Secció

Presentació

A quart curs, en el setè semestre dels estudis, s’ofereix la possibilitat de realitzar estades formatives en universitats amb les quals s’hagi signat un conveni de col·laboració:

  • Universitats espanyoles amb conveni Sèneca
  • Universitats europees amb conveni Erasmus
  • Universitats internacionals amb conveni bilateral (sense beca)

A quart curs, en el vuitè semestre dels estudis, s'ofereix la possibilitat de realitzar les pràctiques en institucions educatives a l’estranger amb les quals la universitat hagi signat un conveni de col·laboració. Aquests convenis estan establerts entre la Facultat d'Educació i les escoles, o bé mitjançant Relacions Internacionals de la UIC.

Si l'estudiant vol marxar a una escola d'Europa, pot optar a la beca Erasmus Training, de fons europeu, que ha de tramitar amb Relacions Internacionals (Mònica Luquemluque@uic.es). En cas que no atorguin a la UIC tantes beques com ha sol·licitat, s'adjudicaran segons els criteris d'admissió descrits més avall.

En cas que l'alumne triï qualsevol dels altres destins oferts per Relacions Internacionals, haurà de tramitar-ho igualment amb ells. Si, pel contrari, el destí triat correspon al llistat de la Coordinació de pràctiques, la sol·licitud s'haurà de presentar a la Coordinació de pràctiques (practiques.edu@uic.es).

Els estudiants poden demanar informació sobre els convenis bilaterals a Relacions Internacionals i a la Coordinació de pràctiques.

Criteris d’admissió

Els alumnes que desitgin sol·licitar una beca per cursar part dels seus estudis a l’estranger hauran d’omplir la sol·licitud corresponent i seguir els passos que se’ls indicarà en les sessions informatives. En tots els casos les places es distribuiran en funció dels següents criteris:

  • Nivell de domini de la llengua vehicular de la universitat o del centre equivalent a B2 o C1 (països anglòfons) a criteri del centre de destí. Cal presentar un certificat oficial acreditatiu.
  • Mitjana ponderada de l’expedient acadèmic
  • Entrevista personal
  • Altres mèrits
  • En l'adjudicació de places de pràctiques a països anglòfons, els estudiants de la menció de llengua estrangera anglesa tenen prioritat, per davant de la resta d'estudiants.

Nota: es valorarà positivament l’experiència extracurricular i la formació complementària dels candidats. La sol·licitud d’una plaça no en comporta l’obtenció.

Responsables de mobilitat

  • Representant Relacions Internacionals a la Facultat d’Educació: Mònica Luque (mluque@uic.es)
  • Coordinació de mobilitat, estades formatives i pràctiques en institucions escolars: Maria Pujol (mpujolv@uic.cat)