• Presentació
  • Tarifes

El Servei d’Assessorament Estadístic (SAE) de UIC Barcelona neix amb l’objectiu principal de proporcionar suport estadístic i metodològic especialitzat als professionals de qualsevol àmbit de la recerca.

L’equip de professionals del SAE està format per professors de l’àrea de Bioestadística amb una àmplia experiència en metodologia de la recerca. La producció científica de l’equip inclou més de vuitanta articles publicats en revistes indexades.

Contacte

Servei d'Assessorament Estadístic 
sae@uic.es 

Tipologia de tarifes per a serveis externs 

  • Servei d’assessorament finalista (SAF): seguiment des de la proposta inicial fins a la publicació d’un article.
  • Servei d’assessoraments puntuals (SAP): consultes puntuals que permetin resoldre dubtes concrets sobre algun aspecte de l’anàlisi estadística d’un projecte.
  • Servei d’assessorament per a centres i institucions (SAC): una tarifa plana per donar suport al centre amb un assessorament estadístic de fins a quatre projectes l’any, juntament amb la col·laboració de l’estadístic per poder resoldre dubtes presencialment.

 

 

Preu / Hora
Tarifes sense IVA

Requisits mínims

SAF

60 €

Paquets de 40 h: 2.400 € per paquet

SAP

80 €

Mínim de 5 h: 400 €

SAC

50 €

Paquet de 200 h: 10.000 €*

 

*El servei SAC dona dret al centre a un assessorament de 4 a 5 projectes i 10 hores al mes presencials de l’estadístic a les instal·lacions del centre. Per optimitzar les hores presents de l’estadístic al centre, prèviament es passarà un calendari amb la planificació de dubtes que haurà de resoldre.

Forma de pagament:

  • 50 % a la signatura d’aprovació del pressupost
  • 25 % a la meitat del servei
  • 25 % a la finalització del servei


Tarifa per a serveis a personal propi de UIC Barcelona

A continuació s’indica la tarifa per a personal PDI amb dedicació plena i exclusiva de UIC Barcelona. La dedicació mínima serà de 10 hores.

 

Preu / Hora
Tarifes sense IVA

Requisits mínims

SAE

30 €

Haurà de tenir el suport de finançament extern via projectes competitius o d’empreses col·laboradores de l’investigador.