdits
1 ECTS
Preu
500,00€ / ECTS x 1 = 500,00€. *Preus corresponents a l’any acadèmic 2020-2021.
Places
Limitada
Horari
De 9 h. a 19 h.
Idioma
Castellà (idioma secundari: anglès)
 • Inici
 • Programa
 • Prerequisits i admissió

Presentació

L’ortodòncia interceptiva s’inicia i conclou durant la dentició temporal o mixta. Aquest tipus de tractament és utilitzat regularment per corregir hàbits anormals, que poden interferir en el patró regular de creixement de la cara i maxil·lars. 

Algunes maloclusions que sorgeixen d’hàbits com el de succió del polze es poden corregir per si soles en cessar l’hàbit. Malauradament, en moltes altres ocasions es produeixen maloclusions que requereixen tractament d’ortopèdia, encara que sigui amb aparells simples. Els tractaments interceptius s’orienten, per tant, a la correcció de tota alteració incipient, atès que si no es prenen algun tipus de mesures la maloclusió empitjoraria.

L’ortodòncia interceptiva se centra en la correcció de les alteracions de maloclusió en dentició temporal i mixta independentment de la gravetat del problema o de la mecànica utilitzada. Sense cap dubte, el tractament precoç requereix discernir la necessitat de tractament i el que és més difícil, decidir el moment exacte i oportú de realitzar-lo.

Objectius del curs

 • Capacitar l’alumne per diagnosticar els problemes dentofacials en el pacient pediàtric i avaluar quan tractar-los.
 • Realitzar uns registres diagnòstics correctes.
 • Fotografia dental, el millor mètode diagnòstic per incorporar a la clínica.
 • Formació i experiència en nombroses filosofies de tractament primerenc.
 • Conèixer les habilitats tècniques per a la realització dels tractaments.

Competències que ha d’adquirir l’alumne

Conèixer com distingir el que és normal del que és patològic en la fase de dentició mixta i temporal.

Aprendre a aplicar els principis bàsics de diagnòstic en alteracions comunes oclusals.

A qui es dirigeix

Ser llicenciat/graduat en Odontologia o Estomatologia.

Coordinadora del curs

 • Dra. Karem Marfisi
Section

Programa del curs

Es farà una classe magistral sobre el diagnòstic i maneig de dents permanents joves, a més de les característiques i aplicacions dels materials bioceràmics.

Es presentaran casos clínics relacionats

Es realitzarà un hands-on per conèixer amb profunditat la tècnica clínica associada amb el maneig de dents permanents joves

Part teòrica

Mòdul 1

1. Concepte i característiques de les dents permanents joves:

 • Característiques anatòmiques
 • Característiques fisiològiques
 • Formació radicular

Mòdul 2

1. Etiologia de l’afectació pulpar:

 • Lesions dentàries traumàtiques
 • Càries
 • Malformacions o hipoplàsia
 • Solc coronoradicular

Mòdul 3

1. Diagnòstic en dentició permanent jove:

 • Anamnesi (història del dolor)
 • Proves clíniques i complementàries
 • Valoració radiogràfica
 • Exposició pulpar i hemorràgia

2. Factors que dificulten el diagnòstic

Mòdul 4

1. Objectius del tractament

2. Factors que dificulten el tractament

Mòdul 5

1. Teràpia pulpar vital (apicogènesi)

 • Recobriment pulpar indirecte
 • Remoció selectiva de càries en un pas
 • Remoció esglaonada
 • Recobriment pulpar directe (classe I, classe II)
 • Pulpotomia parcial
 • Pulpotomia total
 • Pulpectomia

2.  Teràpia pulpar vital

 • Revascularització
 • Apicoformació

Mòdul 6

1. Ciments bioceràmics

2. Propietats ideals dels biomaterials

3. Composició

4. Indicacions clíniques

Mòdul 7

1. Presentació i discussió de casos clínics en dents permanents joves

Hands-on

Mòdul 8

1. Teràpia pulpar vital:

discutirem casos clínics pas a pas

Mòdul 9

1. Pulpotomia parcial / pulpotomia total. Practicarem els passos de les dues tècniques en molars extretes

Mòdul 10

1. Apicoformació: accés i preparació biomecànica del sistema de conductes radicular. Maneig de ciments bioceràmics

Pla d'estudis i assignatures 2020-2021

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Estratègies per al Maneig de Dents Permanents Joves Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 1
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Professors

Dra. Karem Marfisi

Prerequisits i admissió

 • Ser metge estomatòleg o odontòleg.