Adolescents digitals: prevenció, detecció i reacció davant les noves formes de victimització a les xarxes socials i Internet
Com fer front al bullying, sexting, discurs d’odi i altres perills al ciberespai?   

Dilluns 3 de juliol de 2017

Jornada gratuïta

  • Presentació
  • Programa
  • Dades bàsiques

L’impacte de les TIC en la vida quotidiana està generant situacions de victimització, vulnerabilitat i assetjament especialment greus en els adolescents i les seves famílies, i incideix en la convivència en centres educatius i altres espais de socialització dels menors. En aquest context, es percep cada cop amb més urgència la necessitat d’avançar en la implementació de plans d’acció sistèmics que abordin els problemes des d’una perspectiva triple: prevenció, detecció i intervenció. Així mateix, davant dels nous reptes s’imposa un enfocament veritablement multidisciplinari que incorpori l’experiència d’experts des de sectors professionals molt diferents. En particular, és imprescindible contrastar i compartir punts de vista entre els qui interactuen diàriament amb els menors en entorns escolars, experts en pedagogia, psicopedagogia, psicologia educativa, policies i fiscals especialitzats en menors (víctimes i infractors), criminòlegs, juristes i professionals de la comunicació dedicats a la gestió de crisis.

Amb aquesta jornada es vol obrir un diàleg constructiu que abordi totes aquestes qüestions partint de la realitat dels problemes. Pretén ser un fòrum per a la formació i reflexió conjunta de directius, pedagogs, psicopedagogs, formadors i professionals de centres educatius, al costat dels professionals que interactuen amb adolescents en contextos de conflicte. Seguint les línies d’actuació del nou programa d’innovació contra l’assetjament en centres educatius catalans impulsat pel Departament d’Ensenyament, hem reunit professionals de primer nivell, amb una àmplia experiència, juntament amb directius i professionals de centre educatius per analitzar les claus que haurien d’animar els projectes de convivència i erradicació de l’assetjament a les escoles, i fer front a les noves conductes o situacions de risc que afecten els menors (sextingbullyingdiscurs d’odi, inducció al suïcidi, anorèxia i altres formes d’autodestrucció, etc.). Aquesta Jornada s’organitza en el marc del Màster en Ciberdelinqüència amb el propòsit d’iniciar un projecte pilot per l’abordatge dels problemes en torn els adolescents digitals, impulsat per un grup d’experts multidisciplinari. 

Horari

16.00 – 16.15 Inauguració

Montserrat Gas, vicedegana de la Facultat de Dret

Esther Jiménez, degana de la Facultat d’Educació

Jordi Miró i Meix, director general d'Atenció a la Familia i Comunitat Educativa del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya

16.15 – 18.00 h. Taula 1:

Com podem prevenir, detectar i intervenir incidents de ciberassetjament i sexting en centres escolars? Protocols de reacció institucional, experiències en gestió i deures de denúncia.

Moderadora: Mónica Valle, periodista i experta en comunicació en l'àmbit de la ciberseguretat i les TIC. Presentadora de "Mundo Hacker"

José R. Agustina, director del Màster en Ciberdelinqüència i advocat penalista

Pablo Borjabad, fiscal de menors expert en TIC

Marc Argemí, soci-director de Sibilare

Josep Coll, soci-fundador de Red Points

Pausa i cafè

18.15 – 20.00 h. Taula 2:

La funció de la família i l’escola davant l’aparició del discurs de l’odi i altres formes d’incitació al delicte entre menors: estratègies de prevenció, detecció i reacció

Moderadora: Mònica Terribas, periodista

Juan Carlos Hernando, doctor en filosofia i ciències de l'educació

Miguel Ángel Aguilar, fiscal coordinador del Servei de Delictes d’Odi i Discriminació
Rubén Mora, inspector en cap de la Unitat de Delictes Tecnològics del Cos de Mossos d’Esquadra
Carles Martínez, advocat penalista a RBM, abogados penalistas

20.00 h. Cloenda

Aula Magna, Campus Barcelona de UIC Barcelona
Jornades de formació i sensibilització
Organitzen: Facultat de Dret i Facultat d’Educació de UIC Barcelona

Com arribar?