Beca de Col·laboració

Presentació

El becari de col·laboració és la persona que desenvolupa tasques de recerca dins d'un departament de la Universitat, així com tasques de suport a algun servei de la institució, totes dues funcions amb un valor formatiu per a l'alumne.


Requisits

L'alumnat interessat a acollir-se a les beques de col·laboració ha de disposar de deu hores setmanals per treballar en torns de matí o tarda (poden incloure's caps de setmana) en un dels diferents serveis, departaments o facultats de la Universitat.

Podran sol·licitar ser becaris de col·laboració els alumnes que estiguin cursant qualsevol grau, màster o postgrau a UIC Barcelona. Els candidats tindran menys de 25 anys.

El becari de col·laboració cobra per hores. Això significa que no percebrà retribució pels dies que no treballi: vacances, setmanes d'exàmens i absències justificades.

L'horari s'adaptarà a les necessitats del departament, servei o facultat per al qual treballi, sempre que es prioritzi el calendari acadèmic de l'alumne. La beca de col·laboració no pot interferir negativament en l'expedient acadèmic d'un alumne.

Es triaran sempre candidats que demostrin, mitjançant el seu expedient acadèmic, la seva capacitat de combinar els estudis amb el compromís que suposa la beca.

La durada de la beca serà de fins a deu mesos (de setembre a juny), que equival a la durada del curs acadèmic. Es podrà ampliar també fins al mes de juliol, en els casos en què el responsable del becari ho consideri oportú.

La beca de col·laboració estarà sotmesa al Reial decret 1493/2011 de 24 d'octubre, pel qual estaran donats d'alta a la Seguretat Social, en el règim especial de becaris.


Documentació

Els alumnes que hi estiguin interessats han de formalitzar la sol·licitud a través de la intranet, adjuntant el DNI o NIE i la còpia del compte corrent en què figuri com a titular o cotitular.

Pots consultar les ofertes disponibles aquí.