Universitat Internacional de Catalunya

Beques

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) té un compromís amb l’alumnat: procurar que cap persona amb aptituds per a l’estudi deixi de cursar una titulació per motius econòmics. És per això que des del Servei d'Estudiants s’ofereix la informació i atenció que els alumnes de grau, postgrau i màster puguin necessitar per poder accedir a aquestes beques i ajudes.

Concurs Preuniversitari

Tancat
Presenta’ns el teu projecte i podràs guanyar una beca que cobreix el 100 % del teu primer any.