Beca d'Excel·lència Acadèmica - Educació

*Normativa pendent d’aprovació curs 2023-2024

Les beques cobreixen fins el 80 % de la matrícula de tots els cursos de la carrera. D'aquesta manera, el  cost és  semblant a les taxes acadèmiques de les universitats públiques. 

Calendari

 • Dijous, 26 de gener de 2023: proves de la convocatòria de Beques d'Excel·lència Acadèmica.

La resolució final de les Beques d'Excel·lència Acadèmica és responsabilitat exclusiva del Comitè de Beques, que es reserva el dret d'acceptació o no de les sol·licituds.

Per a més informació

Christel Frühauf
cfruhauf@uic.es
Whatsapp +34  651 826 376
Tel.: 93 504 20 00

Requisits acadèmics

 1. Alumnes de batxillerat: tenir com a mínim un 8 de mitjana a primer de batxillerat
 2. Alumnes de cicle formatiu de grau superior: tenir com a mínim un 9 de mitjana a primer curs del cicle
 3. Aportar les  notes de 1r de batxillerat i dels trimestres finalitzats de 2n de batxillerat 
 4. Una carta de motivació del candidat en què l'alumne ha d'exposar els motius pels quals es considera mereixedor de la beca (notes, mèrits personals, aptituds, etc.)
 5. Superar la prova específica de UIC Barcelona per als estudis d’Educació, en la convocatòria corresponent de les Beques d'Excel·lència Acadèmica.

Requisits econòmics

 • El candidat haurà d’aportar la renda 2020 de la unitat familiar

Procediments i terminis

 1. Cal pujar la documentació dins del portal d’admissions de UIC Barcelona 
 2. La prova d’admissió a la convocatòria de Beques d'Excel·lència Acadèmica tindrà lloc al Campus Sant Cugat. Tenint en compte la situació d'alerta sanitària, les proves d'admissió es faran online

Estudis que la beca inclou

 • Educació Infantil
 • Educació Primària
 • Educació Infantil Bilingüe
 • Educació Primària Bilingüe
 • Educació Infantil + Primària
 • Educació Infantil Bilingüe + Primària
 • Educació Primària + Infantil
 • Educació Primària Bilingüe + Infantil
 • Educació Primària + Humanitats
 • Educació Infantil + Psicologia
 • Educació Primària + Psicologia

Renovació de la beca

Per a la renovació de la Beca d'Excel·lència Acadèmica per al pròxim curs els alumnes hauran de complir els requisits acadèmics establerts per UIC Barcelona. 

A més a més, els alumnes que obtinguin la Beca d'Excel·lència Acadèmica (BEA) hauran de col·laborar 15 hores anuals amb les tasques que se’ls encarregui des del departament al qual estan vinculats. Les hores es podran concentrar en activitats concretes o distribuir-les durant tot l'any d'acord amb les necessitats de cada departament.