EscoLab són una sèrie de tallers organitzats per professionals de l’àmbit científic de Barcelona, dirigits a l’alumnat de batxillerat i de cicles formatius de grau superior (CFGS). En aquest marc, UIC Barcelona ha dissenyat diverses activitats relacionades amb el món de la ciència amb l’objectiu que l’alumnat pugui participar en algun experiment de manera activa i se senti investigador per un dia.

EscoLab és una iniciativa de l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) i l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB), de l’Ajuntament de Barcelona.

A qui va dirigit

Alumnes de batxillerat i CFGS

Contacte i informació

Anna Buxó
abuxoo@uic.es
Tel.: 93 254 18 00

Inscripció a través del web d'Escolab:

escolab.bcn.cat