Sedació Conscient amb Òxid Nitrós+SVB i DEA per Personal Auxiliar

Tipus de programa
Seminaris,tallers,conferències
Durada
2 semestres
Crèdits
1 ECTS
Preu
175,00 € / ECTS x 1 = 175,00 €* (1r curs 2019-2020) *Subjecte a revisió cada any
Places
16
 • Inici
 • Programa
 • Prerequisits i admissió
 • Contacte

Les tècniques de sedació amb òxid nitrós a la clínica dental doten d’una eina més en la gestió dels pacients ansiosos. Els dentistes necessiten que els seus auxiliars entenguin i coneguin la dinàmica de treball, les indicacions i els equipaments necessaris per al seu ús, i tinguin també uns coneixements bàsics en els riscos i els avantatges d’aquests procediments. 

Juntament amb les tècniques de sedació, és imprescindible que tot l’equip de la clínica dental es formi en SVB+DEA.

 

Objectius

 • Saber gestionar els pacients que se sotmeten a sedació amb òxid nitrós.
 • Conèixer el funcionament dels equipaments necessaris. 
 • Conèixer els riscos, avantatges i inconvenients de les tècniques esmentades. 
 • Conèixer els protocols d’actuació en pacients inconscients i que no respiren.
 • Saber utilitzar un DEA.

Competències

En finalitzar aquest curs, l’estudiant ha de ser capaç de:

 • L’alumne sabrà gestionar i preparar el pacient per rebre la sedació. 
 • L’alumne coneixerà els avantatges, inconvenients i riscos de la sedació amb nitrós.
 • L’alumne identificarà les parts de la màquina, el seu muntatge, la preparació i el funcionament.
 • L’alumne coneixerà els protocols d’SVB.
 • L’alumne sabrà fer servir un DEA.

 

Coordinadors

 • Victor Gil Manich
 • José Manuel Ribera Uribe
Section

Explicació general de la planificació del pla d’estudis:

 • Exposició teòrica de la tècnica de sedació amb nitrós, les indicacions, les contraindicacions i els avantatges que ofereix.
 • Exposició teòrica: tipus de màquines, muntatge, desmuntatge i tècnica d’ús. 
 • Pràctica de sedació per part del professorat.
 • Exposició teòrica de protocols d’SVB i ús del DEA.
 • Pràctica sobre maniquí d’identificació d’un pacient inconscient, massatge cardíac, ventilació i utilització del DEA.

 

Pla d'estudis i assignatures 2019-2020

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Sedació Conscient amb Òxid Nitrós+SVB i DEA per Personal Auxiliar Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 1
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Professors

José Manuel Ribera Uribe

Victor Gil Manich

Albert Gual

 

Prerequisits i admissió

Destinataris

Auxiliars de clínica, higienistes dentals

Criteris d’accés i condicions o proves d’accés especials

Justificació de les titulacions corresponents. 

Òrgan d’admissió

Secretaria del centre

Contacte

Sra. Cristina Junquera

Sra. Paola Lago

Tel.: (+34) 93 504 20 00

Fax: (+34) 93 504 20 31

infodonto@uic.es