Secció

Qui som

Cuides - Clínica Universitària de Suport en Malalties Avançades i Cures Pal·liatives és una iniciativa impulsada per UIC Barcelona.

La voluntat de tot l'equip humà que forma la Clínica Cuides és acompanyar i donar suport als pacients i les seves famílies. Volem donar una atenció de qualitat a persones amb malalties complexes i progressives que suposen canvis en la qualitat de vida, en l'organització familiar i que acaben per repercutir emocionalment en tots els membres.

El maneig de símptomes complexos és la nostra prioritat en qualsevol moment de la malaltia oncològica i no oncològica (malaltia crònica complexa), començant pel diagnòstic, moment en què l'angoixa i els símptomes que desencadenen la consulta hi són presents pràcticament sempre. Des de la Clínica Cuides donem resposta a aquestes necessitats, mitjançant la nostra expertesa en el control simptomàtic i en el suport psicològic i social.

clinica cuides

Sovint el concepte de cures pal·liatives s’utilitza de forma limitada, focalitzant aquesta disciplina en el final de la vida. Des de la Clínica Cuides reivindiquem el nostre paper en l'acompanyament al llarg de tota la malaltia, fent especial suport en moments de crisi però mantenint un contacte proper i humà també en situacions d'estabilitat, mantenint la mà estesa en tot moment als nostres pacients i famílies.

Aquesta assistència es realitza mitjançant diferents serveis: un espai hospitalari (Clínica Cuides) que estarà integrat dins de l'Hospital Universitari General de Catalunya; un equip de suport a altres especialitats, que treballa oferint directrius i expertesa en el control de símptomes; consultes externes, atenció domiciliària i una xarxa de voluntariat.

La nostra atenció no només està dirigida a les persones que pateixen la malaltia. Els professionals que formen l’equip assistencial i els voluntaris que els ajuden també ofereixen suport psicològic, emocional i d’atenció al dol a les seves famílies, acompanyants o entorn. El model assistencial de la Clínica Cuides està centrat en la persona i el seu entorn (famílies, cuidadors) i integra una planificació anticipada de voluntats, així com les activitats de la Càtedra WeCare en recerca assistencial, amb la finalitat de difondre i sensibilitzar la societat sobre les necessitats i l’atenció de les persones en aquest moment de la seva vida.

Per aquestes raons diem que la Clínica Cuides ofereix una atenció preventiva, precoç, integral i integrada.

Equip professional

Equip de suport i avaluació. Control de símptomes

L'Equip de Suport, Avaluació i Control de Símptomes opera fora de la Clínica Cuides, ofereix un servei especialitzat a totes les unitats medicoquirúrgiques de l’Hospital Universitari General de Catalunya. L'equip està format per un professional mèdic, una infermera i un equip de suport psicosocial format per una psicòloga i una treballadora social.

EAPS

L’equip de suport psicosocial o EAPS dona suport a aquelles persones en situació de malaltia crònica avançada per garantir una atenció de qualitat, minimitzar l’impacte, reduir el malestar emocional associat i facilitar l’adaptació als canvis propis de la malaltia.

L’EAPS de la Clínica Cuides forma part de la xarxa EAPS de la Fundació “la Caixa”. Actualment hi ha més de 42 equips presents a totes les comunitats autònomes, formen part d'entitats sense ànim de lucre i estan formats per metges, psicòlegs, infermers, treballadors socials, agents pastorals i voluntaris.

equip cuides

Perfils dels professionals

Dra. Natalia Iriarte
Directora mèdica, responsable clínica, mèdica i assistencial de l'Equip de Suport i Avaluació.
Àmplia experiència en el maneig de complicacions mèdiques i control de símptomes en malalties cròniques i pacient oncològic.

Dra. Mariona Guerrero
Infermera.
Directora de cures i responsable de qualitat i seguretat dels pacients.
Postgrau en Cures Pal·liatives. Màster Oficial en Ciències de la Infermeria. Doctorat en Recerca en Salut.

EAPS

Ingrid Ramo
Psicòloga Sanitària. Coordinadora de l’àrea de benestar emocional i del programa d’atenció al dol.
Equip d’Atenció Psicosocial i Espiritual.
Programa d’atenció integral a persones en malalties avançades Obra Social “la Caixa”.
Màster en Psicologia Clínica i de la Salut. Postgrau en Atenció Psicosocial i Espiritual en Persones amb Malaltia Avançada.

Sílvia Mateu
Treballadora Social. Coordinadora de l’àrea sociofamiliar i dels programes de voluntariat i comunitat compassiva.
Equip d’Atenció Psicosocial i Espiritual.
Programa d’atenció integral a persones en malalties avançades Obra Social “la Caixa”.
Màster en Envelliment, Prevenció i Atenció Integrada.
Postgrau en Dinamització de Serveis Domiciliaris i Postgrau en Intervenció Social en l’Àmbit de la Salut Mental.

Direcció

Dra. Natalia Iriarte
Directora mèdica de la Clínica Cuides

M. José Casas
Gerent de la Clínica Cuides.
Màster en Atenció Integral i Centrada en la Persona en l’Àmbit d’Envelliment i Discapacitat.
Màster Oficial en Ciències de la Infermeria.
Postgrau en Administració i Direcció d’Empreses.