Universitat Internacional de Catalunya

Facultat

La Facultat d’Educació de la Universitat Internacional de Catalunya ofereix una formació integral als futurs mestres a través de la docència, la recerca i la pràctica. Tot al llarg del grau, es desenvolupen programes de qualitat per desenvolupar uns professionals conscients de la transcendència de la seva orientació professional, i compromesos amb la millora de la societat.

L’aprenentatge a la Facultat d’Educació de UIC Barcelona pren el rigor metodològic i la innovació pedagògica com a eines fonamentals per desenvolupar professionals de l’educació competents i creatius.

Òrgans de govern

Secretaria

Mobilitat

Ubicació

Coneix-nos