Toma de Color Digital y Blanqueamiento Dental

Tipus de programa
Cursos d'especialització
Durada
des del 07-05-2021 al 08-05-2021
Crèdits
1 ECTS
Preu
450,00€ / ECTS x 1 = 450,00€. *Preus corresponents a l’any acadèmic 2020-2021.
Places
25
Horari
Divendres de 15 h. a 19.30 h. i dissabte de 9 h. a 14 h.
Idioma
Castellà (idioma secundari: anglès)
 • Inici
 • Programa
 • Prerequisits i admissió

L’emblanquiment dental és un tractament d'alta demanda estètica que és molt popular en l'odontologia actual. Les diferents situacions clíniques que presenten els pacients obliguen el clínic a mantenir-se actualitzat en els diferents protocols en emblanquiment dental que puguin cobrir aquestes necessitats per aconseguir resultats predictibles i per tant reeixits.

Els professionals busquen un taller teoricopràctic per a la realització pas a pas de la presa i registre del color i l’emblanquiment dental.

Objectius del curs

L'objectiu d'aquest curs és formar els alumnes en habilitats pràctiques / teòriques per dur a terme protocols en la presa de color i l’emblanquiment dental. Durant el curs, ensenyarem als alumnes els criteris dels tipus d’emblanquiment dental, diagnòstic, pronòstic i a fer un pla de tractament adequat depenent del cas.

Durant el curs s'adquiriran els conceptes següents:

 • Color dental.
 • Presa de color digital.
 • Control del color en emblanquiment dental, durant el tractament.
 • Emblanquiment dental.
 • Emblanquiment a la clínica.
 • Emblanquiment domiciliari.
 • Emblanquiment de dent endodonciada. 
 • Emblanquiment de combinat.

Competències que l'alumne ha d'adquirir

Ser capaç de:

 • Realitzar una presa de color correcta.
 • Realitzar un protocol diagnòstic previ a la selecció del material a utilitzar correctament.
 • Aïllar correctament per fer l’emblanquiment dental.
 • Conèixer els diferents productes emblanquinadors per a cada cas.
 • Realitzar una adequada aplicació de gel emblanquinador.
 • Conèixer com es poden afrontar casos de sensibilitat dental previs i posteriors a l’emblanquiment.
 • Realitzar un control de l'evolució dels canvis de color mitjançant un protocol digital.

A qui es dirigeix

El curs es dirigeix a graduats/llicenciats en Odontologia o metges estomatòlegs.

 

Coordinadors del curs

Dr. José Gabriel Martínez Colmenares

Section

El curs serà primordialment pràctic. Cada pràctica es precedirà d’una sessió teòrica, que es basarà en la literatura, que explicarà la pràctica que es durà a terme.

Divendres 

Teoria 

Conceptes bàsics del color en odontologia:

 • To, valor i croma. Com podem aplicar aquests conceptes en l’emblanquiment dental?
 • Mètodes actuals en la presa del color en l’emblanquiment.
 • Guies de color especialitzades.
 • Espectrofotometria.
 • Ús d’apps com a mitjà de comunicació del color amb el pacient.

Pràctica 

 • Registre fotogràfic amb dispositiu mòbil i el MDP com a dispositiu d’il·luminació.
 • Presa i registre del color mitjançant guies especialitzades.
 • Presa i registre del color digital del color mitjançant l’espectrofotòmetre.
 • Ús d’una app per registrar el color i comunicar-lo al pacient.

Dissabte 

Teoria: 

Conceptes bàsics en emblanquiment dental:

 • Valoració, diagnòstic, pronòstic de casos clínics.
 •  Aïllament absolut i relatiu. Avantatges i desavantatges.
 • Tipus d’emblanquiment:
 • Emblanquiment a la clínica.
 • Emblanquiment domiciliari.
 • Emblanquiment de dent endodonciada.

Pràctica

Pràctica en models sobre els protocols d’aplicació de l’:

 • Emblanquiment a la clínica.
 • Emblanquiment domiciliari.

Pla d'estudis i assignatures 2020-2021

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Presa de Color Digital i Emblanquiment Dental Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 1
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Professors

Dr. José Gabriel Martínez

 

Prerequisits i admissió

 • Ser metge estomatòleg o odontòleg.