Proves d'admissió

Les proves d'admissió es fan al campus corresponent, segons la titulació.

Infermeria, Fisioteràpia i Odontologia
Campus Sant Cugat

Arquitectura, Humanitats, Dret, ADE, Educació Infantil i Primària, Comunicació Audiovisual, Publicitat i Periodisme
Campus Barcelona -edificis Alfa i Beta

Medicina
Prova escrita (matí), Campus Barcelona

És imprescindible omplir la sol·licitud d'admissió i presentar o enviar per correu certificat a la Unitat d'Admissions (Immaculada, 22) la documentació. Aquests documents es poden entregar des del moment en què es fa la sol·licitud d'admissió i fins a un màxim de cinc dies hàbils abans de les proves (en aquest termini no es té en compte el dia de l'examen).

Les persones interessades a iniciar estudis a UIC Barcelona (excepte qui vulgui estudiar Medicina, que té unes proves específiques) han d'haver superat la prova d'admissió que consisteix en:

 • Prova psicotècnica d'intel·ligència general.
 • Prova de cultura general.
 • Prova d'anglès.
 • Entrevista personal amb un responsable de la titulació escollida.
 • Prova de dibuix per als estudis d'Arquitectura.
 • Prova específica per als estudis d'Odontologia quan la via d'accés sigui un CFGS.
 • Prova específica per als estudis d'Infermeria o Fisioteràpia quan la via d'accés sigui un CFGS.
 • Prova específica per als estudis de Comunicació Audiovisual, Publicitat i Relacions Públiques i Periodisme.
 • Prova de català per als estudis d'Educació Infantil i Primària.

Qui hagi fet la prova d'admissió per a titulacions universitàries pot consultar-ne el resultat a través d'Internet, aproximadament deu dies laborables després d’haver realitzat la prova.

Paral·lelament, les persones podran consultar el resultat de la seva admissió en línia. Els candidats admesos accediran a un PDF/carta d'admissió en ínia on se'ls comunicarà oficialment el resultat del procés d'admissió i els passos que s'han de seguir per a la matriculació.

Les persones que vulguin fer el procés d'admissió per a dues o més titulacions:

 • Inscripció en línia per a cada una de les titulacions escollides.
 • Pagament únic de les taxes de despeses de tramitació d’expedient.
 • Entrega d’una sola documentació.
 • Realització de les proves d’admissió corresponents a cada una de les titulacions escollides.

Alumnes de fora de la Unió Europea

Els candidats de fora de la Unió Europea tenen la possibilitat de realitzar la prova d'admissió online*.

Contingut de les Proves d’Admissió:

 • Prova psicotècnica d’intel·ligència general.
 • Prova escrita.
 • Prova d’anglès.
 • Entrevista personal.

(*) Els candidats pel Grau en Medicina han de realitzar les proves d’admissió presencials que organitza UIC Barcelona.