Immersió Total en Microcirurgia Apical - 1ª Edició

Tipus de programa
Cursos d'especialització
Durada
des del 03-06-2021 al 05-06-2021
Crèdits
2 ECTS
Preu
1.000,00€ / ECTS x 2 = 2.000,00€. *Preus corresponents a l’any acadèmic 2020-2021.
Places
Limitada
Horari
Dijous de 15.00 h a 19.00 h, divendres i dissabte de 9.00 h a 19.00 h
Idioma
Castellà (idioma secundari: anglès)
 • Inici
 • Programa
 • Prerequisits i admissió

Actualment, els percentatges d'èxit de la microcirurgia apical se situen al voltant del 90 %, la qual cosa converteix aquesta tècnica en un tractament més habitual i amb més bon pronòstic que anys enrere. Cada vegada hi ha més demanda per part dels pacients de salvar les seves dents, i aquest procediment ofereix resultats altament predictibles. Així doncs, la microcirurgia apical s'ha posicionat com una tècnica indispensable i bàsica a qualsevol centre dental. Està demostrat que la microcirurgia endodòntica hauria de suposar aproximadament el 3 % d'una pràctica odontològica estàndard.

Els conceptes bàsics que s'explicaran en el curs són la microcirurgia apical pròpiament, i la microcirurgia periradicular. La primera consta bàsicament de l'apicectomia i l'obturació retrògrada, mentre que la segona comprèn la cirurgia lateroradicular, maneig d'amputacions i fractures, hemiseccions així com la reimplantació intencional i els transplantaments.

Els alumnes tindran accés als materials últims i més nous, i tindran un microscopi per a cadascú durant les pràctiques. Tot això en un ambient reduït i de total confiança. A més a més, el professorat responsable farà una microcirurgia apical en directe, que serà retransmesa i explicada a tots els alumnes a l’aula.

A qui es dirigeix

El curs "Immersió en microcirurgia apical" és un programa que va dirigit a tots aquells professionals (metges estomatòlegs o odontòlegs) que volen actualitzar i ampliar els seus coneixements la cirurgia endodóntica.

 

Objectius del curs

 1. Saber valorar el grau de dificultat d'un cas endodòntic i fer-ne la correcta planificació.

 2. Manejar les noves tecnologies amb aplicació directa al camp de la cirurgia apical.
 3. Fomentar el treball sota magnificació (microscopi dental).
 4. Ensenyar els coneixements i tècniques més actuals en microcirurgia apical.
 5. Dominar la tècnica tant en casos fàcils com en complexos.
 6. Saber fer guies 3D per a lesions apicals de difícil accés.

Competències que adquirirà l’alumne

 • El curs Immersió total en microcirurgia apical aporta una base sòlida per a la iniciació a aquesta tècnica, així com l'actualització dels nous protocols i materials que han sorgit en els últims anys.
 • La idea és que l'alumne pugui fer un salt en els seus tractaments endodòntics, i així pugui donar una oportunitat a dents que moltes vegades són desnonades. Es tracta d'un curs teoricopràctic, en el qual l'alumne pot practicar in vitro amb una gran quantitat de materials sota la supervisió constant d'un professor. Aquest fet permet a l'alumne comparar i veure quines tècniques o materials són els més òptims per afrontar casos de més complexitat.
 • Com en qualsevol altra tècnica odontològica, la planificació digital ha suposat una revolució en el camp de la microcirurgia apical. L'alumne serà capaç de fer una correcta i adequada planificació 3D mitjançant la demostració de diferents casos clínics.
 • Un cop acabat el programa Immersió total en microcirurgia apical, l'alumne podrà afrontar amb criteri la majoria de tractaments quirúrgics, especialment els de microcirurgia apical, microcirurgia lateroradicular, hemiseccions i amputacions, així com reimplantacions intencionals i transplantaments.

 

 

Coordinador del curs

 • Dr. Francesc Abella
 • Dr. Guillermo Doria
Section

Programa 

Durant la realització del curs es barrejaran sessions teòriques, sessions pràctiques, sessions de discussió de casos, i planificacions 3D de diferents situacions clíniques. Per superar el curs, l'alumne haurà de fer totes les pràctiques in vitro, que posteriorment seran debatudes conjuntament amb el professorat del curs.

 • Dia 1: Introducció a la microcirurgia apical (de 15.00 h a 19.00 h)
 • Dia 2: Microcirurgia apical de la "A" a la "Z" (de 9.00 h a 19.00 h)
 • DIA 3: Microcirurgia apical avançada (de 9.00 h a 19.00 h) 

Dia 1: Introducció a la microcirurgia apical (de 15 h a 19 h)

HorariTemari

15:00 - 16:00 Acreditació i presentació del programa. Microscopi operatiu en el camp quirúrgic (del que és macro al que és micro

10:00 - 11:00Consideracions prequirúrgiques

17:00 - 17:30Pausa Café

17:30 - 19:00Criteri en la presa de decisions (retractament ortògrad vs. retractament quirúrgic

 

Dia 2: Microcirurgia apical de la "A" a la "Z" (de 9 h a 19 h)

HorariTemari

09:00 - 11:00Anestèsia i planificació 3D del cas quirúrgic

11:00 - 11:30Pausa Café

11:30 - 14:00Hemostàsia, disseny del penjall i osteotomia davant de les diferents situacions clíniques

14:00 - 15:00Dinar

15:00 - 16:00Aplicacions del Piezosurgery en la microcirurgia apical

16:00 - 16:30Pausa Café

16:30 - 19:00Pràctica en dents in vitro: remoció de material intraconducte i col·locació de materials retrògrads

 

Dia 3: Microcirurgia apical avançada (de 9 h a 19 h)

HorariTemari

09:00 - 11:00Defectes ossis. Materials de farciment ossi i membranes. Complicacions posteriors a la cirurgia apical i retractament

11:00 - 11:30 Pausa i Café

11:30 - 14:00Reabsorciones i perforacions (abordatge ortógrado i quirúrgic). Relacions endo-perio

14:00 - 15:00Dinar

15:00 - 17:00Retransmissió d'una microcirurgia apical en directe

17:00 - 17:30Pausa Café

17:30 - 19:00Realització de cirurgies apicals en caps de porc

 

Pla d'estudis i assignatures 2020-2021

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Immersió Total en Microcirurgia Apical Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 2
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Professors

 • Dr. Fernando Durán-Sindreu
 • Dr. Francesc Abella
 • Dr. Guillermo Doria
 • Dr. Marc García

 

Prerequisits i admissió

 • Llicenciats/Graduats en Odontologia o Medicina (especialitat d’estomatologia).