Junta de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

Degà

Dr. Albert Balaguer Santamaría

Vicedegana de Ciències Bàsiques

Dra. María Fernández Capo

Vicedegana d'Infermeria

Dra. Cristina Monforte Royo

Vicedegà de Fisioteràpia

Dr. Daniel Romero Rodríguez

Vicedegà de Medicina

Dr. Albert Balaguer Santamaría

Gestora de campus

Sra. María Dolores Victoria Mas