Visió i Aplicació Interdisciplinar de la Rehabilitació Neuro-Oclusal.Wellness Approach

Tipus de programa
Cursos d'especialització
Durada
des del 26-05-2023 al 27-05-2023
Crèdits
2 ECTS
Preu
700,00€. *Preus corresponents a l’any acadèmic 2022-2023.
Places
Limitada
Horari
De 9.00h a 20.00 h
Llengua
Castellà (idioma secundari: anglès)
 • Inici
 • Programa
 • Requisits d'admissió

La RNO és un tipus de terapèutica amb una filosofia clínicament demostrada que ens ajuda a prevenir, tractar i curar patologies trobades en nens des que es detecten, sense esperar, d'una forma ràpida i senzilla tenint en compte l'infant com un tot i introduint el concepte Wellness Approach

Moltes vegades es tendeix a fer treballs complexos i aparatosos pensant que és la millor solució.  Nosaltres proposem tornar a les arrels de les patologies a través del coneixement de la normalitat i a partir d'aquí, a través de la visió més científica, construir un pla de prevenció, tractament i resultats. 

Objectius del curs 

L’objectiu principal és oferir als assistents les eines i la confiança perquè l’endemà puguin aplicar de manera directa en la pràctica privada allò que s’ha après. 

Competències que ha d’adquirir l’alumne

 L’alumnat ha d’aprendre a:

 • Analitzar la funció masticatòria
 • Analitzar els AFMP (angles funcionals masticatoris de Planas)
 • Tallat selectiu en dentició decídua
 • Pistes directes a:
  • Problemes transversals: mossegades creuades
  • Problemes sagitals: classes II i III
  • Problemes verticals: sobremossegades
 • Detectar els problemes respiratoris
 • Diagnosticar els problemes respiratoris
 • Tractar els problemes respiratoris
 • Relacionar els problemes respiratoris amb trastorns conductuals de l’infant

A qui es dirigeix

El curs va dirigit a ortodoncistes, odontopediatres, estomatòlegs, odontòlegs generalistes i qualsevol professional d'àmbit sanitari que vulguin ampliar els seus coneixements sobre la funció masticatòria, l’equilibri i l’oclusió.  L’enfocament de el curs serà explicar l’origen de la filosofia RNO des d’un punt de vista gnatològic arribant a l’actualitat per mitjà de l’Escola Neuromuscular amb tots els seus tractaments.

Coordinadors del curs

 • Dr. Jordi Peréz-Alarcón
 • Dr. Francisco Guinot
Section

Pla d'estudis i assignatures 2022-2023

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Visió i Aplicació Interdisciplinar de la Rehabilitació Neuro-Oclusal.Wellness Approach. Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 2
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Professors

 • Dra. María Blanco Muñoz
 • Dr. Jordi Pérez-Alarcón

Requisits d'admissió

 • Ser metge estomatòleg, odontòleg o qualsevol professional d'àmbit sanitari.