En el període 2009-2013, en conjunt, els membres del grup han publicat 27 articles en revistes indexades, 4 llibres de forma separada i 2 llibres de forma conjunta i 23 capítols de llibres.

D’aquestes publicacions se indiquen a l’annex les més rellevants on han participat dos membres o més. S´han dirigit i defensat 6 tesis doctorals (2 de les quals de membres del grup).

També s’han presentat 31 contribucions  a congressos científics i han organitzat 5 congressos internacionals.  S’ha creat una càtedra en “Direcció per missions i govern corporatiu” amb el suport de 7 empreses, amb una dotació de 180.000 euros per tres anys, per canalitzar la transferència de coneixements al món professional.

Membres
  • Margarita Mauri Álvarez (Extern)
  • Domènec Melé Carné (Extern)
  • Antonio Argadoña Rámiz (Extern)
  • Carlos Rey Peña
  • Carmen Cortés Pacheco (Extern)