Beca del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

Adreçada a tot els alumnes de l’Estat espanyol que estiguin estudiant o comencin a cursar estudis universitaris de grau i màsters universitaris (excepte els del País Basc, que tenen convocatòria pròpia). Aquestes beques les gestiona l'AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca) de la Generalitat de Catalunya.

L’alumne haurà de complir els terminis establerts, sol·licitar la beca cada any i pagar l’import de la matrícula del curs acadèmic pel qual sol·licita l'ajut; si la resolució de la sol·licitud de beca és favorable, la Universitat li abonarà l’import de l’ajuda concedida.

Període de sol·licitud

normalment s’obre a mitjan d’agost i es tanca al voltant del 15 d’octubre.

Les sol·licituds es fan per Internet.

Documentació

Els alumnes hauran de presentar al Servei d’Estudiants el comprovant conforme han sol·licitat la beca i la documentació que se’ls demana en aquest comprovant.

Més informació

beques@uic.es, o bé al Servei d’Estudiants de UIC Barcelona.

Enllaços d'interès